Organisationer

Sesam Uppsala

Sesam är ett ideellt nätverk som har funnits sedan 1992. Varje termin erbjuder man intressanta föreläsningar som har anknytning till olika funktionsnedsättningar. Dessa föreläsningar är kostnadsfria. Sesam möjliggör också att resultat från forskning och erfarenheter från projektarbeten når ut till en bredare allmänhet.

En mötesplats för erfarenhetsutbyte

Sesam är också en mötesplats för utbyte av erfarenheter mellan brukare, profession, närstående/anhöriga och andra intresserade. Man menar att genom gemensamt lärande kan verksamheterna utvecklas utifrån människors behov och resurser.

Sesam drivs och finansieras av följande samarbetspartners:

 • Arbetsförmedlingen i Uppsala
 • Forum för Brukarinflytande i Uppsala län
 • Folkuniversitetet
 • Föreningen (H)järnkoll i Uppsala län
 • Försäkringskassan Uppsala
 • Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala län (HSO)
 • Infoteket
 • Sensus Uppsala
 • Svenska kyrkan (Uppsala stift)
 • Ting & Kaka
 • Uppsala kommun
 • Vård och omsorg

 

Sesams föreläsningssalar:

 • Uppsala, Stiftets hus, 5:e våningen, Dragarbrunnsgatan 71- Mariasalen och Birgittasalen.
 • Uppsala Stadsbibliotek, Mallasalen.
 • Sensus Studieförbund i Uppsala, Västra Ågatan 16, Månssalen.
 • Östhammar, Församlingshuset.

 

Sesam vänder sig till:

I första hand vänder sig Sesam till de som arbetar med och för människor med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar i Uppsala län. Man vänder sig också till personer som har egen erfarenhet av funktionsnedsättningar och deras
närstående.

 

För mer information se Sesams hemsida

Lämna en kommentar

Relaterade artiklar