Samhälle

Sexuella trakasserier på jobbet
ökar risken för självmord

Arbetsplats. Åtta personer kring ett bord med laptops. Foto: Fauxels från Pixabay

Foto: (genrebild) av Fauxels från Pexels

Det är sen tidigare känt att arbetsrelaterade sexuella trakasserier är en trolig riskfaktor för psykisk ohälsa. Forskning pekar nu även på ett samband mellan sexuella trakasserier på arbetsplatsen och självmord liksom självmordsförsök. Det visar en ny studie av forskare vid Stockholms universitet som finns publicerad i British Medical Journal.


– Arbetsrelaterade sexuella trakasserier kan vara en viktig riskfaktor för självmord och självmordsförsök. Det säger säger Linda Magnusson Hanson vid Stressforskningsinstitutet vid Psykologiska institutionen på Stockholms universitet som lett studien.

TYDLIGT SAMBAND MELLAN SEXUELLA TRAKASSERIER PÅ JOBBET OCH SENARE SJÄLVMORDSBETEENDE

Tidigare forskning har pekat på att sexuella trakasserier i arbetet är en riskfaktor för exempelvis stress, sjukskrivning och psykisk ohälsa i form av depression och ångest. Men kunskapen om arbetsrelaterade sexuella trakasserier och självmordsbeteende är väldigt bristfällig. Ny forskning visar nu på ett tydligt samband mellan att ha varit utsatt för sexuella trakasserier från chefer, kollegor eller andra (såsom patienter, kunder, klienter, passagerare, elever) på arbetsplatsen och senare självmordsbeteende, i synnerhet självmord.

Forskningsstudien är grundad på ett jämförelsevis stort material, relativt representativt för den svenska arbetande befolkningen. Över 80 000 svenskar i arbetsför ålder fick besvara en enkät om huruvida de blivit utsatta för sexuella trakasserier på sin arbetsplats det senaste året, under perioden 1995 till 2013. De följdes sedan upp i genomsnitt 13 år i nationella register. Självmord och självmordsförsök identifierades utifrån dödsorsaker och registrerad sjukhusvård.

Resultaten tydde på att personer som varit utsatta för sexuella trakasserier på sin arbetsplats hade mer än fördubblad risk för självmord. De hade över 50 procents högre risk för självmordsförsök. Det fanns ingen tydlig skillnad mellan män och kvinnor.

DÅLIG SOCIAL ARBETSMILJÖ KAN BIDRA TILL ALLVARLIGA HÄLSOKONSEKVENSER

– Denna forskning ger ökat stöd för att en dålig social arbetsmiljö kan bidra till allvarliga hälsokonsekvenser. Forskningen tyder på att arbetsplatsinterventioner skulle kunna bidra till självmordsprevention. Mer kunskap behövs emellertid om vilken organisatorisk och sociala arbetsmiljö som kan bidra till att förebygga arbetsrelaterad sexuella trakasserier. Vi kan inte utesluta att det finns andra bakomliggande faktorer som skulle kunna förklara sambandet, säger Linda Magnusson Hanson.

Artikeln ”Work related sexual harassment and risk of suicide and suicide attempts: prospective cohort study” av Linda L Magnusson Hanson, Anna Nyberg, Ellenor Mittendorfer-Rutz, Fredrik Bondestam, och Ida EH Madsen finns publicerade i tidskriften British Medical Journal den 2 september 2020.

Läs studien i British Medical Journal.

Läs mer om Linda Magnusson Hansons forskning.

Lämna en kommentar

Relaterade artiklar

Arbetsplats. Åtta personer kring ett bord med laptops. Foto: Fauxels från Pixabay
Sexuella trakasserier på jobbet
ökar risken för självmord