okt
19
tis
Webbinarium: Riskbruk, Missbruk och beroende: om tidig upptäckt, stöd och samverkan @ webbinarium i Teams
okt 19 kl. 09:00 – 12:00

FÖRDJUPNING. Hur kan vi i ett tidigt skede arbeta med riskbruk, missbruk och beroende?

För att socialtjänst, hälso- och sjukvård och skola ska kunna erbjuda rätt typ av stöd och förebygga ytterligare problematik, är det viktigt att tidigt uppmärksamma alkohol-, narkotika- och/eller spelrelaterad problematik.

Under detta fördjupningsseminarium fokuserar vi på hur vi kan arbeta för att förebygga, motverka och reducera riskbruk, missbruk och beroende genom tidig upptäckt och samverkan.

Målgrupp

Fördjupningsseminariet riktar sig till dig som vill få fördjupad, men också breddad kunskap och förståelse inom temat och vill ta del av lokala exempel på hur man arbetar i olika verksamheter.

Tillfället är främst tänkt för medarbetare, chefer och strateger/utvecklingsledare inom kommunerna i Uppsala län samt Region Uppsala och Uppsala universitet som i sitt arbete möter eller på annat sätt berör personer med riskbruk/skadligt bruk, missbruk och beroende. Exempelvis medarbetare inom:

  • Socialtjänst inom områden som barn och unga, vuxen, försörjningsstöd, äldre, socialpsykiatri.
  • Elevhälsa.
  • Primärvård inklusive mödra- och barnhälsovård, familjecentraler och habilitering.
  • Enheten för studenthälsa.
  • Avdelningar och mottagningar inom psykiatrin (affektiva sjukdomar, barn- och ungdomspsykiatri, beroende- och neuropsykiatri, psykosvård- och rättspsykiatrisk vård)

Även andra berörda aktörer, myndigheter och organisationer samt brukarrepresentanter är välkomna att delta. Deltagande i den tidigare basutbildningen är inte en förutsättning för deltagande i fördjupningsseminariet.

Dag, tid och upplägg

Fördjupningsseminariet sker digitalt via plattformen Teams på tisdag den 19 oktober klockan 9:00-12:00. (Teknikcheck från kl. 8:45 för den som vill.)

Programpunkter i korthet

Detaljerat program presenteras senare.

  • Tidig upptäckt, stöd och samverkan.  Hur hänger det ihop och vad innebär det? Vad ska vi upptäcka och vilka förutsättningar finns för tidig upptäckt och stöd?
  • Verktyg/metoder som finns.
  • Samverkan mellan kommun, polis och andra aktörer i det förebyggande arbetet.  I arbetet med barn och unga är det avgörande att ha en fungerande samverkan för att tidigt upptäcka de som är i riskzon. Sekretesslagstiftningen medför både möjligheter och begränsningar
  • Lokala exempel.  Vilka framgångsfaktorer och utmaningar finns, och hur arbetar andra i Uppsala län?
  • Reflektioner från brukarrepresentanter.  Vad är viktigt och vad behövs i det fortsatta arbetet med tidig upptäckt, stöd och samverkan?

Anmälan

Deltagande är kostnadsfritt. Anmäl dig senast den 12 oktober med knappen “Anmäl dig” eller genom detta formulär. Deltagarlänk skickas ut efter anmälningstidens slut. Antalet platser är begränsat.

 

Bakgrund

Under våren 2021 anordnade FoU Socialtjänst med samverkansparter en basutbildning inom området riskbruk, missbruk och beroende, där många deltagare efterfrågade fördjupande seminarier med olika teman. Detta behov vill vi nu möta och först ut är temat tidig upptäckt, stöd och samverkan.

Arrangör

FoU Socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård och Länsstyrelsen i Uppsala län i samverkan med U-FOLD och CESAR vid Uppsala universitet.

okt
21
tor
Webbutbildning: Vad är intellektuell funktionsnedsättning? @ Webben
okt 21 kl. 08:30 – 11:00

Tid

Webbutbildning 21 oktober 2021, klockan 8.30–11.

