1. Varför ska vi rösta just på dig i EU-valet?

Svara på max 10 rader (12 p)!

Man ska rösta på mig ifall man vill att Sverige ska ha en driven liberal representant i Bryssel. Jag vill ta striden för det öppna Europa. Ett Europa där människor med olika bakgrunder möts med nyfikenhet och tolerans istället för med hat och förakt.

Jag tror på varje individs inneboende kraft och vi behöver därför fortsätta och bygga vidare på det samarbetet som hjälper till att förverkliga drömmar och som skapar livskvalité för miljoner. I en valrörelse fylld av negativism och optimism vill jag stå för den optimistiska synen på Europa och framtiden. Vi lever i den bästa av tider, det behöver vi ha i åtanke, och de utmaningar vi står inför kan vi klara av tillsammans. Det har vi gjort förut. Kryssa därför valrörelsens mest optimistiska kandidat.

  1. Vilken partigrupp kommer ditt parti att tillhöra.

Alde.

  1. Vilka frågor avser du att driva i EU-parlamentet om du blir vald?

Svara på max 10 rader (12 p)!

Vi måste tänka stort för att lösa klimatkrisen. Jag kommer arbeta för en europeisk koldioxidskatt, för att minska utsläppen och bana väg för ny grön teknik, där gemensam forskning för ny modern och säker kärnkraft är en viktig del. Bara med gemensamma beslut kan vi göra ordentlig skillnad: få ner plastanvändningen, bli av med kolkraften, göra jordbruket miljövänligare och få till smartare och fossilfria transporter. Vi behöver dessutom en europeisk flygskatt och göra det enklare att boka biljetter och åka tåg i hela Europa.

Jag kommer även att kämpa för demokrati och mänskliga rättigheter – inom unionen och i världen. EU ska sätta hårdare press på medlemsländer som inte respekterar mänskliga rättigheter. Vi vill införa ekonomiska sanktioner mot EU-länder som till exempel frångår rättsstatens principer eller inskränker pressfriheten. EU ska alltid vara en tydlig röst för frihet demokrati och jämställdhet.

  1. Vilka personliga funderingar har du kring EU:s sociala pelare – på vilka områden bör EU-länderna samarbeta och på vilka bör de inte göra det? Motivera dina synpunkter!
    Svara på max 15 rader (12 p)!

Jag står bakom den sociala pelaren som är ett handslag mellan medlemsländer för ett socialt hållbart samarbete i Europa. Det är nödvändigt att vi inte bara arbetar för ett ekonomiskt välmående på den europeiska arbetsmarknaden, utan även ser till att grundläggande rättigheter efterlevs. Vi kan exempelvis inte se blint på när den rumänska regeringen fortsätter att diskriminera stora delar av dess romska befolkning.