Hälsa

Sömnbrist
gör att vi uppfattar andra annorlunda

En ny studie från forskare vid Uppsala universitet visar att unga vuxna som lider av sömnbrist uppfattar arga ansikten som mindre trovärdiga och hälsosamma. Neutrala och rädda ansiktsuttryck uppfattade samma grupp som mindre attraktiva. Resultaten publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature and Science of Sleep.


Forskare från Uppsala universitet genomförde ett experiment med 45 unga män och kvinnor. Syftet var att undersöka hur akut sömnbrist påverkar hur människor undersöker och värderar rädda, arga och neutrala ansiktsuttryck. De använde ”eyetracking”, en sensorteknologi som kan läsa av vad en person tittar på i realtid. Deltagarna i experimentet hade en natt där de inte sov något alls och en natt där de hade möjlighet att sova åtta timmar. Morgnarna efter dessa nätter mätte forskarna deras ögonrörelser när de tittade på olika ansikten.

– När de led av sömnbrist spenderade våra försökspersoner mindre tid på att fokusera på ansikten. Ansiktsuttryck är avgörande för att förstå andras känslotillstånd. Det kan därför leda till att man avläser andras sinnesstämning fel eller för sent. Det säger Lieve van Egmond, förstaförfattare till studien och doktorand vid institutionen för kirurgiska vetenskaper vid Uppsala universitet.

– Att personerna i vårt experiment klassade arga ansikten som mindre trovärdiga och hälsosamma samt neutrala och rädda ansikten som mindre attraktiva när de led av sömnbrist indikerar att brist på sömn är förknippat med mer negativa sociala intryck av andra. Det här skulle kunna leda till mindre lust att umgås med med andra. Det säger Christian Benedict, docent i neurovetenskap och studiens seniora författare.

– Personerna i vårt experiment var unga vuxna. Vi kan inte vara säkra på att resultaten gäller alla åldersgrupper. Vi vet inte heller om vi skulle få samma resultat om vi testade personer som lider av kronisk sömnbrist, säger Lieve van Egmond.


Foto: Andrea Piacquadio, Pexels

Lämna en kommentar

Relaterade artiklar