Plats

Du deltar via dator, mobil eller surfplatta.

Innehåll

Utbildningstillfälle om intellektuell funktionsnedsättning (IF). Vad innebär diagnosen och vad kan man göra för att underlätta i vardagen när man har intellektuell funktionsnedsättning? 

På denna halvdagsutbildning får du grundläggande kunskap om intellektuell funktionsnedsättning. Vi kommer att gå igenom IF både hos barn och vuxna.

Utbildningen passar för dig som inte har så mycket förkunskaper. 

Anmälan

Anmäl dig senast 15 oktober 2021 via e-post infoteket@regionuppsala.se eller telefon 018-611 66 77. Ange namn och telefonnummer.

När du anmält dig får du information med e-post om hur du tar del av utbildningen via dator, mobil eller surfplatta.

Avgift

Ingen deltagaravgift.

Arrangörer

Samarrangemang med habiliteringen i Uppsala län.

okt
27
ons
Trots allt! Om trotssyndrom/ trotsproblematik och föräldrastyrka @ Webbföreläsning
okt 27 kl. 18:00 – 20:00

Tid

Webbföreläsning 27 oktober 2021, klockan 18–20.

Plats

Du deltar via dator, mobil eller surfplatta.

Innehåll

Trots allt! är ett treårigt projekt som syftar till att stärka och stödja familjer som har barn med trotsproblematik. Hur ser det ut för familjerna och vilken hjälp kan behövas? Under föreläsningen berättar projektansvariga om projektet, familjerna och deras upplevelser. De berättar också om ett metodmaterial som de tagit fram tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan för att stärka föräldrar att orka med tillvaron.

Alla intresserade är varmt välkomna att delta.

Anmälan

Anmäl dig senast 22 oktober 2021 via e-post infoteket@regionuppsala.se eller telefon 018-611 66 77. Ange namn och telefonnummer.

Avgift

Ingen deltagaravgift.

Arrangemang

Ett samarrangemang med Attention.

nov
3
ons
Autism och ADHD – vanligt hos barn med cerebral pares @ Webbföreläsning
nov 3 kl. 18:00 – 20:00

Tid

Webbföreläsning 3 november 2021, klockan 18–20.

Plats

Du deltar via dator, mobil eller surfplatta.

Innehåll

Det är vanligt att den som har cerebral pares (CP) även har andra funktionsnedsättningar än själva rörelsehindret.

Nya undersökningar har visat sig att så många som 45 procent av barnen med CP också har autism och/eller adhd. Det är viktigt att varje barn med CP får sina funktioner och funktionsnedsättningar beskrivna tidigt så att rätt stöd kan ges i rätt tid till rätt barn. Magnus Påhlman berättar om resultaten från sitt avhandlingsprojekt och vad det kan innebära.

Föreläsningen vänder sig i första hand till dig som är förälder eller personal men alla intresserade är välkomna att delta.

Anmälan

Anmäl dig senast 29 oktober 2021 via e-post infoteket@regionuppsala.se eller telefon 018-611 66 77. Ange namn och telefonnummer.

Avgift

Ingen deltagaravgift.

Arrangemang

Ett samarrangemang med Attention.

nov
9
tis
Psykiatriveckan 2021 i Uppsala län @ Digitalt, över videolämk
nov 9 kl. 13:00 – 15:30

INFLYTANDE OCH DELAKTIGHET I VÅRD OCH VARDAG
– kunskap, egenmakt, tillgänglighet

Nya utmaningar möter oss när psykiatrin förändras. Patienter förväntas vara med i besluten som rör dem och Socialstyrelsen vill ha en tydlig samverkan mellan vården och den kommunala omsorgen. Detta är en del av innehållet i årets Psykiatrivecka i Uppsala län. Vi vänder oss till alla som berörs av dessa frågor – politiker, hela vården samt handläggare, chefer, omsorgspersonal och brukare. Här finns något för alla!

