Du som skriver här ansvarar själv för innehållet.

sep
28
tor
NSPH bjuder in till samtal på Bokmässan 2023 @ Göteborg
sep 28 kl. 09:00 – okt 1 kl. 17:00

Program för Bokmässan 2023 vid Scenen för Psykisk Hälsa

Torsdagen den 28 september

09.30 -10.00 Livsviktiga snack hjälper föräldrar att prata om känslor
Tema:
 Barn och ungas psykiska hälsa
Deltagare: Suicide Zero
Talare: Anna Matzinger
Ett samtal kring psykisk ohälsa bland barn och unga utifrån boken Livsviktiga snack. Hundratusentals barnfamiljer har fått Livsviktiga snack i brevlådan de senaste åren. Den innehåller tips, övningar och fakta som ska inspirera föräldrar att prata mer med sina barn om hur de mår. Sedan lanseringen 2020 har intresset varit stort även från de som jobbar med barn, som BUP, skolan och elevhälsan.

10.30 -11.00: Ett samtal om ätstörningar och självskadebeteende hos unga
Tema: Barn och ungas psykiska hälsa
Deltagare:
 SHEDO
Talare: Conny Allaskog och Elena Orrlöv
Föreningen SHEDO som arbetar med ätstörningar och självskadebeteende deltar i ett samtal om barn och ungas psykiska ohälsa, utifrån boken Ibland finns det inga enkla svar – en bok om självskadebeteende och ätstörningar. Boken riktar sig till dig som undrar över hur det känns att leva med en ätstörning eller hanterar sin psykiska ohälsa genom ett självskadebeteende. Till dig som vet om att någon i din närhet är drabbad och inte vet vad du ska göra nu. Till dig som möter detta i ditt jobb och behöver veta mer för att kunna hjälpa.

11.30 -12.00 Hur hjälper vi barn och unga med adhd?
Tema:
 Barn och ungas psykiska hälsa
Deltagare
: NAG adhd och Riksförbundet Attention
Talare: Anki Sandberg, Riksförbundet Attention, Gunilla Granholm, Region Skåne, Evelyn Andersson, Socialstyrelsen, Louise von Bahr, Socialstyrelsen
Ett samtal om glappet mellan nuläge och önskat läge – om hur vården och stödet till barn och unga med adhd kan förbättras. Riksförbundet Attentions rapport ”Om vi bara hade fått hjälp tidigare” gällande vård och stöd till barn och unga med npf diskuteras i relation till Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och stöd vid adhd och autism och det Nationella vård- och insatsprogrammet (VIP) för adhd.

Kl. 13:30 -14.00 Att hamna i utmattningssyndrom – och ta tillbaka sitt liv
Tema: välmående/återhämtning
Deltagare: Riksförbundet Hjärnkoll
Talare
: Elizabeth Odalen Bjord
Elizabeth berättar om hur hon blev sjuk i utmattningssyndrom med depression, efter att ha levt ett liv där hon lagt all sin kraft på att hjälpa och stötta anhöriga och vänner. Idag mår hon bra, och fokus i föredraget är hon hur gjorde för att komma tillbaka till ett bra liv i mer balans med jobb och sociala kontakter. Hon vill ge hopp till någon som lever med, eller är i riskzonen för, diagnosen utmattningssyndrom med eller utan depression. Hon berättar om sina egna erfarenheter och ger också förslag på rekreation.

14.30 -15.00 Återhämtningsguiden – ett verktyg för bättre psykisk hälsa
Tema: Välmående/återhämtning
Deltagare: Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Skåne, NSPH Skåne
Talare: Conny Allaskog, Jessica Andersson, Sanna Esaiasson och Linda Nordström
Det talas mer och mer om betydelsen av återhämtning för att ha en god psykisk hälsa. Här kretsar samtalet därför kring vad återhämtning är och varför det är viktigt. Utgångspunkten är Återhämtningsguiden, ett självhjälpsverktyg för återhämtning för den som mått dåligt eller lever med psykisk ohälsa. Återhämtningsguiden är framtagen av personer som själva har erfarenhet av psykisk ohälsa och återhämtning.

