okt
10
lör
Världsmentalhälsodagen @ Uppsala
okt 10 kl. 00:00 – 00:00

Världsmentalhälsodagen infaller den 10 oktober varje år. I samband med denna brukar Uppsala och och andra platser i landet ha program

Årets tema för Världsmentalhälsodagen är – Mental Health för All Greater Investment – Greater Access. Kan översättas till Psykisk hälsa för alla – Större Investeringar – Större tillgänglighet

 

okt
20
tis
Inbjudan till föreningsdialog @ Digital träff via appen Microsoft Teams. Länk till Teams-mötet skickas senare
okt 20 kl. 16:00 – 19:00

Inbjudan till föreningsdialog

Välkommen till en eftermiddag med föreningsdialog med tema boende!

Datum: 20 oktober 2020
Tid: 16.00-19.00
Lokal: digital träff via appen Microsoft Teams. Länk till Teams-mötet skickas senare.

Under rådande tider, med anledning av Coronavirus Covid-19, är det inte möjligt att ha en fysik dialogträff. Omsorgsnämnden önskar ändå genomföra en dialog med er föreningar och väljer därför att ha en digital dialog. Utifrån tidigare önskemål om att ha en dialog kring ett ämne så väljer nämnden att kalla till en dialog kring framtidens boende.

Vi vill bjuda in en representant för er förening till en halvdag föreningsdialog med omsorgsnämnden. Inbjudan skickas till samtliga föreningar som får föreningsstöd av nämnden.

Omsorgsnämnden ser stora utmaningar i strategiarbete och planering inom boendeområdet och därför är en dialog en värdefull möjlighet att inhämta era tankar och idéer i frågor som rör framtidens boende.

Bakgrund

Omsorgsnämnden ska planera och sörja för att det finns tillgång till bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning. Nämnden ansvarar för vård och omsorg av barn, vuxna och äldre inom Lagen om särskild service till vissa funktionshindrade (LSS) eller Socialtjänstlagen (SoL) för personer under 65 år med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller sjukdom samt personer över 65 år som har en psykisk funktionsnedsättning.

Upplägg för dagen

Fokus för dagen är en dialog kring särskilda boendeformer. Med särskilda boenden menar vi en individuellt inriktad insats i form av boende som ges med stöd av SoL eller LSS.

Nämnden önskar få fördjupad kunskap om era medlemmars önskemål, förväntningar och förhoppningar kring sitt framtida boende.

okt
28
ons
Upphovsrätt för föreningar @ Zoom-möte
okt 28 kl. 18:00 – 19:30

Upphovsrätt för föreningar

Kjell Adolfsson, Uppsala universitet.
Avgift: medlem 200 kr, övriga 500 kr.
Föranmälan senast 19 oktober.
Zoom-möte

 

nov
2
mån
Psykiatriveckan digitalt i hela landet. @ Digitalt
nov 2 kl. 09:00 – nov 13 kl. 16:00

Se: https://voxvigor.se/psykiatriveckan-i-hela-sverige-upplev-den-i-efterhand/

nov
4
ons
Temakväll Digitalt liv för alla? @ Distans
nov 4 kl. 18:00 – 20:00

Dagligen använder vi ett flertal digitala tjänster som bank, film, kontakt med
myndigheter, kommuner och sociala medier.
Ofta hamnar människor utanför eller skuffas ut ur olika digitala sammanhang.

Denna kväll riktar sig till dig som vill påverka och arbeta för ökad tillgänglighet
i det digitala rummet.
Andreas Cederbom från Useit Sverige, ger denna kväll en kort bakgrund och
introduktion till hur du kan förändra och förbättra så att fler kan vara med i
digitala sammanhang.

Sista dag för anmälan är tisdag 27 oktober.

Anmäler dig gör du genom att ringa till vårt kanslitelefon 013-12 30 60

eller mejla till Karin Klevelid, E-postadress: karin@funktionsratt-ostergotland.se

nov
13
fre
Inspirationsdag om anhörigstöd 2020 @ Stockholm + Digitalt
nov 13 kl. 08:45 – 15:50

NSPH, Nka, Riksförbundet Hjärnkoll, SKR och Studieförbundet Vuxenskolan inbjuder till en inspirationsdag om stöd till anhöriga till personer med psykisk ohälsa.

Syftet med dagen är att få inspiration, kunskap och motivation att förbättra stödet till anhöriga! Dagen bjuder på inspirerande föredrag, statusläget för den nationella anhörigstrategin samt aktuella exempel på hur man kan arbeta framgångsrikt med anhörigstöd.

OBS: Konferensen kommer webbsändas och kan följas via länk via vår hemsida för dig som tillhör riskgrupp och ej kan delta på plats. Detta kostar inget. Anmäl dig här

Dagen vänder sig till personal inom kommunens anhörigstöd, handläggare och arbetsledare inom socialtjänsten, personal och chefer inom landstingspsykiatrin samt utbildningsansvariga inom vård och omsorg, studieförbund och representanter för berörda brukarorganisationer.