V 45 sänder vi digitalt tisdag-fredag kl. 13.00-15.30
(en del inslag kommer att vara inspelade i förväg)

Tisdagen den 9 november kommer att handla om delaktighet, med programpunkter som stärkt delaktighet genom delat beslutsfattande samt nationella vård- och insatsprogram/sammanhållet vårdförlopp.

Onsdagen den 10 november är det fokus på brukarinflytande. På programmet för dagen står egenmakt, brukarrevisioner, brukarinflytandesamordnare samt Projektet Patient- och brukarinflytande, riktlinjer i Uppsala län. Dessutom kommer NSPH i Uppsala läns medlemsföreningar och Hjärnkoll Uppsala län att presenteras.

Torsdagen den 11 november handlar om tillgänglighet. Var hittar man information om samhällets stöd och service? Digital tillgänglighet – hur ska det utformas för att fungera för alla? Hur fungerar hemsidan för nationella vård- och insatsprogram? Tips om var man kan få hjälp med att använda digital teknik.

Fredagen den 12 november riktar vi in oss på delaktighet för unga med psykisk ohälsa. Programmet bjuder på tre berättelser från skoltiden samt ett inslag om BUP:s hemsidor Snorkel och Självhjälp på vägen.

Alla dagar avslutas med panelsamtal.

Obs! Programmet är under uppdatering och kan ev. komma att ändras i någon del.

Psykiatriveckan är ett samarbete mellan Region Uppsala, Hjärnkoll Uppsala län, Brukarrevisionsbyrån i Uppsala län, Initcia och Studieförbundet Vuxenskolan i Uppsala län.

Arrangör: Region Uppsala,  Hjärnkoll Uppsala län,,Brukarrevisionsbyrån i Uppsala län,
Initcia och Studieförbundet Vuxenskolan i Uppsala län.

nov
10
ons
Psykiatriveckan 2021 i Uppsala län @ Digitalt, över videolämk
nov 10 kl. 13:00 – 15:30

INFLYTANDE OCH DELAKTIGHET I VÅRD OCH VARDAG
– kunskap, egenmakt, tillgänglighet

Nya utmaningar möter oss när psykiatrin förändras. Patienter förväntas vara med i besluten som rör dem och Socialstyrelsen vill ha en tydlig samverkan mellan vården och den kommunala omsorgen. Detta är en del av innehållet i årets Psykiatrivecka i Uppsala län. Vi vänder oss till alla som berörs av dessa frågor – politiker, hela vården samt handläggare, chefer, omsorgspersonal och brukare. Här finns något för alla!

V 45 sänder vi digitalt tisdag-fredag kl. 13.00-15.30
(en del inslag kommer att vara inspelade i förväg)

Tisdagen den 9 november kommer att handla om delaktighet, med programpunkter som stärkt delaktighet genom delat beslutsfattande samt nationella vård- och insatsprogram/sammanhållet vårdförlopp.

Onsdagen den 10 november är det fokus på brukarinflytande. På programmet för dagen står egenmakt, brukarrevisioner, brukarinflytandesamordnare samt Projektet Patient- och brukarinflytande, riktlinjer i Uppsala län. Dessutom kommer NSPH i Uppsala läns medlemsföreningar och Hjärnkoll Uppsala län att presenteras.

Torsdagen den 11 november handlar om tillgänglighet. Var hittar man information om samhällets stöd och service? Digital tillgänglighet – hur ska det utformas för att fungera för alla? Hur fungerar hemsidan för nationella vård- och insatsprogram? Tips om var man kan få hjälp med att använda digital teknik.

Fredagen den 12 november riktar vi in oss på delaktighet för unga med psykisk ohälsa. Programmet bjuder på tre berättelser från skoltiden samt ett inslag om BUP:s hemsidor Snorkel och Självhjälp på vägen.

Alla dagar avslutas med panelsamtal.

Obs! Programmet är under uppdatering och kan ev. komma att ändras i någon del.

Psykiatriveckan är ett samarbete mellan Region Uppsala, Hjärnkoll Uppsala län, Brukarrevisionsbyrån i Uppsala län, Initcia och Studieförbundet Vuxenskolan i Uppsala län.

