maj
16
mån
@ Uppsala, Stadsparkens entré (vid Svandammen)
maj 16 kl. 13:00 – 14:00
 @ Uppsala, Stadsparkens entré (vid Svandammen)

Vår ”kom som du är”-aktivitet
är för återhämtning igång igen!

Bär du på psykisk ohälsa och vill göra något åt saken? Vill du ha en fast tidpunkt i vardagen? Vill du prata eller gå tyst? Här har du något positivt som du kan göra. Hälsan kommer på köpet. Är du ledare, sjukskriven, forskare, studerande eller något annat spelar ingen roll, du är lika välkommen oavsett din situation.

Ta kläder efter väder och kom till fontänen vid Stadsparkens entré (vid Svandammen). Där står någon av våra ledare i ur och skur. Kostnadsfritt.

Tid: Måndagar kl 13.00.

Vi går runt 1 timme.

Genom dessa promenader får du:

Tillsammans för bättre vård, stöd och mindre utsatthet vid tvångsvård @ Digitalt
maj 16 kl. 13:30 – 16:00

Delta i webbinariet

Tvångsvård förekommer inom häls- och sjukvården enligt LPT/LRV och på institutioner eller boenden enligt LVM/LVU. Det förekommer att individer under tvångsvård utsätts för brott av andra intagna eller av personal vilket innebär en särskild utsatthet. Tvångsvård ställer särskilda krav på personalen, att trots maktobalansen, kunna skapa tillitsfulla relationer till de intagna.  Tid, engagemang och reflektion kring sitt eget handlande är nödvändigt för att tvång och begränsningsåtgärder endast används som sista utväg i en akut situation och att de då genomförs med största möjliga hänsyn. Men även för att hantera konflikter mellan intagna.

Webbinariet lyfter gemensamma utmaningar inom tvångsvården samt hur verksamheter tillsammans kan förbättra tillgången till samordnade vård och stöd insatser och  minska utsattheten hos de intagna.

Moderator är Ing-Marie Wieselgren projektchef och samordnare psykisk hälsa, SKR.

Program

  • Egen erfarenhet av att tvingas till vård
  • Integrerad vård på SiS ungdomshem
  • Hur en gemensam lagstiftning skulle kunna förbättra för individer med samsjuklighet
  • Utsatt för brott under tvångsvård – Civil Rights Defenders rapport
  • Grundkomponenter för en trygg och meningsfull heldygnsvård med minsta möjliga behov av tvång
  • Patientsäkerhet i tvångsvården
  • Psykiatrisk tvångsvård — från förvar och tradition till ansvar och relation
  • Rättsliga krav på empati, vänlighet och omtanke vid tvångsvård

Webbinariet spelas in och kommer finnas tillgängligt i 14 dagar på denna länk: https://vimeo.com/704035390.

maj
17
tis
Paneldiskussion: Folkbildning – vad är kulturdemokrati? @ Uppsala
maj 17 kl. 17:00 – 18:00

Välkommen att delta i paneldiskussioner kring begreppet demokrati inför valet 2022. Den här gången är temat Folkbildning – vad är kulturdemokrati?

I panelen 17 maj:
Sten Bernhardsson, kulturdirektör, Uppsala kommun
Kristin Spolander, Rektor Region Uppsala folkhögskola
Lars Häger, poet och verksamhetschef för Studiefrämjandet Uppsala Västmanland

Moderator: Maria Ripenberg, journalist och författare.

Programmet ingår i serien “Varifrån kommer demokratin?”

Arrangör:  Litteraturcentrum Uppsala och Studiefrämjandet Uppsalaregionen

maj
18
ons
Fysisk aktivitet på recept – föreläsningar @ Stockholm
maj 18 kl. 10:00 – maj 20 kl. 12:00
NYHET – 5 APRIL 2022

Mellan den 18 och 20 maj blir det World Academic Forum som arrangeras av Stockholms Akademiska Forum. Då kommer 18 universitet och högskolor ha närmare 30 olika seminarier. GIH ansvarar för två av dessa seminarier som handlar om Fysisk aktivitet på recept och prestation.

De två seminarierna äger rum på GIH i lärosal 1506, är på engelska och är utan kostnad.

Physical activity on prescription  Implementation of the Swedish Method

Det första är onsdagen den 18 maj klockan 10–12. Ansvariga för detta är Lena Kallings och Amanda Lönn från GIH tillsammans med Helena Arnold från Friskvårdsföretagen Almega.

Seminariet handlar om Fysisk aktivitet på recept (FaR) som är en metod som hjälper vårdpersonal att främja fysisk aktivitet hos patienter för att förebygga och behandla flera sjukdomar. FaR är rekommenderad av Socialstyrelsen och är vald som bästa praxis av WHO, OECD och EU.

