sep
29
ons
Forum mot diskriminering. – Familjer som diskrimineras! @ Digitalt, Zoom
sep 29 kl. 18:00 – 19:45

Familjer som diskrimineras

Vad händer när en familj inte ryms inom lagar och reglers syn på vad en familj
är? ADU, Sensus och Bibliotek Uppsala bjuder in till Forum mot diskriminering. I
workshop och samtal fokuserar vi denna gång på hur idéer om vad som är en
familj kan innebära att vissa familjer diskrimineras och blir orättvist
behandlade.

Vi lyssnar till Cal Orre/Zafira Vrba Woodski från Familjepodden, Christine
Bylund, doktorand i etnologi och Mirjam Haj Younes, lärare och författare,
som berättar om sina erfarenheter av familjer som diskrimineras.

I efterföljande samtal reflekterar deltagarna över frågan: Hur kan
sammanhanget, organisationen eller verksamheten jag finns i bidra till att alla
familjer får samma möjligheter och rättigheter?

Anmälan görs till adu@sensus.se senast den 28 september. Meddela oss om
du behöver skrivtolkning senast 21 september. Länk till Zoom skickas ut 29
september. För mer information, se: https://fb.me/e/SRgQkXKf

Arrangörer: ADU, Sensus och Bibliotek Uppsala

okt
5
tis
Kunskapsdag om rättspsykiatri @ Digitalt och i Stockholm
okt 5 kl. 13:00 – 16:15

NSPH:s projekt Inflytande i rättspsykiatrin lyfter frågan om trygghet och säkerhet för personer berörda av rättspsykiatrisk vård eller tvångsvård. Det handlar om rättssäker behandling, rätten till information, risker och vårdskador samt bemötande och behandling.

Arrangör: NSPH:s Arvsfondsprojekt Inflytande i rättspsykiatrin
Datum och tid: Tisdagen 5 oktober 2021 kl 13.00-16.15.
Pris: Dagen är kostnadsfri att delta i och öppen för alla som är intresserade.
Plats: 7A Posthuset, Vasagatan 28 i Stockholm. Arrangemanget kommer att webbsändas live, men även erbjuda några publikplatser fysiskt beroende på gällande restriktioner vid tidpunkten.

Anmälan: För fysisk närvaro tas anmälan i förväg. Du kan redan nu anmäla ditt intresse!

okt
6
ons
Musikens helande kraft – att leva med psykos @ Webbföreläsning
okt 6 kl. 18:00 – 20:00

Tid

Webbföreläsning 6 oktober 2021, klockan 18–20.

Plats

Du deltar via dator, mobil eller surfplatta.

Innehåll

Maj Grandmo berättar om sina erfarenheter av psykoser och hur de kom att dominera hennes liv i perioder. Livet blev inte som det var tänkt men Maj lever ändå idag som en människa som har ridit ur fasorna och kommit ut på andra sidan. Till sin hjälp har hon haft musiken. Som stöd och vän. Som läkande, utvecklande, som bestående och positiv kraft.

Alla intresserade är varmt välkomna att delta.

Anmälan

Anmäl dig senast 1 oktober 2021 via e-post infoteket@regionuppsala.se eller telefon 018-611 66 77. Ange namn och telefonnummer.

När du anmält dig får du information med e-post om hur du tar del av föreläsningen via dator, mobil eller surfplatta.

Avgift

Ingen deltagaravgift.

Arrangörer

Samarrangemang med Hjärnkoll, Uppsala län och Intresseföreningen för schizofreni och andra psykoser, Uppsala län 

 

okt
7
tor
Levande bok: Avd 102 – från skräck till trygghet inom slutenvården @ Uppsala
okt 7 kl. 15:00 – 16:00
Vad är en levande bok? En levande bok är en hjärnkollambassadör som berättar ett kapitel ur sitt liv och där du som åhörare kan ställa frågor efteråt.
Kom och lyssna till när en hjärnkollambassadör berättar en del ur sin historia med psykisk ohälsa. Efter får publiken ställa frågor vilket leder till ett öppet samtal. Välkommen att lyssna och ställa frågor!
Hjärnkoll jobbar för att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter, oavsett psykiska olikheter.
Torsdag 7 oktober kl 15.00-16.00 – Avd 102 (från skräck till trygghet inom slutenvård) – Ylva Kristina Larsson
Ylva delar med sig av sina upplevelser, tankar och känslor från bl. a. sammanlagt tio år inom heldygnsvården. Hon berättar om sitt självdestruktiva beteende, missbruk och vändpunkt. Till livet idag.
okt
8
fre
Återhämtning – Vägar till hälsa @ Digitalt över videolänk
okt 8 kl. 09:00 – 12:00

Återhämtning: vägar till hälsa
– en konferens om hur återhämtning kan skapa mer hållbar psykisk hälsa

Arrangörer: NSPH och Riksförbundet Hjärnkoll
Datum: fredagen den 8 oktober kl 9.00-12.00
Pris: konferensen är kostnadsfri
Plats: Digital medverkan

Konferensen visar på möjligheterna med återhämtning arbetssätt eller ledstjärna för att skapa en hållbar psykisk hälsa. Syftet med seminariet är att få kunskap och inspiration att arbeta med återhämtning som en central del inom vård och stöd samt i det mänskliga samtalet rörande psykisk ohälsa.

