På så här många platser i Sverige arrangeras Psykiatriveckan år 2020. Ni kommer också i de flesta fall att kunna se föreläsningarna i efterhand digitalt. Hjärnkoll, RSMH, Studieförbundet Vuxenskolan och Svenska kyrkan är bara några organisationer som engagerat sig i dessa event. Under ett frukostmöte, arrangerat av Ing-Marie Wieselgen på SKR (Sveriges kommuner och regioner), fick 83 deltagare en inblick i hur mycket som händer runt om i landet.

Här arrangeras psykiatriveckan 2020
Psykiatriveckan Västerbotten

Skellefteå anordnar sin Psykiatrivecka den 2 till 8 november. Det blir en blandning av egenerfarna och professionella föreläsningar. Speciellt berättelserna från dem med egen erfarenhet av psykiatrin brukar väcka stort intresse hos åhörarna, berättade Claudia Kerttu, samordnare Region Västerbotten.

Bland programpunkterna kan nämnas Hjärnkolls attitydambassadörer. Birgitta Johansson hävdar att det visst går att få en fungerande vardag trots OCD. Mats Arndzen berättar om hur det är att leva med ångest och schizoaffektivt syndrom och vägen tillbaka för att må bättre. För att lyssna på livesändningarnana, gå till programmet. Sändningarna går också att se i efterhand under en månad.

Claudia Kerttu tyckte att de olika arrangörerna runtom i landet inte skulle behöva uppfinna hjulet på nytt hela tiden. De som ordnar Psykiatriveckan borde kunna lära av varandra. Genom att mycket nu går digitalt blir det en inspirationsarena för dem som ordnar olika arrangemang.

UMO.se

UMO är en sajt för ungdomar som handlar om sex, hälsa och relationer. Varje månad har webbplatsen 1 miljon besökare, berättade Jenny Andersson. Poddarna är speciellt populära. Nu kommer en ny: När en vän tagit sitt liv. I denna berättar två personer i 20-årsåldern om sina erfarenheter av att mista en vän som tagit sitt lv. Tillsammans med psykologen Ronja diskuterar de skuldkänslor och ger tips till dem som haft en närstående som tagit sitt liv. Personer som går i självmordstankar får här också råd.

Tillsammansveckan i Västmanland’

“Tillsammans för psykisk hälsa” var tidigare ett Arvsfondsprojekt, berättade Anette Edefalk, verksamhetsutvecklare på Vuxenskolan. Det har också fått ge namnet åt Psykiatriveckan. Tillsammansveckan som genomfördes digitalt redan den 5 till 9 oktober inriktar sig på föreläsningar om att ta tillvara på livets möjligheter. Den vill också visa att man kan göra saker tillsammans. Föreläsningarna finns tillgängliga på Youtube.

Här kan ni till exempel lyssna till prästen Olle Carlssons berättelse om sin egen resa ut ur alkoholmissbruket: “Att leva med ett beroende“. Susanne Widsells föreläsning har namnet “Familjehemligheten som sprack“. Den handlar om vad som kan hända i en familj när det inte kan talas om en förälders psykiska ohälsa. Om hur hon på olika sätt påverkats av och hanterat effekterna av sin mammas psykiska sjuklighet. Författaren Marie Niljung berättar om hur vi alla kan vara med och förhindra
att en människa tar sitt liv. Hur vi kan agera som medmänniskor när någon mår dåligt: “Våga prata – hellre arg än död
Omkring 1 500 personer i Sverige tar sitt liv varje år.

Problem med delat ansvar för beroende och missbruksvården

Vilken betydelse har huvudmannaskapet för bra vård? På onsdag kl. 9–9.45 håller Julius von Wright, chefredaktör för Alkohol och Narkotika en föreläsning om detta. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN skriver så här på son hemsida: Många har genom åren kritiserat det delade huvudmannaskapet för beroende- och missbruksvården. Sedan Missbruksutredningen föreslog att regionerna skulle ta över ansvaret har frågan ständigt kommit upp till debatt. Hur är kvaliteten på vård i Sverige, inte minst i skenet av den höga narkotikadödligheten? Nu är frågan åter på bordet. Regeringen har tillsatt en utredning för att se över insatser för personer med missbruk/beroende och annan psykiatrisk diagnos. Anders Printz leder utredningen som ska föreslå hur ansvaret ska kunna ligga samlat hos en huvudman.
Julius von Wright berättade att varje år dör 600 personer i Sverige av en överdos.

Du, jag & Framtiden, Region Jönköpings län

Psykiatriveckan startade 2004 i Eksjö men har nu blivit en regional angelägenhet. 2020 har den fått namnet Du, jag & Framtiden och går av stapeln vecka 46, 9–13 november. Den vill fungera som folkbildning för alla och fortbildning för dem som jobbar inom psykiatrin, berättade Bo Kennet (Knutte) Knutsson, verksamhetschef, Region Jönköpings län.. Programmet visar upp 32 föreläsare med ett brett spektrum av ämnen som suicid (självmord), neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, ångest, psykiatrisk diagnostik och mycket mer. Onsdagen har ett barnperspektiv. Föredragen äger rum på många platser i Jönköpings län. De flesta kommer att live-streamas och därefter vara tillgängliga 14 dagar.

Viktigt samarbete

I sina presentationer betonade många det viktiga samarbetet de haft med sina medarrangörer.
Alla arrangemangen och tiderna för Psykiatriveckan runt om i landet finns samlade hos Kraftsamling för psykisk hälsa. Förteckningen bygger mycket på att arrangörerna varit i kontakt med SKR och Kraftsamlingen. Ing-Marie Wieselgren uppmanar alla som ser att någon aktivitet saknas att kontakta Kraftsamlingen.

Kraftsamling för psykisk hälsa

Kraftsamling för psykisk hälsa startade våren 2019 inom SKR, Sveriges kommuner och landsting. Initiativtagare var Ing-Marie Wieselgren, specialistläkare inom psykiatri. Hon jämför kraftsamlingen för psykisk hälsa med den satsning på den fysiska miljön, som gjordes i Sverige på 1900-talet, för att förbättra folkhälsan. Nu har SKR samlat in tips och stöd för psykisk hälsa för olika målgrupper. Vill ni veta mer om vad som kommer att hända inom Uppdrag Psykisk Hälsa kan ni besöka deras kalender.


Text: Monica Atterberg