okt
15
tor
Vegetariska luncher på Verkstan RSMH @ Uppsala,
okt 15 kl. 12:00 – 13:30

Som medlem i föreningen Verkstan får du många förmåner. Du kan till exempel delta i alla studiecirklar för medlemmar utan extra kostnad om dom inte redan är fullsatta. Studiecirklar för medlemmar!

Årliga Medlemsavgifter:

Medlemsavgift för enskild individ: 200 kr
Medlemsavgift för familj med samma adress: 300 kr
Vårat plusgironummer:  88 57 76 – 5 

*
okt
16
fre
Vegetariska luncher på Verkstan RSMH @ Uppsala,
okt 16 kl. 12:00 – 13:30

Som medlem i föreningen Verkstan får du många förmåner. Du kan till exempel delta i alla studiecirklar för medlemmar utan extra kostnad om dom inte redan är fullsatta. Studiecirklar för medlemmar!

Årliga Medlemsavgifter:

Medlemsavgift för enskild individ: 200 kr
Medlemsavgift för familj med samma adress: 300 kr
Vårat plusgironummer:  88 57 76 – 5 

*
okt
17
lör
Lördagsfika @ Uppsala
okt 17 kl. 14:00 – 17:00
okt
19
mån
Vegetariska luncher på Verkstan RSMH @ Uppsala,
okt 19 kl. 12:00 – 13:30

Som medlem i föreningen Verkstan får du många förmåner. Du kan till exempel delta i alla studiecirklar för medlemmar utan extra kostnad om dom inte redan är fullsatta. Studiecirklar för medlemmar!

Årliga Medlemsavgifter:

Medlemsavgift för enskild individ: 200 kr
Medlemsavgift för familj med samma adress: 300 kr
Vårat plusgironummer:  88 57 76 – 5 

*
okt
20
tis
Vegetariska luncher på Verkstan RSMH @ Uppsala,
okt 20 kl. 12:00 – 13:30

Som medlem i föreningen Verkstan får du många förmåner. Du kan till exempel delta i alla studiecirklar för medlemmar utan extra kostnad om dom inte redan är fullsatta. Studiecirklar för medlemmar!

Årliga Medlemsavgifter:

Medlemsavgift för enskild individ: 200 kr
Medlemsavgift för familj med samma adress: 300 kr
Vårat plusgironummer:  88 57 76 – 5 

*
Inbjudan till föreningsdialog @ Digital träff via appen Microsoft Teams. Länk till Teams-mötet skickas senare
okt 20 kl. 16:00 – 19:00

Inbjudan till föreningsdialog

Välkommen till en eftermiddag med föreningsdialog med tema boende!

Datum: 20 oktober 2020
Tid: 16.00-19.00
Lokal: digital träff via appen Microsoft Teams. Länk till Teams-mötet skickas senare.

Under rådande tider, med anledning av Coronavirus Covid-19, är det inte möjligt att ha en fysik dialogträff. Omsorgsnämnden önskar ändå genomföra en dialog med er föreningar och väljer därför att ha en digital dialog. Utifrån tidigare önskemål om att ha en dialog kring ett ämne så väljer nämnden att kalla till en dialog kring framtidens boende.

Vi vill bjuda in en representant för er förening till en halvdag föreningsdialog med omsorgsnämnden. Inbjudan skickas till samtliga föreningar som får föreningsstöd av nämnden.

Omsorgsnämnden ser stora utmaningar i strategiarbete och planering inom boendeområdet och därför är en dialog en värdefull möjlighet att inhämta era tankar och idéer i frågor som rör framtidens boende.

Bakgrund

Omsorgsnämnden ska planera och sörja för att det finns tillgång till bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning. Nämnden ansvarar för vård och omsorg av barn, vuxna och äldre inom Lagen om särskild service till vissa funktionshindrade (LSS) eller Socialtjänstlagen (SoL) för personer under 65 år med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller sjukdom samt personer över 65 år som har en psykisk funktionsnedsättning.

Upplägg för dagen

Fokus för dagen är en dialog kring särskilda boendeformer. Med särskilda boenden menar vi en individuellt inriktad insats i form av boende som ges med stöd av SoL eller LSS.

Nämnden önskar få fördjupad kunskap om era medlemmars önskemål, förväntningar och förhoppningar kring sitt framtida boende.

okt
21
ons
Vegetariska luncher på Verkstan RSMH @ Uppsala,
okt 21 kl. 12:00 – 13:30

Som medlem i föreningen Verkstan får du många förmåner. Du kan till exempel delta i alla studiecirklar för medlemmar utan extra kostnad om dom inte redan är fullsatta. Studiecirklar för medlemmar!

Årliga Medlemsavgifter:

Medlemsavgift för enskild individ: 200 kr
Medlemsavgift för familj med samma adress: 300 kr
Vårat plusgironummer:  88 57 76 – 5 

*
okt
22
tor
Vegetariska luncher på Verkstan RSMH @ Uppsala,
okt 22 kl. 12:00 – 13:30

Som medlem i föreningen Verkstan får du många förmåner. Du kan till exempel delta i alla studiecirklar för medlemmar utan extra kostnad om dom inte redan är fullsatta. Studiecirklar för medlemmar!

Årliga Medlemsavgifter:

Medlemsavgift för enskild individ: 200 kr
Medlemsavgift för familj med samma adress: 300 kr
Vårat plusgironummer:  88 57 76 – 5 

*
okt
23
fre
Vegetariska luncher på Verkstan RSMH @ Uppsala,
okt 23 kl. 12:00 – 13:30

Som medlem i föreningen Verkstan får du många förmåner. Du kan till exempel delta i alla studiecirklar för medlemmar utan extra kostnad om dom inte redan är fullsatta. Studiecirklar för medlemmar!

Årliga Medlemsavgifter:

Medlemsavgift för enskild individ: 200 kr
Medlemsavgift för familj med samma adress: 300 kr
Vårat plusgironummer:  88 57 76 – 5 

*
okt
24
lör
Lördagsfika @ Uppsala
okt 24 kl. 14:00 – 17:00