FaR-modellen är unik i att individualisera strategin för den enskilde personen och att den fysiska aktiviteten utförs utanför sjukvården. Utmaningen är att FaR fortfarande behöver implementeras bredare i Sverige och även i andra länder.

At your best when it counts? Or what counts when you are at your best?

Det andra är torsdagen den 19 maj klockan 9–11. Ansvariga är Göran Kenttä från GIH tillsammans med solisterna Jerry Adbo, Kajsa Nilsson och John Nalan som studerar vid KHM.

Seminariet tar upp att idrottsprestation på högsta nivå är ofta förknippat med ett stort mått av uppoffringar.  Det har länge funnits en bild av den mentalt tuffa och osårbara idrottaren. Den bilden stämmer inte särskilt väl överens med symtom som ångest, rädsla eller depression.

Psykisk och psykisk ohälsa är två sidor av samma mynt. Prestationsfokusering kan innebära att man tappar bort sig själv vad gäller just balans mellan att må bra och prestera bra. Det är inte ovanligt att hantera motgångar genom att helt stänga av. Men med större öppenhet och ökad självreflektion, kan man nå en bättre balans i livet. Metoder för självskattning om sömnvanor, matvanor och annat bidrar till att skapa en god balans mellan just belastning och återhämtning.

Det finns liknande diskussioner även i musikbranschen. Tillsammans med tre musikerstudenter från Kungliga Musikhögskolan i Stockholm för Göran Kenttä ett samtal om balansen mellan att prestera på topp och samtidigt hitta balans till att må bra.

Stockholms Akademiska Forum är en organisation och ett nätverk mellan 18 högskolor och Stockholms stad. De profilerar Stockholm som nationellt och internationellt akademiskt centrum. Det är första gången som World Academic Forum C arrangeras. Tanken är att det i framtiden ska bli en internationell konferens som ska locka forskare och akademiker från många olika länder.

ANMÄLAN

Fördjupningsseminarium: Trauma och missbruk/beroende @ https://regionuppsala.se/samverkanswebben/forskning-och-utbildning/fou-s/kalender/fordjupningsseminarium-om-missbruk-och-trauma/
maj 18 kl. 13:00 – 16:00

Program:

13.00-13.10

(möjlighet till incheck från 12.50)

Maria Adenhav Lantz, (Fred Nyberg, Anna Haid, Linn Egeberg Holmgren) – intro (sammanhanget och val av tema)
13.10-13.30 Ylva Kristina Larsson och Petra Rohrer – Ylva Kristina och Petra berättar om sina egna erfarenheter kring trauma och beroende och vad de hoppas att vården och professionen får med sig denna dag.
13.30- 14.00 Tobias Eriksson (chefsöverläkare beroende- och neuropsykiatri, Akademiska sjukhuset) – En beskrivning av vad trauma och PTSD är och innebär. Vad finns det för skillnader och likheter mellan trauma/PTSD och NPF? Hur jobbar vi idag och hur kan vi bli bättre på att se, bemöta och behandla trauma/PTSD och beroende.
14.00-14.15 PAUS
14.15-14.45 Fred Nyberg (professor e.m. i biologisk beroendeforskning) – Koppling mellan trauma, psykisk hälsa och droger. Finns det en ökad benägenhet eller risk för att utveckla beroende vid trauma/PTSD, och hur kan det förklaras? (genetiska aspekter)
14.45-14.50 PAUS
14.50-15.20 Anna Sarkadi (läkare och professor i folkhälsa, Uppsala universitet) – Erfarenheter från tidigare flyktingmottagande visar att en stor andel led av posttraumatiskt stressyndrom och hög risk för drogproblematik. Nuvarande omvärldssituation och pågående krig i Europa ställer oss inför utmaningen att se, uppmärksamma och stödja båda barn och vuxna som upplevt trauma.
15.20-15.50 Thomas Staugaard (alkohol- och drogterapeut, öppenvården Uppsala kommun) – Erfarenheter av att arbeta inom kommunal öppenvård med personer som upplevt trauma och vad som är viktigt att tänka på.
15.50-16.00 Avslutning och reflektion

https://regionuppsala.se/samverkanswebben/forskning-och-utbildning/fou-s/kalender/fordjupningsseminarium-om-missbruk-och-trauma/

maj
19
tor
Vad är autism? @ Webbutbildning
maj 19 kl. 08:30 – 11:00
Vad är autism? @ Webbutbildning

Innehåll

Ett utbildningstillfälle för dig som vill lära dig om autism. Denna utbildning vänder sig till dig som inte har så mycket förkunskaper. Den ger en grundläggande kunskap om autism, vilka konsekvenser det kan innebära att ha autism och lite om vad man kan göra för att underlätta vardagen.  

Samarrangemang med habiliteringen i Uppsala län.

