Kerstin Käll, medicine doktor och överläkare på Beroendekliniken i Linköping, anser att det finns risker med medicinsk cannabis. Patienter med nervsmärta bör få läkemedelsklassad marijuana endast om inget annat hjälper, menar hon.

Nyligen hölls Drogfokus i Uppsala – ett samarrangemang mellan flera statliga aktörer och organisationer som arbetar med att förebygga negativa hälsoeffekter av narkotika, alkohol, tobak och dopning i Sverige.

Kerstin Käll var en av de medverkande föreläsarna. Med sin långa erfarenhet av att behandla patienter med beroende av narkotika, förespråkade hon en restriktiv linje för medicinsk cannabis.

_ Jag får många patienter som är beroende av opiater. Det är inget bra med opiater mot kronisk smärta. Akut smärta är en annan sak.

Riskabelt för hjärnan

Ämnet THC som finns i cannabis ger ett rus som är beroendeframkallande och skadligt för hjärnan. Receptorer som är viktiga för minne och inlärning riskerar att påverkas negativt. Att använda läkemedel som innehåller THC innebär stora risker för hjärnan.

_ Intag av narkotika bland unga är därför särskilt problematisk eftersom deras hjärnor påverkas betydligt mer av cannabis jämfört med vuxnas, menar Käll.

Kerstin Käll anser även att många forskningsresultat om medicinsk cannabis, är för nya för att man ska kunna dra slutsatser och utveckla läkemedel. Det gäller exempelvis behandling av barnepilepsi där det pågår forskning.

_ Forskningen är i sin linda. Jag förstår föräldrar som köper läkemedel åt sina barn som har epilepsi. Men på svarta marknaden vet du inte vilken THC-halt som finns i preparaten.

Få godkända läkemedel

Sativex och Marinol är i Sverige godkända läkemedel i form av medicinsk cannabis. Sativex är ett munspray som tas under tungan och som är godkänd för behandling av spasticitet (ökad muskelspänning) vid Mutipel skleros, MS. Läkemedlet är inte rusframkallande och en framgång vid behandling av MS men har en svag effekt vid smärtproblem, enligt Käll.

Marinol är baserat på THC och därmed rusframkallade. Används vid illamående vid cellgiftsbehandling och vid avmagring i samband med behandling av AIDS.

Sedan 2017 godkänner Läkemedelsverket efter individuell prövning Bediol till patienter med svåra smärtor. Två ryggmärgsskadade patienter som tidigare självmedicinerat sig med cannabis fick det då utskrivet, ett beslut som uppmärksammades stort i media. Bediol är baserat på marijuana och potent/rusframkallande och fungerande vid nervsmärta.

Bediol betraktas av vissa som ett genombrott för behandling av patienter med kraftiga nervsmärtor, samtidigt finns det en ökad risk för narkotikaberoende. Kerstin Käll nämnde inte Bediol under själva föreläsningen, först på frågestunden togs medicinen upp. Anledningen som hon anger är att Bediol inte är godkänt som läkemedel i Sverige.

Ännu ingen ansökan för Bediol

_ Läkemedelsverket har beviljat licens för det i några fall. Bediol är inte renframställda cannabionoider utan innehåller alla ämnen som finns i plantan. Det odlas under kontrollerade förhållanden i Holland och innehåller hög halt cannabidiol (CBD). Sativex däremot är renframställda cannabinoider (THC och CBD) och är ett godkänt läkemedel i Sverige, svarar Käll.

Karl-Mikael Kälkner, ämnesområdesutvecklare och docent i onkologi vid Läkemedelsverket ger en annan förklaring:

_ En första förutsättning för att ett läkemedel ska kunna bli godkänt är att ett företag gör en ansökan. Och för Bediol har det inte gjorts någon ansökan.

Tummen ner för hampaolja

Kerstin Käll är mycket kritisk till CBD-oljor, även kallad för hampaolja, som bland annat säljs på internet, då dessa inte är i närheten av att vara testade som läkemedel.
_ Det kan vara stora variationer i till exempel THC-mängden. Det är svårt att garantera att de är THC-fria. Jag är mycket positiv till att man gör studier på olika cannabinoider och kombinationer av dem för att få fram ett bra läkemedel mot kronisk neuropatisk smärta, vilket är mycket svårbehandlat. Kollegan Claes Hultling är såvitt jag vet involverad i en sådan studie.

 

Text: Thomas Gustafsson
Foto: Tua Lilja