15:30 -16.00 Förbättrad vård och återhämtning med hjälp av Peer Support
Tema:
 Välmående/återhämtning
Deltagare: NSPH Västra Götaland och Göteborg
Talare: Helen Johansson och Catrine
Med stöd av någon som förstår ens utmaningar i kampen med psykisk ohälsa så mår man bättre. Det finns idag omkring 100 peer supportrar i Sverige, utbildade stödpersoner med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Erfarenheten visar att de skapar förtroende mellan patienten och vårdpersonalen, vilket också påskyndar återhämtningsarbetet. Lär dig mer om den spännande utvecklingen kring Peer Support runt om i landet.

Fredagen den 29 september

09:30 -10.00 Att vara efterlevande vid suicid
Tema: Suicid
Deltagare: SPES Västra krets
Talare: Thomas Lövgren
Föreningen SPES (Suicidprevention och efterlevandestöd) berättar om arbetet med att ge stöd när någon tagit sitt liv – och att förebygga att fler drabbas imorgon. Samtalet kommer ta upp ämnen som vad man kan göra för att stötta en person som är efterlevande, varför det är så viktigt med efterlevandestöd samt suicidprevention.

10:30 -11.00 Män 70+: en riskgrupp för psykisk ohälsa
Tema: Suicid
Deltagare: Suicide Zero
Talare
: Marcus Eriksson
Samtalsämnet är psykisk ohälsa hos män äldre än 70 år– en målgrupp som hittills varit svår att nå fram till och vars hälsa behöver uppmärksammas mer. Äldre män är överrepresenterade i självmordsstatistiken. Marcus Eriksson från Suicide Zero berättar om organisationens arbete med att uppmärksamma och motarbeta psykisk ohälsa hos män 70+.

11:30 -12.00 Hur förhindrar vi självmord – om att förstå och förebygga 
Tema:
 Suicid
Talare: Ullakarin Nyberg
Psykologen och författaren Ullakarin Nyberg deltar i ett samtal om ett av de svåraste teman som finns – hur självmord kan förstås och hur de kan förebyggas. Med mycket lång erfarenhet av att möta suicidnära personer så delar hon med sig av kloka tankar kring vad vi som medmänniskor kan göra om någon i ens närhet mår dåligt. Eller om det är du själv som har tunga tankar som är svåra att släppa.

13:30 -14.00 Att leva med självskadebeteende – Malins berättelse
Tema: Berättelser om psykisk ohälsa och vändpunkter
Deltagare: Riksförbundet Hjärnkoll
Talare
: Malin Emanuelsson, Hjärnkollambassadör
Malin föreläser utifrån egen erfarenhet av psykisk ohälsa, självskadebeteende och suicidförsök, och hur hon nu lever ett liv utan ångest och destruktiva beteenden. Här berättar hon om hur hon tog sig ur ett 22 år långt självskadebeteende och vad som var avgörande för att hon till slut skulle klara av att bryta det destruktiva liv hon levde.

14:30 -15.00 Stigma och återhämtning vid schizofreni
Tema: Berättelser om psykisk ohälsa och vändpunkter
Deltagare: NAG schizofreni
Talare: Representanter från NAG schizofreni samt Åsa Höij, egenerfaren
Åsa Höij berättar om hur stigma kan påverka vägen till personlig återhämtning. Representanter från NAG schizofreni berättar hur det nationella vård och insatsprogrammet och vårdförloppet schizofreni kan bidra till att minska fördomar och stigma relaterat till schizofreni.