Program
Programmet som PDF

08.45 – 09.30      Registrering och frukostfralla

09.30 – 09.40     Välkomnande och introduktion
                                 Anki Sandberg, ordförande, NSPH

09.40 – 10.10      Inledningsanförande
                                Annika Strandhäll, riksdagsledamot (s) och talesperson i jämställdhetsfrågor

10.10 – 10.40     Hjärnkollambassadör egen erfarenhet
                               Malin Emanuelsdotter, Riksförbundet Hjärnkoll

10.40 – 10.50      Bensträckare

10.50 – 11.20       Anhörigas möte med den psykiatriska vården
                               Mats Ewertzon, forskare/möjliggörare, Nka

11.20 – 12.00      Anhöriga – de omöjliga?
                               Åsa Moberg, författare och debattör

12.00 – 13.00      Lunch

13.00 – 13.40      Vi kan och vill förbättra – exempel Gävle
                                Maria Berglin och Sofi Hult, anhörigkonsulenter i Gävle

13.40 – 14.10      Att äntligen bli sedd och lyssnad på
                               Jenny Kindgren verksamhetsutvecklare anhörigstöd, Riksförbundet Attention

14.10 – 14.30      Nationell anhörigstrategi
                               Karin Gavelin, Socialstyrelsen

14.30 – 15.00      Eftermiddagsfika

15.00 – 15.40      Panelsamtal – hur går vi vidare?

Anki Sandberg, NSPH, samtalsledare, Ingrid Lindholm, Nka, Zophia Mellgren, SKR och Fredrik Sjöberg, Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala län

15.45                     Avslutning

 

OBS: Konferensen webbsänds och kan följas via länk på www.nsph.se för dig som tillhör riskgrupp och ej kan delta på plats. Digitalt deltagande kostar inget. Om du måste avstå från att delta på grund av Covid19-symptom så kan du avboka din plats kostnadsfritt. Anmälan kan även överlåtas på annan person. Dagen genomförs med hänsyn till givna Covid 19- rekommendationer.

Antistigmakonferens 2020 – Fördomar @ Digitalt
nov 13 kl. 13:00 – 17:00
Antistigmakonferens 2020 – Fördomar
Ett antagande som grundar sig på felaktig eller otillräcklig information är det vi kallar fördomar. Det kan innebära både ett positivt och ett negativt antagande. Vi alla har fördomar vilket gör det mycket att svårt att ta död på dem.
Det är därför viktigt att lyfta fram och medvetandegöra oss alla om vad som faktiskt påverkar vår uppfattning om vår omvärld och våra medmänniskor.

Socialpsykologen Nazar Akrami (docent vid Institutionen för psykologi, Uppsala Universitet) kommer att hjälpa oss förstå kopplingen mellan personlighet och fördomar. Genom att ge en förklaring kring hur fördomar bildas, varför det finns och framförallt vilka psykologiska mekanismer som är involverade i fördomsfullhet som fenomen.

För att ge ett djup till resonemangen kring fördomar ur ett forskningsperspektiv så kommer våra ambassadörer att berätta om sina upplevelser i mötet med fördomar som har satt sina spår i dem och deras tankar på hur vi ska kunna slå hål på de fördomar som förekommer i vårt samhälle.

PROGRAMMET:
13:00 – Vi önskar er välkomna
13:15 – Fördomsfullhet & fri vilja – ur ett forskningsperspektiv (Socialpsykolog Nazar Akrami)
14:00 – Mötet med fördomar inom vård och myndighet (Ambassadör Ann Meurling)
14:30 – Fika och paus
15:00 – Mötet med fördomar inom skola (Ambassadör Josefin Hansson)
15:30 – Mötet med fördomar inom arbetslivet (Ambassadör Christoffer Francke)
16:00 – Frågestund och avslutning med utlottning av föreläsning

ANMÄLAN: https://zoom.us/webinar/register/94823941068?fbclid=IwAR2tH5pZ4uqtG_UUDOrDTTF7L011V-B1gtHKDo7QmUOrY8k53LLEloOFj7w

Läs mer om Hjärnkoll Skåne på www.hjarnkollskane.com.

Nov 13, 2020 01:00 PM in Stockholm

nov
16
mån
Funktionsrätt på riktigt
– en mänsklig rättighet @ Uppsala
nov 16 kl. 18:00 – 20:15

Funktionsrätt på riktigt – en mänsklig rättighet
Studieförbundet Vuxenskolan uppmärksammar Uppsala kommuns temaår för mänskliga rättigheter 2020 genom att bjuda in till en serie filmer och föreläsningar med efterföljande diskussion. Tillsammans med de föreningar, organisationer och nätverk vi samarbetar med inom Funktionsrätt vill vi lyfta folkbildningen som en viktig aktör i att utveckla och stärka människor som har svårare att göra sin röst hörd p g a t ex psykisk sjukdom/funktionsnedsättning. Läs mer om vårt program under temaåret för mänskliga rättigheter HÄR

Omstörtande revolution eller vattendroppen som urholkar stenen
Det borde vara en mänsklig rättighet för varje människa att få bli sitt allra bästa jag, men vi har lång väg kvar att gå innan samhället är utformat efter oss människor. Så hur bär vi sig åt för att nå dit, och hur gör man för att påverka på riktigt? Lina Nordquist, riksdagsledamot och sjukvårdspolitisk talesperson för liberalerna berättar om makt, om politiskt arbete och om hur människor och intresseorganisationer kan nå fram med sitt budskap och skapa förändring med efterföljande diskussion kring ett samtalsunderlag.

