Perioden för att söka pengar från donationsstiftelser pågår nu och fram till sista september. För att få lov att ansöka ska du vara privatperson, folkbokförd i Uppsala kommun och ha fyllt 18 år när du söker.Vad delar stiftelsen ut till?

 • till behövande personer bosatta i Uppsala kommun för boendekostnader
 • till vård och underhåll av kommunens behövande,  i första hand boende i det geografiska område som utgjorde Åkerby kommun vid donationstillfället, i andra hand boende i Uppsala kommun.
 • Till i Uppsala stad bosatta ensamstående behövande ålderstigna, sjuka eller lytta kvinnor, särskilt sådana som under avsevärd del av sin livstid vårdat föräldrar eller andra närstående anhöriga.


Tänk på att

 • utdelning från en stiftelse kan påverka utbetalningen av ekonomiskt bistånd och andra förmåner
 • ansökningar tas endast emot via det digitala ansökningsformuläret på uppsala.se
 • bara skicka en ansökan
 • din ansökan gäller för alla stiftelser (du behöver inte ange något stiftelsenamn)
 • kommunen beviljar endast en ansökan per hushåll
 • kommunen behandlar inga ansökningar som inte är kompletta
 • kommunen ger inga förhandsbesked
 • beslut inte går att överklaga.

Inget ekonomiskt bistånd

Utdelning från en stiftelse är inte samma sak som ekonomiskt bistånd. Det är inte kommunens pengar som delas ut och du har ingen rättighet att få pengar från en stiftelse eller rätt till ett visst belopp.

Pengarna tillhör respektive stiftelse och de bedömer själva hur mycket de kan dela ut och vem som kan få ta del av pengarna. Kommunen måste följa stiftelsernas ändamål.


Mer information och anmälan här

OBS – Sista dag för ansökan är 30 september!


Har du frågor, kontakta oss via donationsstiftelsen@uppsala.se.


Foto: Monica Atterberg
Spargrisen gjord av Ingrid Atterberg