Anmälan

Anmäl dig senast 17 maj via e-post infoteket@regionuppsala.se
eller telefon 018-611 66 77.
Ange namn och telefonnummer.

Utbildningen ges även 16 februari 2022 (se ovan).


Alla intresserade är varmt välkomna.

Föreläsning: Sexualbrottsbehandling – för vem, hur och varför? @ Digitalt
maj 19 kl. 18:00 – 19:00
Alla är välkomna till denna öppna föreläsning, som hålls av doktorand Stina Lindegren. Föreläsningen visas på Folkuniversitetets kanal på YouTube.
Föreläsningen tar bland annat upp vad sexualbrottsbehandling är, principer för rehabilitering, innehåll samt vilket professionellt förhållningssätt och bemötande som är lämpligt när en möter personer som dömts för sexualbrott.
Stina Lindegren, doktorand vid Uppsala universitet, forskar på sexualbrottsbehandling och vill dela med sig av hennes arbete. Stina har 13 års arbetslivserfarenhet från kriminalvård och läkemedelsbassisterad behandling vid opioidberoende (LARO).
Föreläsningen livesänds via Folkuniversitetets kanal på Youtube och länken finner du här i evenemanget. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor via livechatten under föreläsningen, vilka så långt det är möjligt besvaras efter föreläsningen. Föreläsningen kräver ingen anmälan.
Folkuniversitetsföreningen stöder verksamheten och Folkuniversitetet är ansvarig anordnare.
Arrangör: Folkuniversitetet, Jämtland
maj
23
mån
@ Uppsala, Stadsparkens entré (vid Svandammen)
maj 23 kl. 13:00 – 14:00
 @ Uppsala, Stadsparkens entré (vid Svandammen)

Vår ”kom som du är”-aktivitet
är för återhämtning igång igen!

Bär du på psykisk ohälsa och vill göra något åt saken? Vill du ha en fast tidpunkt i vardagen? Vill du prata eller gå tyst? Här har du något positivt som du kan göra. Hälsan kommer på köpet. Är du ledare, sjukskriven, forskare, studerande eller något annat spelar ingen roll, du är lika välkommen oavsett din situation.

Ta kläder efter väder och kom till fontänen vid Stadsparkens entré (vid Svandammen). Där står någon av våra ledare i ur och skur. Kostnadsfritt.

Tid: Måndagar kl 13.00.

Vi går runt 1 timme.

Genom dessa promenader får du:

maj
30
mån
@ Uppsala, Stadsparkens entré (vid Svandammen)
maj 30 kl. 13:00 – 14:00
 @ Uppsala, Stadsparkens entré (vid Svandammen)

Vår ”kom som du är”-aktivitet
är för återhämtning igång igen!

Bär du på psykisk ohälsa och vill göra något åt saken? Vill du ha en fast tidpunkt i vardagen? Vill du prata eller gå tyst? Här har du något positivt som du kan göra. Hälsan kommer på köpet. Är du ledare, sjukskriven, forskare, studerande eller något annat spelar ingen roll, du är lika välkommen oavsett din situation.

Ta kläder efter väder och kom till fontänen vid Stadsparkens entré (vid Svandammen). Där står någon av våra ledare i ur och skur. Kostnadsfritt.

Tid: Måndagar kl 13.00.

Vi går runt 1 timme.

Genom dessa promenader får du:

jun
1
ons
Trots allt! Avslutningskonferens @ Stockholm
jun 1 kl. 13:00 – 16:00
Varmt välkommen att delta på Attentions Arvsfonden-projekt Trots allt!s avslutningskonferens! ❤️ Ta del av aktuell forskning om trotssyndrom och erfarenheter från projektet.
I projektet har målet varit att stärka familjer som lever med trotssyndrom/trotsproblematik genom aktiviteter, föräldragrupper och kunskapsspridning. Nu efter tre spännande projektår, där fokus har legat på en diagnos som tidigare varit relativt okänd, så är det nu dags att summera arbetet som bedrivits. Ta del av föräldrars och projektansvarigas rön och insikter om en diagnos som påverkar livet mycket och där kunskapen om framgångsrika behandlingsmetoder behöver spridas.
Medverkar gör bland annat Karin Brocki, professor i psykologi från Uppsala universitet och Christina Thinsz, psykolog från BUP.
Tid: Onsdagen den 1:a juni kl. 13.00–16.00

👥 💻 Plats: The Park, Magnus Ladulåsgatan 1, Stockholm eller digitalt via youtube-länk.

👉 Anmäl dig för att delta på plats här: https://machform.attention.se/view.php?id=221542
Endast 50 st kan vara med på plats, så först till kvarn.
👉 Anmäl dig för att delta digitalt här: https://machform.attention.se/view.php?id=222263
Arrangör: Riksförbundet Attention