Arrangör: Region Uppsala,  Hjärnkoll Uppsala län,,Brukarrevisionsbyrån i Uppsala län,
Initcia och Studieförbundet Vuxenskolan i Uppsala län.

nov
11
tor
Psykiatriveckan 2021 i Uppsala län @ Digitalt, över videolämk
nov 11 kl. 13:00 – 15:30

INFLYTANDE OCH DELAKTIGHET I VÅRD OCH VARDAG
– kunskap, egenmakt, tillgänglighet

Nya utmaningar möter oss när psykiatrin förändras. Patienter förväntas vara med i besluten som rör dem och Socialstyrelsen vill ha en tydlig samverkan mellan vården och den kommunala omsorgen. Detta är en del av innehållet i årets Psykiatrivecka i Uppsala län. Vi vänder oss till alla som berörs av dessa frågor – politiker, hela vården samt handläggare, chefer, omsorgspersonal och brukare. Här finns något för alla!

V 45 sänder vi digitalt tisdag-fredag kl. 13.00-15.30
(en del inslag kommer att vara inspelade i förväg)

Tisdagen den 9 november kommer att handla om delaktighet, med programpunkter som stärkt delaktighet genom delat beslutsfattande samt nationella vård- och insatsprogram/sammanhållet vårdförlopp.

Onsdagen den 10 november är det fokus på brukarinflytande. På programmet för dagen står egenmakt, brukarrevisioner, brukarinflytandesamordnare samt Projektet Patient- och brukarinflytande, riktlinjer i Uppsala län. Dessutom kommer NSPH i Uppsala läns medlemsföreningar och Hjärnkoll Uppsala län att presenteras.

Torsdagen den 11 november handlar om tillgänglighet. Var hittar man information om samhällets stöd och service? Digital tillgänglighet – hur ska det utformas för att fungera för alla? Hur fungerar hemsidan för nationella vård- och insatsprogram? Tips om var man kan få hjälp med att använda digital teknik.

Fredagen den 12 november riktar vi in oss på delaktighet för unga med psykisk ohälsa. Programmet bjuder på tre berättelser från skoltiden samt ett inslag om BUP:s hemsidor Snorkel och Självhjälp på vägen.

Alla dagar avslutas med panelsamtal.

Obs! Programmet är under uppdatering och kan ev. komma att ändras i någon del.

Psykiatriveckan är ett samarbete mellan Region Uppsala, Hjärnkoll Uppsala län, Brukarrevisionsbyrån i Uppsala län, Initcia och Studieförbundet Vuxenskolan i Uppsala län.

Arrangör: Region Uppsala,  Hjärnkoll Uppsala län,,Brukarrevisionsbyrån i Uppsala län,
Initcia och Studieförbundet Vuxenskolan i Uppsala län.

nov
12
fre
Psykiatriveckan 2021 i Uppsala län @ Digitalt, över videolämk
nov 12 kl. 13:00 – 15:30

INFLYTANDE OCH DELAKTIGHET I VÅRD OCH VARDAG
– kunskap, egenmakt, tillgänglighet

Nya utmaningar möter oss när psykiatrin förändras. Patienter förväntas vara med i besluten som rör dem och Socialstyrelsen vill ha en tydlig samverkan mellan vården och den kommunala omsorgen. Detta är en del av innehållet i årets Psykiatrivecka i Uppsala län. Vi vänder oss till alla som berörs av dessa frågor – politiker, hela vården samt handläggare, chefer, omsorgspersonal och brukare. Här finns något för alla!

V 45 sänder vi digitalt tisdag-fredag kl. 13.00-15.30
(en del inslag kommer att vara inspelade i förväg)

Tisdagen den 9 november kommer att handla om delaktighet, med programpunkter som stärkt delaktighet genom delat beslutsfattande samt nationella vård- och insatsprogram/sammanhållet vårdförlopp.

