1. Varför ska vi rösta just på dig i EU-valet?

Svara på max 10 rader (12 p)!

Vill man ha en kritisk röst i parlamentet som inte är rädd för att säga ifrån och som har en bakgrund som helt vanlig arbetare ska man lägga rösten på mig.

  1. Vilken partigrupp kommer ditt parti att tillhöra.

ECR

  1. Vilka frågor avser du att driva i EU-parlamentet om du blir vald?

Svara på max 10 rader (12 p)!

Kontroll på migrationen, minskad budget och mer nationellt självbestämmande.

  1. Vilka personliga funderingar har du kring EU:s sociala pelare – på vilka områden bör EU-länderna samarbeta och på vilka bör de inte göra det? Motivera dina synpunkter!
    Svara på max 15 rader (12 p)!

Jag är helt emot en social pelare som EU beslutar om, det är nationell kompetens.
Handel, miljö och internationell brottslighet är de främsta frågor vi bör samarbeta i.