15:30 -16.00 Musiken visade vägen tillbaka – Eriks berättelse
Tema: Berättelser om psykisk ohälsa och vändpunkter
Deltagare: Riksförbundet Hjärnkoll
Talare: Erik Bring, Hjärnkollambassadör
Erik Bring delar öppenhjärtigt med sig av sin resa tillbaka från psykisk ohälsa med ångest, panikattacker, suicidtankar och tvångsvård. Han tar fasta på saker som fick det att vända för honom, vad han hade önskat att han vetat när han insjuknade samt hur man idag kan få hjälp i ett tidigare skede. Han vill inspirera till hopp och känslan av att det finns en väg tillbaka till livet.

Lördagen den 30 september

09:30 -10.00 Så stärker vi den psykiska hälsan hos barn och unga
Tema:
 Barn och ungas psykiska hälsa
Talare: Åse Fagerlund
Neuropsykolog och psykoterapeut Åse Fagerlund tar upp hur vi förbättrar den psykiska hälsan hos unga genom att minska på det som är svårt som ångest, nedstämdhet och ensamhet, och hur vi vuxna kan hjälpa till att stärka det goda i barnens liv. I böckerna Öka välbefinnandet i skolan och Elevhälsa i skolan beskriver hon konkreta evidensbaserade verktyg för att hjälpa unga människor att stärkas i sin tro på sig själva, se sina styrkor, vara uthålliga och arbeta för sådant som är viktigt i livet för dem.

10:30 -11.00 Att vinna över ensamheten
Tema: Blandade teman på området psykisk hälsa
Talare: Anna Bennich
Ofrivillig ensamhet är en stor samhällsutmaning och många känner sig ensamma. Hur kan man tänka om man känner sig ensam och finns det vägar ur ensamheten? Hur vågar man ta de där viktiga små stegen till en förändrad livssituation med större gemenskap? Psykologen och författaren Anna Bennich resonerar kring detta med utgångspunkt i hennes bok Att vinna över ensamheten. Hon lyfter fram den senaste forskningen om relationernas betydelse för vår hälsa och ger handfasta tips och strategier för hur vi kan öka och fördjupa relationerna i våra liv.

11:30-12.00 Fontänhusmodellen – arbetsrehabilitering med fokus på det friska
Tema: Blandade teman på området psykisk hälsa
Arrangör/talare: Sveriges Fontänhus Riksförbund
Talare:
 representanter från Sveriges Fontänhus Riksförbund
Föreningen Sveriges Fontänhus arbetar med återhämning riktad till människor med psykisk ohälsa. Här berättar de om vikten av arbetsrehabilitering och sin välbeprövade rehabiliteringsmodell – ett inkluderande koncept där medlemmar och handledare arbetar tillsammans sida vid sida.

13:30 -14.00 Psykos, konst och psykiatri – att ta tillbaka makten
Tema: Blandade teman på området psykisk hälsa
Deltagare/Talare: Julia Pivén
Författaren, konstnären och föreläsaren Julia Pivén berättar om sin självbiografi tillika omfattande konstbok Hysterikan: en konstnärs berättelse om psykos. Hon kommer berätta om utgivningsprocessen kring boken och hur det har varit att komma ut som psykossjuk. I anslutning till Bokmässan lanseras dessutom hennes andra bok Tvivel – en blick på svensk psykiatri. Det är en berättelse om en psykpatients relation till vården som innehåller journalanteckningar, personliga erfarenheter och analys efter över tio år inom psykiatrin.

14:30 -15.00 Aldrig släppa taget – en berättelse av mor och dotter
Tema: Blandade teman på området psykisk hälsa
Talare: Frida & Tilda Boisen
I den nyutgivna boken Aldrig släppa taget skriver författaren och journalisten Frida Boisen tillsammans med sin dotter Tilda en berättelse om en tonårsdotter som kämpar för sitt liv och för att göra sin röst hörd. Om föräldrar som krigar för att hjälpa men inte når fram. Om ett samhälle där resurserna inte räcker till, där unga blir satta på vänt. Nu deltar de på bokmässan tillsammans för att berätta om bakgrunden och hur boken skrivits fram ur deras gemensamma erfarenheter. Frida Boisen har tidigare skrivit de uppmärksammade böckerna Berätta aldrig det här samt Du är inte längre min dotter, om erfarenheter av att växa upp med föräldrar med psykisk ohälsa. I detta samtal lyfts främst Fridas perspektiv som anhörig.