Onsdagen den 10 november är det fokus på brukarinflytande. På programmet för dagen står egenmakt, brukarrevisioner, brukarinflytandesamordnare samt Projektet Patient- och brukarinflytande, riktlinjer i Uppsala län. Dessutom kommer NSPH i Uppsala läns medlemsföreningar och Hjärnkoll Uppsala län att presenteras.

Torsdagen den 11 november handlar om tillgänglighet. Var hittar man information om samhällets stöd och service? Digital tillgänglighet – hur ska det utformas för att fungera för alla? Hur fungerar hemsidan för nationella vård- och insatsprogram? Tips om var man kan få hjälp med att använda digital teknik.

Fredagen den 12 november riktar vi in oss på delaktighet för unga med psykisk ohälsa. Programmet bjuder på tre berättelser från skoltiden samt ett inslag om BUP:s hemsidor Snorkel och Självhjälp på vägen.

Alla dagar avslutas med panelsamtal.

Obs! Programmet är under uppdatering och kan ev. komma att ändras i någon del.

Psykiatriveckan är ett samarbete mellan Region Uppsala, Hjärnkoll Uppsala län, Brukarrevisionsbyrån i Uppsala län, Initcia och Studieförbundet Vuxenskolan i Uppsala län.

Arrangör: Region Uppsala,  Hjärnkoll Uppsala län,,Brukarrevisionsbyrån i Uppsala län,
Initcia och Studieförbundet Vuxenskolan i Uppsala län.

nov
17
ons
Webbutbildning: Vad är autism? – tillfälle 2 @ Webbutbildning
nov 17 kl. 18:00 – 20:00

Tid

Webbutbildning 17 november 2021, klockan 18–20.

(Denna utbildning är samma som gavs 16 september 2021)

Plats

Du deltar via dator, mobil eller surfplatta.

Innehåll

Ett utbildningstillfälle för dig som vill lära dig vad autism är. Denna utbildning vänder sig till dig som inte har så mycket förkunskaper. Den ger en grundläggande kunskap om autism, vilka konsekvenser det kan innebära att ha autism och lite om vad man kan göra för att underlätta vardagen. 

Alla intresserade är varmt välkomna att delta.

Anmälan

Anmäl dig senast 12 november via e-post infoteket@regionuppsala.se eller telefon 018-611 66 77. Ange namn och telefonnummer.

När du anmält dig får du information med e-post om hur du tar del av utbildningen via dator, mobil eller surfplatta.

Avgift

Ingen deltagaravgift.

Arrangörer

Samarrangemang med habiliteringen i Uppsala.

Frågor

Om du har frågor om föreläsningen, skicka e-post till infoteket@regionuppsala.se eller ring 018-611 66 77.

Kontakt

Om du har frågor om föreläsningen, skicka e-post till infoteket@regionuppsala.se eller ring 018-611 66 77.


ARRANGÖR
: Region Uppsala

nov
22
mån
Internetdagarna
nov 22 – nov 23 heldag
OM INTERNETDAGARNA Internetdagarna är Sveriges viktigaste kunskapsnav för alla som älskar internet. En konferens där människor under två dagar möts för att få nya och fördjupade kunskaper om internet och digitaliseringens påverkan på samhället.
Internetdagarna arrangeras av Internetstiftelsen, vårt mål är att så många som möjligt av de som vill delta på Internetdagarna ska få chans att göra det utan att plånboken sätter stopp.
OM INTERNETSTIFTELSEN Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. Vi verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället. Vi ansvarar för internets svenska toppdomän .se och sköter driften och administrationen av toppdomänen .nu. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad satsningar i syfte att möjliggöra att människor kan nyttja internet på bästa sätt, och stimulera kunskapsdelning och innovation med inriktning på internet. Läs mer på vår webbplats: https://internetstiftelsen.se/ ♥️ FÖLJ INTERNETSTIFTELSEN Facebook: https://www.facebook.com/internetstif… Instagram: https://www.instagram.com/internetsti… Youtube: https://www.youtube.com/user/internet… Nyhetsbrev: https://internetstiftelsen.se/om-oss/