Samhälle

Ökad risk för död i covid
vid svår psykisk sjukdom

Corona 2020. Röd bild. Foto: Gerd Altmann, Pixabay

Personer med allvarlig psykisk sjukdom löper kraftigt ökad risk att dö i covid-19. Det visar en ny studie vid Umeå universitet och Karolinska institutet. Bland äldre är andelen covid-döda nästan fyra gånger så stor för dem med allvarlig psykisk sjukdom som bland psykiskt friska i samma ålder.


– Vi ser en hög överdödlighet i covid-19 bland äldre  med svår psykisk sjukdom. Det gör att man kan  fundera över om denna grupp borde prioriteras för att få vaccin. Det säger Martin Maripuu, överläkare i psykiatri och forskare vid Umeå universitet.

I den aktuella studien har forskarna studerat data för hela den svenska befolkningen över 20 år under perioden 11 mars till 15 juni 2020. Bland dem med allvarlig psykisk sjukdom avled under denna period 130 personer i covid-19. Det motsvarar 0,1 procent av samtliga i gruppen. Bland personer som inte hade diagnos för allvarlig psykisk sjukdom var dödligheten  knappt hälften, 0,06 procent.

Det är framför allt efter 60 års ålder som de psykiskt sjuka har högre överdödlighet jämfört med icke psykiskt sjuka i samma ålder. I åldersgruppen 60-79 år var död i covid-19 nästan fyra gånger så vanligt bland personer med allvarlig psykisk sjukdom som bland jämnåriga i befolkningen i övrigt.

Som allvarlig psykisk sjukdom räknas i studien psykossjukdomar, till exempel schizofreni och bipolär sjukdom. Däremot ingår inte  depression eller ångest i studien , även om dessa tillstånd också kan vara svåra.

Exakt vad som orsakar överdödligheten i covid bland de allvarligt psykiskt sjuka ger studien i sig inte svar på.

– Det kan handla om att allvarlig psykisk sjukdom kan leda till att man också biologiskt åldras i förtid. Sjukdomen kanske försämrar hälsan och immunförsvaret i största allmänhet. Eller har den här gruppen har  andra riskfaktorer som exempelvis övervikt. Det är alltid viktigt att behandla både den psykiska och kroppsliga ohälsan hos personer med dessa sjukdomar, säger Martin Maripuu.

Totalt har nästan åtta miljoner individer ingått i underlaget för studien som är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Frontiers in Psychiatry.


Text: Ola Nilsson

Foto: Gerd Altmann, Pixabay

Lämna en kommentar

Relaterade artiklar