Invigningen av nättidningen Vox Vigor blev uppskattad och välbesökt. Omkring 55 personer närvarade och lyssnade på projektledare Monica Atterbergs invigningstal i Studiefrämjandets lokal på Ljusbärargatan i Uppsala.

Arvsfondsprojektet Vox Vigors – nättidning invigdes tisdagen den 28 augusti. En av de mest lästa artiklarna är den om vad de politiska partierna vill göra förgruppen vuxna människor med psykisk ohälsa.

Lars Häger, distrikts- och verksamhetschef Studiefrämjandet Uppsalaregionen och Monica Atterberg, projektledare för Vox Vigor, invigde tidningen med högtidliga tal om bakgrund och syfte med projektet. Micael Lögde, verksamhetschef för Utbildning och sysselsättning i Socialpsykiatri, Uppsala kommun, kompletterade med sina reflektioner på Vox Vigor – som är ett samarbete mellan Studiefrämjandet, Uppsala kommun och Arvsfonden. Runt om på väggarna i samlingslokalen hängde fotografier som symboliserade tidningens teman. Psykiska tillstånd som ångest och mani visualiserades genom fotografierna.

Besökarna bjöds på godis, snacks och dricka. Och det blev många samtal mellan engagerade inom området psykiatri, hälsa och psykisk ohälsa. Några politiker från Region Uppsala passade på att besöka invigningen. Den största uppslutningen kom från berörda föreningar inom psykiatriområdet, bland andra NSPH, Hjärnkoll, RSMH, Forum för brukarinflytande och OCD-förbundet. Hela Vox Vigors redaktion var på plats och hälsade besökare välkomna.

Thomas Gustafsson