Målgrupper: Konferensen vänder sig till personer med intresse för ett återhämtningsinriktat arbetssätt; personal, brukare, föreningsaktiva, beslutsfattare, utbildare, utvecklare och inspiratörer som verkar inom psykisk hälsa-området

Konferensen kommer livesändas från The Park Södra, Magnus Ladulås gata 1, Stockholm

Följande talare är klara för att delta i konferensen:

Samtalets betydelse för hopp och återhämning
Öppningsanförande som tar upp möjligheterna till återhämning kopplat det mänskliga mötet och att våga fråga om även det allra svåraste.
Ulla-Karin Nyberg
, psykiatriker, forskare och suicidpreventionsexpert

Måleri som ett stöd i återhämtningen från psykisk ohälsa
Om måleriets betydelse i Cecilias återhämtningsprocess från ett svårt självskadebeteende.
Cecilia Ingard, universitetslärare och doktorand i socialt arbete på Högskolan i Gävle, aktiv konstnär och engagerad i brukarrörelsen.

Vad vet vi om återhämtning?
Ett forskarperspektiv på vikten av återhämtning och betydelsen av delaktighet.
Ulla-Karin Schön, socionom och professor i socialt arbete vid Stockholms universitet

Återhämtning med ett livslångt perspektiv
Återhämtning vid psykisk sjukdom är en individuell process som pågår ständigt – ett samtal om triggers, må-bra-knep, vändpunkter och kriser.
Åsa Höij
, Hjärnkollambassadör och Kjell Broström, ordförande för NSPH Stockholms län

Avslutande dialog
Hur skapar vi en mer återhämtningsriktad vård och omsorg?

Information rörande Covid-19:
Konferensen kommer att genomföras med i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer rörande Covid-19. Vår ambition är att dessutom så långt det är möjligt tillgängliggöra innehållet digitalt för personer som inte har möjlighet att medverka fysiskt på konferensen. Läs mer på vår hemsida om  hur vi anpassar vår verksamhet efter Corona-restriktionerna.

Arrangörer: NSPH och Riksförbundet Hjärnkoll

ANMÄLAN

okt
10
sön
Webbi­na­ri­um om Blädd­ra! @ Digitalt via Zoom
okt 10 kl. 10:00 – 11:00

Utbudet av litteratur på de nationella minoritetsspråken är litet. Men nu finns Bläddra, en app för mobil och surfplatta med e-böcker på romani chib och samiska. Det långsiktiga målet är att appen även ska innehålla litteratur på finska, jiddisch och meänkieli.

I våras lanserade Kungliga biblioteket läsappen Bläddra. Nu fortsätter arbetet med att utveckla den och nå nya läsare.

Under webbinariet berättar vi mer om Bläddra och hur man använder appen, och hur du som förmedlare kan marknadsföra den till målgrupperna. Informationen vänder sig till dig som arbetar på folk- och skolbibliotek eller är modersmålslärare, men alla intresserade är välkomna. Deltagarna kommer också ha möjlighet att ställa frågor.

Anmälan: Via Kungliga bibliotekets registreringsverktyg.
Sista dag för anmälan: 15 oktober.
Webbinariet är kostnadsfritt.

Har du frågor kring webbinariet, kontakta Tobias Willstedt, enligt fornamn.efternamn@kb.se
Dela gärna evenemanget med kollegor som kan ha nytta av webbinariet!

Mer information om appen Bläddra finns här.

Välkommen!

Världsmentalhälsodagen Tema: Jämställdhet i en ojämlik värld @ Uppsala
okt 10 kl. 11:00 – 16:00

Fika kommer att finnas och och det blir en genomgång av dagen

ANMÄLAN senast 3 september 2021 till info@hjarnkoll-uppsalalan.se

Promenad från Stadsbiblioteket till Forums torg.

“Vi duger som vi är och är stolta för dem vi är.
Go purple!”

(H)järnkoll Uppsala län

Yvonne, Anna-Karin, Ylva

 

okt
13
ons
Ett hållbart, hörselsmart arbetsliv @ Webbföreläsning
okt 13 kl. 18:00 – 20:00

Tid

Webbföreläsning 13 oktober 2021, klockan 18–20.

Plats

Du deltar via dator, mobil eller surfplatta.

Innehåll

Vill du veta mer om hur du kan hantera din hörselnedsättning i arbetslivet? 

Sarah Granberg (med. dr. och leg. audionom) föreläser om sin forskning kring friskfaktorer i arbetslivet för personer med hörselnedsättning. 

Anmälan

Anmäl dig senast 8 oktober via e-post infoteket@regionuppsala.se eller telefon 018-611 66 77. Ange namn och telefonnummer.

När du anmält dig får du information med e-post om hur du tar del av utbildningen via dator, mobil eller surfplatta.

