Samhälle

Spel till kvinnor med autism

Stimma lugnt – Ångestreducering via spel för kvinnor med autism. I år fick studenten Deborah Carlander stipendium för detta examensarbete från högskolan i Skövde. Det var det årliga mångfaldsstipendiet som funnits sen 2007.


Årets stipendiat är Deborah Carlander som i sitt examensarbete på programmet Dataspelsutveckling – design, utvecklade ett mobilspel. Deborah konstaterar att personer med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF-diagnoser) spelar dubbelt så mycket som andra. Hon såg både behov och möjligheter med att ta fram ett spel som kan ha en ångestreducerande effekt. Deborah talar också om att avstigmatisera spelandet i sig och lyfter att spel har en stor betydelse för många personer med NPF-diagnoser.

Lättillgängligt spel där andningsövningar ingår

Deborah valde att göra ett mobilspel för att det ska vara ett lättillgängligt spel för målgruppen. Mobilspelet innehåller olika banor som körs på tid och emellanåt kommer det upp andningsövningar. Övningarna har sin grund i kognitiv beteendeterapi, KBT. Syftet är att spelet ska minska ångest hos kvinnor med autism, att spelet ska hjälpa till att bryta tankar och minska ångesten. Hon utvecklade spelet utifrån olika forskningsexempel och intervju med en psykolog. Därefter genomförde hon en kvalitativ undersökning där personer från målgruppen fickvärdera upplevelsen i spelet.

– Under mitt arbete, när jag läste in mig på området, insåg jag att det över lag finns väldigt lite forskning om kvinnor med autism. Det är en grupp i samhället som sällan blir uppmärksammade. Att jag nu får stipendiet känns väldigt kul. Jag ser det dels som en eloge för mitt hårda arbete, dels betyder det också mycket att man belyser ämnet och att andra tycker det här är viktigt, säger Deborah Carlander.

Deborah har fortsatt sina studier på Högskolan i Skövde och läser nu andra terminen på det tvååriga masterprogrammet Spelutveckling. Efter utbildningen är tanken att antingen arbeta med spelutveckling eller att forska.

Utskottet för lika villkor står bakom

Priset delades ut i samband med Högskolans avslutningshögtid den 17 maj. Högskolan i Skövdes mångfaldsstipendium har funnits sedan 2007. Det tilldelas en eller flera studenter som skrivit ett examensarbete som särskilt utmärker sig inom temat mångfald. Utskottet för lika villkor står bakom valet av uppsats och stipendiet blir bedömt utifrån tre olika aspekter. Det ska vara originellt och nyskapande. Ämnet ska vara aktuellt och spegla samhällsutvecklingen och vara angeläget och innebära nytta för flera.

Motiveringen
Från en kvalitativ undersökning har Deborah på ett originellt och nyskapande sätt utvecklat en spelartefakt i form av ett mobilspel. I mobilspelet finns andningsövningar och mekaniker från kognitiv beteendeterapi, KBT. Spelet visar på ångestreducerande effekter för kvinnor med högfungerande autism.

Deborahs uppsats belyser ett mycket aktuellt ämne som speglar aktuell forskning och en samhällsutveckling. Det visar att kvinnor med autism har en ökad risk för psykisk ohälsa. Erfarenheten från vården visar att det ofta är svårt att upptäcka autism hos flickor och kvinnor.

De resultat som är presenterade i uppsatsen visar att arbetet är angeläget. Det innebär nytta för fler då det finns ett behov av att hitta nya verktyg för målgruppen.

Deborah Carlanders uppsats:
Stimma lugnt : Ångestreducering via spel för kvinnor med autism (diva-portal.org)

Pressbild: Högskolan i Skövde

Lämna en kommentar

Relaterade artiklar