15:30 -16.00 Barn med NPF i familj och skola – möjligheter i vardagen
Tema:
 Barn och ungas psykiska hälsa
Talare: David Edfelt
Att få vardagen att funka för barn med autism, adhd eller andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, kan vara en utmaning för hela familjen.  Hur får man samarbetet med skolan att fungera? Hur kan man som förälder hantera alla svåröverskådliga utmaningar? Finns det förhållningssätt och strategier som är bättre än andra?  David Edfelt är psykolog och författare som handleder, utbildar och bedriver föräldrastöd. Här bjuder han in till ett samtal om möjligheter i en övermäktig vardag. David är medförfattare till boken Få familjen att funka, och driver även poddarna Relatera mera samt David & Bo pratar pedagogik.

Söndagen den 1 oktober

09:30 -10.00 Snälla döda mig inte: En transkvinnas erfarenhet av psykisk ohälsa
Tema: Blandade teman på området psykisk hälsa
Deltagare: Riksförbundet Hjärnkoll
Talare
: Hedvig Modig, Hjärnkollambassadör
Hedvig berättar om upplevelsen av att vara en transkvinna och hennes erfarenheter av psykisk ohälsa kopplat till minoritetsstress, diskriminering och könsdysfori. Det är en personlig resa om hur hon hittade ett liv värt att leva.

Kl. 10:30 -11.00 Beroende, en känslomässig sjukdom – Peters berättelse
Tema: Blandade teman på området psykisk hälsa
Deltagare: Riksförbundet Hjärnkoll
Talare: Peter Jacobsson, Hjärnkollambassadör
Peter berättar öppet och varmt om sina erfarenheter av beroendesjukdomen och livet. Han pratar om tunga ämnen med värme och humor, vilket inger hopp. Ta del av hans verktyg för att byta isolering mot gemenskap. Peter har varit drogfri i 25 år har föreläst om sin beroendesjukdom de senaste 20 åren. Han driver också ett stödboende och öppenvårdsbehandling för personer med psykisk ohälsa och beroende.

11:30 -12.00 Aldrig släppa taget – en berättelse av mor och dotter
Tema: Blandade teman på området psykisk hälsa
Talare: Frida & Tilda Boisen
I den nyutgivna boken Aldrig släppa taget skriver författaren och journalisten Frida Boisen tillsammans med sin dotter Tilda en berättelse om en tonårsdotter som kämpar för sitt liv och för att göra sin röst hörd. Om föräldrar som krigar för att hjälpa men inte når fram. Om ett samhälle där resurserna inte räcker till, där unga blir satta på vänt. Nu deltar de på bokmässan tillsammans för att berätta om bakgrunden och hur boken skrivits fram ur deras gemensamma erfarenheter. Frida Boisen har tidigare skrivit de uppmärksammade böckerna Berätta aldrig det här samt Du är inte längre min dotter, om erfarenheter av att växa upp med föräldrar med psykisk ohälsa. I detta samtal lyfts främst Tildes perspektiv som ung med psykisk ohälsa.

13:30 -14.00 Ett krig mot de “vuxna” som inte gick att vinna – Davids berättelse
Tema: Blandade teman på området psykisk hälsa
Deltagare: Riksförbundet Hjärnkoll
Talare: David Kroon, Hjärnkollambassadör
David berättar om sina erfarenheter av bland annat ADHD, missbruk, depression och suicid. Han delar med sig av de strategier han utvecklat för att överkomma sina motgångar, och beskriver hur musiken blev hans vändpunkt. Idag kan han livnära sig på sin stora dröm.