Arrangörer

Samarrangemang med HRF i Uppsala län.

okt
19
tis
Webbinarium: Riskbruk, Missbruk och beroende: om tidig upptäckt, stöd och samverkan @ webbinarium i Teams
okt 19 kl. 09:00 – 12:00

FÖRDJUPNING. Hur kan vi i ett tidigt skede arbeta med riskbruk, missbruk och beroende?

För att socialtjänst, hälso- och sjukvård och skola ska kunna erbjuda rätt typ av stöd och förebygga ytterligare problematik, är det viktigt att tidigt uppmärksamma alkohol-, narkotika- och/eller spelrelaterad problematik.

Under detta fördjupningsseminarium fokuserar vi på hur vi kan arbeta för att förebygga, motverka och reducera riskbruk, missbruk och beroende genom tidig upptäckt och samverkan.

Målgrupp

Fördjupningsseminariet riktar sig till dig som vill få fördjupad, men också breddad kunskap och förståelse inom temat och vill ta del av lokala exempel på hur man arbetar i olika verksamheter.

Tillfället är främst tänkt för medarbetare, chefer och strateger/utvecklingsledare inom kommunerna i Uppsala län samt Region Uppsala och Uppsala universitet som i sitt arbete möter eller på annat sätt berör personer med riskbruk/skadligt bruk, missbruk och beroende. Exempelvis medarbetare inom:

  • Socialtjänst inom områden som barn och unga, vuxen, försörjningsstöd, äldre, socialpsykiatri.
  • Elevhälsa.
  • Primärvård inklusive mödra- och barnhälsovård, familjecentraler och habilitering.
  • Enheten för studenthälsa.
  • Avdelningar och mottagningar inom psykiatrin (affektiva sjukdomar, barn- och ungdomspsykiatri, beroende- och neuropsykiatri, psykosvård- och rättspsykiatrisk vård)

Även andra berörda aktörer, myndigheter och organisationer samt brukarrepresentanter är välkomna att delta. Deltagande i den tidigare basutbildningen är inte en förutsättning för deltagande i fördjupningsseminariet.

Dag, tid och upplägg

Fördjupningsseminariet sker digitalt via plattformen Teams på tisdag den 19 oktober klockan 9:00-12:00. (Teknikcheck från kl. 8:45 för den som vill.)

Programpunkter i korthet

Detaljerat program presenteras senare.

  • Tidig upptäckt, stöd och samverkan.  Hur hänger det ihop och vad innebär det? Vad ska vi upptäcka och vilka förutsättningar finns för tidig upptäckt och stöd?
  • Verktyg/metoder som finns.
  • Samverkan mellan kommun, polis och andra aktörer i det förebyggande arbetet.  I arbetet med barn och unga är det avgörande att ha en fungerande samverkan för att tidigt upptäcka de som är i riskzon. Sekretesslagstiftningen medför både möjligheter och begränsningar
  • Lokala exempel.  Vilka framgångsfaktorer och utmaningar finns, och hur arbetar andra i Uppsala län?
  • Reflektioner från brukarrepresentanter.  Vad är viktigt och vad behövs i det fortsatta arbetet med tidig upptäckt, stöd och samverkan?

Anmälan

Deltagande är kostnadsfritt. Anmäl dig senast den 12 oktober med knappen “Anmäl dig” eller genom detta formulär. Deltagarlänk skickas ut efter anmälningstidens slut. Antalet platser är begränsat.

 

Bakgrund

Under våren 2021 anordnade FoU Socialtjänst med samverkansparter en basutbildning inom området riskbruk, missbruk och beroende, där många deltagare efterfrågade fördjupande seminarier med olika teman. Detta behov vill vi nu möta och först ut är temat tidig upptäckt, stöd och samverkan.

Arrangör

FoU Socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård och Länsstyrelsen i Uppsala län i samverkan med U-FOLD och CESAR vid Uppsala universitet.

okt
21
tor
Webbutbildning: Vad är intellektuell funktionsnedsättning? @ Webben
okt 21 kl. 08:30 – 11:00

Tid

Webbutbildning 21 oktober 2021, klockan 8.30–11.

Plats

Du deltar via dator, mobil eller surfplatta.

Innehåll

Utbildningstillfälle om intellektuell funktionsnedsättning (IF). Vad innebär diagnosen och vad kan man göra för att underlätta i vardagen när man har intellektuell funktionsnedsättning? 

På denna halvdagsutbildning får du grundläggande kunskap om intellektuell funktionsnedsättning. Vi kommer att gå igenom IF både hos barn och vuxna.

Utbildningen passar för dig som inte har så mycket förkunskaper. 

Anmälan

Anmäl dig senast 15 oktober 2021 via e-post infoteket@regionuppsala.se eller telefon 018-611 66 77. Ange namn och telefonnummer.

När du anmält dig får du information med e-post om hur du tar del av utbildningen via dator, mobil eller surfplatta.

Avgift

Ingen deltagaravgift.

Arrangörer

Samarrangemang med habiliteringen i Uppsala län.