Fri entré. Lättare förtäring serveras (meddela ev allergier vid anmälan).
Hiss, hörslinga, tillgängligt för rullstol.

Föranmälan krävs. Sista anmälningsdag 13 november 2020.

nov
27
fre
Infoteket firar 15-årsjubileum med webbsända föreläsningar! @ Distans
nov 27 kl. 09:00 – 16:00

27 november, klockan 9-16

Välkommen att fira 15-årsjubileum med infoteket. Vi bjuder på ett fullspäckat program som direktsänds på webben. Ta del av föreläsningar, kulturinslag och intervjustund med personer som delar med sig av egna erfarenheter. Alla är välkomna och det kostar inget vara med.

Föreläsningarna direktsänds fredag 27 november 2020, klockan 9-16.
Du deltar via dator, mobil eller surfplatta. Länk till sändningarna finns på jubileumssidan på infotekets webb. Se program och länk till jubileumssidan nedan.

 

9–9.30
Egen kunskap ger egenmakt


Eva-Lena Söderlund, chef för Infoteket om funktionshinder, inleder med en kort historik. Varför Infoteket kom till och om behovet av information, sett ur ett brukar- och föräldraperspektiv.

9.30–10.30
Jämlika levnadsförhållanden?


Om utvecklingen av levnadsförhållanden för en grupp personer med intellektuell funktionsnedsättning jämfört med övriga befolkningen de senaste 16 åren.

Öie Umb-Carlsson, forskare inom institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap på Uppsala universitet presenterar sin forskning.

10.30–10.45 Kulturinslag från Teater Blanka
10.45–11.30

Ida Rask: Pusselbiten som saknas

Vad händer om en bit i livspusslet plötsligt försvinner? Slänger man hela pusslet då, bara för att en bit saknas? Eller går det att se bortom den saknade pusselbiten och hur gör man i så fall det?

Ida Rask, mamma till ett barn med den sällsynta diagnosen 22Q11 berättar om hur de lever ett gott liv trots en saknad pusselbit. Ett liv som många gånger är klurigt, men också alldeles underbart och härligt.

11.30 –12.15 Lunch 

12.15–13.15
ESSENCE samlar diagnoserna till en helhet


Begreppet ESSENCE formulerades av professor Christopher Gillberg 2010 som en samlingsterm för bland annat intellektuell funktionsnedsättning, adhd, autism och språkstörning. Tillstånd som tidigt visar sig som beteendeproblem och/eller kognitiva svårigheter och som ofta samexisterar i olika kombinationer.

Elisabeth Fernell, barnläkare med specialisering inom barnneurologi och habilitering samt professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Gillbergscentrum, Göteborgs universitet och knuten till den barnneuropsykiatriska kliniken i Göteborg förklarar hur man med begreppet ESSENCE tillåts att fokusera på svårigheter och stödbehov snarare än enskilda diagnoser.

13.15 –14.15
Könsskillnader inom autism – ätproblem, kamouflering och professionellas perspektiv


Hur skiljer sig autism mellan pojkar och flickor? Varför upptäcks flickor ofta senare och vilka särskilda utmaningar har flickor med autism gentemot pojkar med samma diagnos.

Karl Lundin Remnélius, doktorand vid Karolinska Institutet i Stockholm, presenterar resultat från sin forskning med fokus på könsskillnader hos personer med autism.

14.15-14.30 Paus
14.30–15.30
Vad betyder Infoteket för dig? – Om vikten av att förstå sin funktionsnedsättning


Psykolog Curt Westin samtalar med personer med egen erfarenhet om betydelsen av kunskap om sin eller sin anhöriges diagnos. Vad behöver man för information och stöd och vilken roll kan en verksamhet som infoteket ha i detta?

På bilderna nedan ser du från vänster Jonas, Pernilla och Stina.

15.30–15.45 Avslut

Anmälan
Ingen föranmälan. Du loggar in via länk som finns på Infotekets jubileumssida på webben, se länk nedan.

Avgift
Ingen deltagaravgift.

Frågor
Om du har frågor om jubileet, skicka e-post till infoteket@regionuppsala.se eller ring 018-611 66 77.

Alla intresserade är varmt välkomna att delta!

dec
5
lör
Preliminärt -lördagsfika på Valegården @ Uppsala
dec 5 kl. 14:00 – 17:00