14:30 -15.00 Att ta sig ur ett beroende och viljan att förändra och hjälpa andra
Tema: Blandade teman på området psykisk hälsa
Deltagare: NSPH i samarbete med RFHL
Talare: Inger Forsgren
Inger Forsgren berättar om hur hon hamnade i ett beroende och hur hon tog sig därifrån. Samtalet utgår från hennes starka vilja att förändra och hjälpa andra och hur hon började engagera sig i civilsamhället, framför allt i RFHL, Riksförbundet Hela Livet, som arbetar med frågor kring beroende.

Kl. 15:30 -16.00 Det medberoendet barnets röst
Tema:
 Blandade teman på området psykisk hälsa
Talare: Malin Tyberg
Författaren Malin Tyberg har lång erfarenhet av att möta barn och unga, som förskollärare, pedagogisk ledare och skolledare. I den autofiktiva boken Nollad skildrar hon ett barns uppväxt tillsammans med en trasig mamma – en berättelse inspirerad av författarens egen uppväxt. Samtalet med henne utgår ifrån de erfarenheterna – att stå bredvid missbruket, växa upp och bli sin egen

Studieförbundet Vuxenskolan i Uppsala bjuder in till en digital föreläsning om Bipolär sjukdom @ Uppsala
sep 28 kl. 17:30 – 19:30

 

Uppochner – om att vara öppen med psykisk sjukdom

Föreläsningen handlar om diagnosen bipolär sjukdom, om Henriks egen resa med sjukdomen och hur han har hittat sätt att leva med den. Henrik talar även om hur anhöriga kan agera, om vad vi har att vinna på att tala öppet om hur vi mår och om hans projekt med att jobba mot stigmatisering och för trygghet för personer med diagnoser. Mycket av det går även att tillämpa på andra former av psykisk ohälsa.

Efter föreläsningen finns det tid för frågor till Henrik.

Henrik driver bl.a. ett Instagramkonto med nära 160 000 följare. Han brinner för att bidra till ett mer inkluderande samhälle där det är okej att tala öppet om psykisk ohälsa. Han gör det genom sin kampanj Uppochner, som ambassadör för Mind och genom föreläsningar.

Ett par dagar innan föreläsningen får du som har anmält dig ett välkomstmail med dörrkoder till lokalen.

När och var visas föreläsningen?
Föreläsningen visas torsdag 28 september kl. 17.30– 19.30 i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler i Uppsala. Adressen är Kungsängsgatan 12, en trappa upp. Det finns flera butiker att känna igen i närheten. Ingången är från gågatan.

Vem är kontaktperson på Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala län?
Anna Thalén, e-post anna.thalen@sv.se eller telefon 072-076 32 79 . Du kan också ringa till kundtjänst på 018 – 10 23 70.

sep
30
lör
Mental health run 2023 Stockholm och virtuellt på valfri plats @ Fältet nedanför Sjöhistoriska museet, Djurgården
sep 30 heldag

Motionslopp. På plats i Stockholm 30 september 2023, klockan 13.00. Plats: Fältet nedanför Sjöhistoriska museet, Djurgården. Längd 5 km.

Kostnad: 395 kronor.

Virtuellt på valfri plats 1-10 oktober 2023. Längd 5 km.

Kostnad: 220 kronor.

Anmälan: https://mentalhealthrun.se/anmalan/

Arrangör: Mental health run, en ideell förening.

Mental Health Run är en ideell förening som vill verka för att via fysisk aktivitet förbättra den mentala hälsan. Allt överskott går oavkortat till den psykiatriska forskningen.

okt
2
mån
Promenader i Balans
okt 2 kl. 13:00 – 14:00

Föreningen Balans ”kom som du är” -aktivitet är för återhämtning igång igen!

Bär du på psykisk ohälsa och vill göra något åt saken? Vill du ha en fast tidpunkt i vardagen? Vill du prata eller gå tyst? Här har du något positivt som du kan göra. Hälsan kommer på köpet. Är du ledare, sjukskriven, forskare, studerande eller något annat spelar ingen roll, du är lika välkommen oavsett din situation.

