Samhälle

Stor risk att dö i infektionssjukdomar
vid psykisk sjukdom

Kvinnohjärna mot guldig bakgrund. Foto: Pixabay

Personer med psykos eller bipolär sjukdom löper markant ökad risk att bli inlagda på sjukhus och avlida i influensa, lunginflammation eller blodförgiftning. Det visar en ny registerstudie vid Umeå universitet.


– I vissa åldersgrupper har vi kunnat se en sexfaldigt ökad risk att dö i infektionssjukdomar för personer med svår psykisk sjukdom. Det gör att man borde diskutera att sätta in mer förebyggande åtgärder för dessa grupper. Det säger Niklas Nilsson, forskningsassistent i psykiatri vid Umeå universitet och förstaförfattare till studien.

Den aktuella studien omfattar hela den vuxna befolkningen i Sverige och baserades på dödsfall och sjukhusinläggningar under perioden 2018 – 2019.

Större risk att dö i influensa för personer med psykoser eller bipolär sjukdom

Forskarna tittade på hur stora andel av alla personer med psykossjukdom eller bipolär sjukdom som dog eller blev inlagda på sjukhus kopplat till influensa eller lunginflammation jämfört med personer utan svår psykisk sjukdom. Man fann då att risken att avlida i influensa eller lunginflammation var dubbelt så hög för de svårt psykiskt sjuka jämfört med den övriga befolkningen. I åldersgruppen 40 – 59 år var risken för död sex gånger högre än för de icke svårt psykiskt sjuka.

Forskarna undersökte också risken att bli inlagd på sjukhus eller avlida i blodförgiftningssjukdomen sepsis. Resultatet visade att personer med svår psykisk sjukdom blev drabbade av betydligt fler sjukhusinläggningar. De löpte även 60 procent högre risk att dö i sepsis.

Studien svarar inte på varför

Studien svarar inte på varför de svårt psykiskt sjuka löper denna kraftigt ökade risk att bli sjuka och dö i infektionssjukdomar. En möjlig delförklaring skulle kunna vara att psykiskt sjuka oftare också lider av andra underliggande kroppsliga sjukdomar. De är då skörare. Detta verkar dock inte alltid vara orsaken. Även när forskarna tog hänsyn till riskfaktorer som diabetes, högt blodtryck och hjärtkärlsjukdom, var risken att dö i influensa eller lunginflammation fortfarande nästan tre gånger så stor för vissa svårt psykiskt sjuka som för befolkningen i övrigt.

– Utifrån våra resultat talar mycket för att svår psykisk sjukdom i sig är en stark riskfaktor för infektionssjukdom. Det säger Martin Maripuu, forskare i psykiatri vid Umeå universitet och projektledare till studien.

I vintras kunde forskare i Umeå visa att svårt psykisk sjuka löpte ökad risk att dö i covid-19. Efter det var det flera länder som valde att prioritera denna grupp för vaccination.

– En slutsats är att det kanske är dags att prioritera de svårt psykiskt sjuka även vid vaccination mot säsongsinfluensa och mot lunginflammationsbakterien pneumokocker, säger Niklas Nilsson.


Foto: Pixabay


Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Journal of Clinical Medicine.

Om den vetenskapliga publiceringen
Increased Risks of Death and Hospitalization in Influenza/Pneumonia and Sepsis for Individuals Affected by Psychotic Disorders, Bipolar Disorders, and Single Manic Episodes: A Retrospective Cross-Sectional Study
Niklas Harry Nilsson, Marie Bendix, Louise Öhlund, Micael Widerström, Ursula Werneke, Martin Maripuu
https://doi.org/10.3390/jcm10194411

Lämna en kommentar

Relaterade artiklar

Kvinnohjärna mot guldig bakgrund. Foto: Pixabay
Stor risk att dö i infektionssjukdomar
vid psykisk sjukdom