Min vårdcentral är mycket unik. Därför vill jag berätta hur personalens bemötande ger mer trygghet för oss patienter men också hur personalens arbetsmiljö blivit bättre.


Jag har intervjuat min kontaktsjuksköterska Eva Ahlin Sigrén i samband med ett av mina hälsosamtal. Det är en individuellt anpassad lösning som gör mig tryggare i min kontakt med vårdcentralen.

Intrycket är att miljön är lugnare. Istället för att en radio ska stå i ett hörn och skråla medan man väntar på att ta prover och ”musiken” bara är en plåga brukar de istället spela lugnande musik.

Det borde inte vara dyrare med den lugnande musiken istället för en skränande radio som alla sitter och tittar på och bara vill stänga av.

Något de också har är bildskärmar som tv-apparater med information men ibland har de också vackra bildspel. Rogivande om du frågar mig!

Receptet till framgång

Eva säger att nyckeln till framgången är deras nära samarbete med sin chef, Ann Hovland- Tånneryd, som alltid är närvarande och mycket engagerad i arbetet. 

Personalen på vårdcentralen är nyfiken och de bollar nya idéer med chefen.  Är det förslag som funkar gentemot lagstiftning och ekonomi brukar det gå att genomföra.

Mitt intryck är att deras förhållningssätt till oss patienter är mycket unikt. Har man komplicerad problematik ser Hemse vårdcentral oss som en intressant utmaning istället för en betungande arbetsbörda. 

De jobbar personcentrerat vilket gör att en patient aldrig känner sig ”utanför boxen” utan personalen tar istället nyfiket reda på vad den enskilda patienten behöver för att bli tryggare.

Fokus på utsatta patienter

En annan sak som är unikt med Hemse vårdcentral är deras teamarbete. Då kan grupper som är särskilt utsatta få kontakt med ett fåtal människor i kontakten med vården. 

Det finns många listade som är äldre som kan bo kvar hemma i sina hus som de alltid gjort tack vare tryggheten på vårdcentralen.

De äldre kommer i kontakt med Äldreteamet genom att göra det knappvalet när de ringer. 

De som har psykisk ohälsa har också ett team som har tid och kapacitet för dem. Då får de prata med en kurator, psykolog eller annan kunnig personal och Eva säger som alltid att om dessa tider inte räcker till fixar de det så ingen står utan hjälp där heller. 

Just för teamet för psykisk ohälsa har vårdcentralen fått projektpengar till en vårdsamordnare för psykisk ohälsa. Men annars kostar det annorlunda sättet att bemöta patienter inte mer i pengar.


Välkomnande atmosfär

Ute i entrén finns ett hälsorum där man själv kan ta blodtrycket, puls och annat så man klarar den biten själv så länge allt ser bra ut.

För att underlätta läkarsituationen är Hemse vårdcentral en ”undervisningsvårdcenral” vilket innebär att det finns ganska många AT- och ST-läkare så man kan undvika ”stafettläkare” i möjligaste mån.

En plats för personal och patienter

Bland studenter på läkarlinjen börjar det bli vanligare med studenter som vill bli just allmänläkare och Hemse är en populär vårdcentral att göra AT eller ST. 

Förhoppningsvis kommer denna trend att göra att vi så småningom kommer att få fler läkare som vill stanna här.


Text: Marina Sångängel
Foto överst: privat
Foto ingången: Maina Sångängel