Jag ligger här. 
Liksom bredvid mej själv. 
Overklig. 
Tittar på mej. 
Vem är jag ?!?
Den som känner –
eller den som tänker….
Känslorna liksom avtar i sakta mak. 
Tankarna dröjer sej ännu kvar. 
Undrar. 
Men frågan finner inga svar. 
Bredvid så nära och långt ifrån. 
Har jag delat mej ?
Jag är instängd i en märklig overklighet. 
Instängd i mej själv. 
Bredvid 
Covid


Text: Ylva Kristina Larsson

Foto: Comfreak från Pixabay