Ta kläder efter väder och kom till fontänen vid Stadsparkens entré (vid Svandammen). Där står någon av våra ledare i ur och skur. Kostnadsfritt.

Tid: Måndagar kl 13.00.

Rundvandring en timme. Tre tecknade figurer som promenerar.

Genom dessa promenader får du:

 • en rutin i vardagen

 • ett socialt sammanhang

 • lite hälsa

 

 

Arrangör: Föreningen Balans i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

okt
3
tis
INTERNATIONELLA ÄLDREDAGEN Webbinarium Hjärnkoll riks @ Digitalt
okt 3 kl. 13:00 – 14:30

Hjärnkoll riks uppmärksammar den Internationella Äldredagen med ett webbinarium där äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) medverkar. 

Program

 1. Riksförbundet Hjärnkolls verksamhetschef Maria Sundström hälsar välkommen.
 2. Anna Tenje (M), äldre- och socialförsäkringsminister inledningstalar.
 3. Om samtalsgrupper för seniorer, Hjärnkolls samtalsledare Thomas Cohn berättar.
 4. Intervju med äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M).
 5. Conny Allaskog, ordförande i Hjärnkoll presenterar Hjärnkoll.
 6. Seniorambassadörerna Mona Nilsson och Stefan Scott Johansson intervjuas.
 7. Avslutning och summering.

Praktisk information 
Vi skickar länken till den digitala webbsändningen några dagar innan till din e-post.
Sista anmälningsdag 2023-09-28.

Anmälan via denna länk 

 

Anhörigveckan @ Uppsala
okt 3 kl. 18:00 – okt 5 kl. 20:00

Föreläsning om att vara anhörig

Helena Bingham, leg psykolog och relationsterapeut föreläser om att vara anhörig
till en person med psykisk ohälsa.

Tisdag 3 oktober 18.00–20.00 Humanistiska Teatern

Vi bjuder på kaffe/te och kvällsmacka.

Allsångskör med Ako

Workshop med mycket sångglädje med Anna-Karin Nytell Oldeberg. Vi provar på både välkända och nya melodier och kanske lite stämmor. Du behöver inga förkunskaper.

Onsdag 4 oktober 18.00–20.00 Slottsbiografen

Vi bjuder på frukt.

Hur ska jag orka?

Lars Björklund, författare och före detta sjukhuspräst, berättar om det svåra med att vara anhörig, och hur vi kan orka en dag till när allt känns hopplöst.

Torsdag 5 oktober 18.00–20.00 Slottsbiografen

Vi bjuder på frukt.

Anmäl dig till anhörigveckan

Anmäl dig genom att ringa eller mejla anhörigcentrum.

Telefon: 018-727 92 00

E-post: anhorigcentrum@uppsala.se

Här kan du läsa mer om anhörigcentrum. 

Kurs i självmedkänsla @ Erstagatan 1C, Stockholm
okt 3 kl. 18:00 – 20:00
Klankar du ner på dig själv? Brukar du vara kritisk gentemot dina egna prestationer? Då kanske vår kurs i självmedkänsla är något för dig! I kursen får man träna på att bli snällare mot sig själv och att acceptera sig själv som man är.
 • I kursen ingår både teori och praktiska övningar med hemuppgifter, ledare är Daniel Fehrnström och Stefan Johansson.
 • Gruppen träffas i föreningslokalen fyra tisdagar i oktober.
 • När? Tisdagar 18.00 –19.30 i föreningslokalen + avstämning i zoom lördagar 10.30-11.00. Kursen pågår fyra veckor med start 3 oktober.
 • På lördagar erbjuds en digital kortare träff för att få pepp att göra sina övningar, inget nytt material tas upp vid dessa tillfällen.
 • Var? Erstagatan 1C, Stockholm.
 • Pris? 100 kr
 • Anmälan? Begränsat antal platser, endast för medlemmar i OCD-föreningen eller Attention.
  Mejla info@ocdstockholm.se
  eller ring 08-669 3039 senast 29 september.
Under kursperioden kommer det också finnas möjlighet att chatta med ledarna om man har frågor eller behöver stöd för att göra hemuppgifterna. Kursen ges i samarbete med Attention Stockholms län, både personer med egen diagnos och anhöriga är välkomna.
Välkomna!
okt
4
ons
Anhörigveckan @ Uppsala
okt 4 kl. 18:00 – okt 6 kl. 20:00

