Insändare

Region Uppsala väljer att inte satsa på Peer Support

Att anställa Peer Supporters har visat sig vara positivt för återhämtning och att återhämtning också sker snabbare.

Peer Support är en person som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa och som har återhämtat sig. En Peer Supporter arbetar som en slags professionell kamratstödjare men kan också fungera som en länk mellan personal och patienter. Metoden har varit väldigt framgångsrik i länder som till exempel England, USA, Australien och Nya Zeeland. I Sverige har metoden använts i Skåne, Västra Götaland och Stockholm med gott resultat.

Varför vill Region Uppsala inte satsa?

  • En anledning kan vara ekonomin inom psykiatrin, för den kommer inte att satsa på detta varken 2019 eller 2020.
  • Det vi har hört är att psykiatrin inte har varit nöjd med utbildningen som har hållits och personalen menar även att rekryteringen av personer som skulle utbildas inte har varit tillräckligt bred.
  • En annan anledning kan vara att psykiatrin anser att det är ett problem med att de som nu är utbildade står för långt ifrån arbetsmarknaden.

Om psykiatrin ändå skulle fundera på att satsa på Peer Support, så vill den inte att Peer Supportern ska arbeta inom slutenvården och ser inte heller något behov inom öppenvården.

Varför går Region Uppsala emot trenden att anställa Peer Supporters? Varför vågar man inte prova något nytt? Har psykiatrin inget förtroende för brukarrörelsen? Vad är psykiatrin rädd för?

Karin Olin Knutsson och Petra Rohrer

Uppdaterad: 2019 – 07 – 09

Läs mer: Malin Sjöberg Högrell (L), Ordförande i Sjukhusstyrelsen Region Uppsala svar på denna insändare

Lämna en kommentar

Relaterade artiklar

Petra Rohrer:
Region Uppsala väljer att inte satsa på Peer Support