Svar på insändare i Vox Viggor rörande peer support

Karin Olin Knutsson och Petra Rohrer efterfrågar i en insändare från den 26 juni att Region Uppsala ska införa så kallade Peer Supporters, en slags professionell kamratstödjare, i psykiatrin. Vi vill tacka för att ni bidrar med era perspektiv på frågan, det betyder mycket för oss som sätter ramarna för verksamheten i vården i Region Uppsala.

Att Peer Supporters har viss effekt på återhämtning stämmer ju, och i ett drömläge skulle vi absolut vara öppna att pröva olika, nya som gamla, metoder inom psykiatrin.

Region Uppsala befinner sig dock inte i ett drömläge, varken ekonomiskt eller organisatoriskt. Så som läget ser ut idag kommer vi att gå back hundratals miljoner några år innan målet är att vi ska få ett nollresultat.

Lägg därtill att vi under flera års tid har haft en organisation inom regionen som har gjort det svårt att få till en kontinuerlig vårdkedja och där människor inte har fått behandling från första början. I ett sådant läge är det förbättringar i vårdkedjan som måste prioriteras allra först, innan vi sätter in insatser som Peer Supporters.

Från Region Uppsalas sida har vi beslutat att under 2019 rikta våra satsningar på att göra en översyn av vårdkedjan i regionen. Idag har vi ett system som (med rätta) prioriterar de som mår allra sämst, men där de med lätt eller medelsvår psykisk ohälsa glöms bort. Så kan vi inte ha det. Vårt mål är en psykiatrisk vård där alla kan få hjälp oavsett hur allvarliga problemen har hunnit bli, och att patienterna ska slippa bollas fram och tillbaka.

Återigen vill vi tacka så mycket för att ni bidrar med era perspektiv, och hoppas att det framgår varför vi har valt att prioritera som vi har gjort just nu.

Malin Sjöberg Högrell (L)

Sjukhusstyrelsens ordförande

Region Uppsala