Föreläsning om att vara anhörig

Helena Bingham, leg psykolog och relationsterapeut föreläser om att vara anhörig
till en person med psykisk ohälsa.

Tisdag 3 oktober 18.00–20.00 Humanistiska Teatern

Vi bjuder på kaffe/te och kvällsmacka.

Allsångskör med Ako

Workshop med mycket sångglädje med Anna-Karin Nytell Oldeberg. Vi provar på både välkända och nya melodier och kanske lite stämmor. Du behöver inga förkunskaper.

Onsdag 4 oktober 18.00–20.00 Slottsbiografen

Vi bjuder på frukt.

Hur ska jag orka?

Lars Björklund, författare och före detta sjukhuspräst, berättar om det svåra med att vara anhörig, och hur vi kan orka en dag till när allt känns hopplöst.

Torsdag 5 oktober 18.00–20.00 Slottsbiografen

Vi bjuder på frukt.

Anmäl dig till anhörigveckan

Anmäl dig genom att ringa eller mejla anhörigcentrum.

Telefon: 018-727 92 00

E-post: anhorigcentrum@uppsala.se

Här kan du läsa mer om anhörigcentrum. 

okt
5
tor
DIN EGEN HÄLSA: Stress – Fokusgrupp 5 oktober! @ Stockholm
okt 5 kl. 17:30 – 19:30
DIN EGEN HÄLSA: Stress – Fokusgrupp 5 oktober!
Har du erfarenhet av utmattning, utbrändhet eller stressrelaterad ohälsa? Vi söker personer som vill delta i en fokusgrupp ämnad att diskutera hälsa för personer med erfarenhet kring stress.
När: 5 oktober kl 17.30-19.30

Var: På NSPH Stockholms läns kansli på Södermannagatan 36.

Anmälan: mejla till dinegenhalsa@nsphstockholm.se

NSPH Stockholms län arbetar med Arvsfondsprojektet,

Din egen Hälsa, med syftet att ta fram ett studiematerial för en kurs i hälsa.
https://nsphstockholm.se/verksamhet/din-egen-halsa/

https://nsphstockholm.se/din-egen-halsa-stress…/

https://www.arvsfonden.se/projekt/alla-projekt/projektsidor/din-egen-halsa

Anhörigveckan @ Uppsala
okt 5 kl. 18:00 – okt 7 kl. 20:00

Föreläsning om att vara anhörig

Helena Bingham, leg psykolog och relationsterapeut föreläser om att vara anhörig
till en person med psykisk ohälsa.

Tisdag 3 oktober 18.00–20.00 Humanistiska Teatern

Vi bjuder på kaffe/te och kvällsmacka.

Allsångskör med Ako

Workshop med mycket sångglädje med Anna-Karin Nytell Oldeberg. Vi provar på både välkända och nya melodier och kanske lite stämmor. Du behöver inga förkunskaper.

Onsdag 4 oktober 18.00–20.00 Slottsbiografen

Vi bjuder på frukt.

Hur ska jag orka?

Lars Björklund, författare och före detta sjukhuspräst, berättar om det svåra med att vara anhörig, och hur vi kan orka en dag till när allt känns hopplöst.

Torsdag 5 oktober 18.00–20.00 Slottsbiografen

Vi bjuder på frukt.

Anmäl dig till anhörigveckan

Anmäl dig genom att ringa eller mejla anhörigcentrum.

Telefon: 018-727 92 00

E-post: anhorigcentrum@uppsala.se

Här kan du läsa mer om anhörigcentrum.