Hälsa

Sökandet efter lycka: Perspektiv från Freud, Adler och Jung

Skogskulle med träd
Foto: Charlotta Mattson

I början av det tjugonde århundradet formade tre psykologiska pionjärer – Sigmund Freud, Alfred Adler och Carl Jung – grunden för modern psykologi. Trots att de delade en gemensam början, ledde deras vetenskapliga meningsskiljaktigheter dem på olika vägar. Intressant nog, när det gäller konceptet lycka, väver deras teorier samman en rik tapet av förståelse.

Svartvitt foto på Sigmund Freud. Äldre herre med vitt skägg och bestämd blick.
Sigmund Freud. Foto: Ferdinand Schmutzer, Public domain, via Wikimedia Commons

Detta är del 3 av 3 i Charlotta Mattsons artikelserie om lycka. Läs hennes tidigare artiklar: en om Nietzsche och Kafkas syn på lycka samt en artikel om lycka från antikens visdom till modern vetenskap.

Sigmund Freud – lust och undvikande av smärta

Sigmund Freud betraktade lycka som en förlängning av lustprincipen, där strävan efter njutning och undvikandet av smärta styr våra handlingar. Han ansåg dock att denna strävan sällan helt uppfylls, givet de konflikter som uppstår mellan våra begär, samhällets normer och vår inre moral. Freud menade att ett visst mått av lycka kan uppnås genom arbete, kärlek och kreativa strävanden men varnade för de psykiska farorna med ett överflöd av njutning.

Aldred Adler – lycka är att finna ett mål att sträva efter

Alfred Adler, å andra sidan, såg människans strävan efter makt och överlägsenhet som central, men med en viktig tvist. Lycka, enligt Adler, kommer från att finna ett mål värt att sträva efter, som bidrar till samhällets välbefinnande och känslan av samhörighet. Han trodde att övervinna känslor av underlägsenhet och att arbeta mot personlig och social förbättring var nyckeln till ett meningsfullt och lyckligt liv.

Svartvitt foto på Carl Gustav Jung. Man i vitt skjorta och slips. Han röker pipa.
Carl Gustav Jung. Foto: ETH Library, Public domain, via Wikimedia Commons

Carl Jung – en känsla av helhet

Carl Jung dök djupare in i människans psyke och introducerade begreppet individuation. Det är en process av självförståelse och integration av det omedvetna med det medvetna. För Jung var lycka inte bara en tillfällig känsla utan en djup känsla av helhet och harmoni inom sig själv, uppnådd genom att omfamna alla aspekter av sitt väsen. Detta inkluderade en djupgående utforskning av det personliga och det kollektiva omedvetna, ofta genom symboler och drömmar.

Balans är den gemensamma tråden

Freud, Adler och Jung erbjuder unika insikter i strävan efter lycka. Var och en betonar olika aspekter av mänskligt beteende och psykologisk utveckling. Freud fokuserar på lust och konflikter, Adler på samhällets bidrag och personlig tillväxt, och Jung på självförståelse och helhet. Deras teorier pekar på en gemensam tråd: att verklig lycka kräver en balans mellan personliga begär, sociala band och en djup förståelse av vårt inre själv. Dessa insikter understryker vikten av att utforska och förstå våra egna psykologiska landskap i sökandet efter ett meningsfullt och tillfredsställande liv.

Text: Charlotta Mattson med hjälp av ChatGPT

Det stora fotot från Skogskyrkogården är taget av Charlotta Mattson.

Lämna en kommentar

Relaterade artiklar

Skogskulle med träd
Sökandet efter lycka: Perspektiv från Freud, Adler och Jung