1. Varför ska vi rösta just på dig i EU-valet?

Svara på max 10 rader (12 p)!

Vänsterpartiet vill ha ett Europa för alla, inte bara för de rika. Det behövs ett nytt europeiskt samarbete som sätter människor och klimat före marknadsintressen. Tillsammans med andra vänsterpartier i Europa kommer vi vara den starkaste motkraften till de högerextrema som hotar allas våra mänskliga rättigheter och demokratin.

  1. Vilken partigrupp kommer ditt parti att tillhöra.

Samma som nu, det vill säga Förenade Europeiska Vänstern/Nordiska Gröna Vänstern (GUE/NGL-gruppen), där vi tillhör NGL-delen.

  1. Vilka frågor avser du att driva i EU-parlamentet om du blir vald?

Svara på max 10 rader (12 p)!

EU ska förändras – inte klimatet
Det krävs en ambitiös och kraftfull klimatpolitik. Vänsterpartiet vill använda EU till att sätta betydligt högre klimatambitioner för utsläppsnivåer, energieffektivisering, och krav på förnybar energi genom bindande mål och regler. Fossilindustrin och dess lobbyister får inte avgöra allas vår framtid, deras makt i EU måste brytas.

Ett mer jämlikt Europa – ett Europa för alla, inte bara för de rika
Det behövs ett nytt europeiskt samarbete som sätter människor och klimat före fossilbolag, lobbyister och marknadsintressen. Vi vill ta itu med de ekonomiska och sociala klyftorna och bygga ett jämlikt Europa. Ett Europa för alla, inte bara för de rika.

Ett öppet, demokratiskt och mer feministiskt Europa
Vi driver på för en human flyktingpolitik och ett öppet välkomnande Europa.
Vi för också feminismen framåt i EU och Europa. Vi kräver ekonomisk rättvisa för kvinnor, och främjar SRHR och HBTQ-rättigheter.

  1. Vilka personliga funderingar har du kring EU:s sociala pelare – på vilka områden bör EU-länderna samarbeta och på vilka bör de inte göra det? Motivera dina synpunkter!
    Svara på max 15 rader (12 p)!

Vänsterpartiet vill se ett Europa som prioriterar vanligt folk och deras livsvillkor istället för att alltid prioritera storföretagen och kapitalet. Vänsterpartiet välkomnar därför alla initiativ som stärker arbetstagarnas rättigheter och ökar den sociala tryggheten inom EU – givet att det inte hotar den svenska arbetsmarknadsmodellen eller de framsteg som gjorts på det socialpolitiska området i Sverige. Vi ser därför positivt på den sociala pelaren. För att förverkliga målen, dvs. de 20 generella icke-bindande principerna om exempelvis utbildning, jobb, sjukvård och pensioner, behöver medlemsländerna genomföra reformer på nationell nivå. Vi anser att EU ska arbeta mer aktivt med dessa frågor på olika sätt, men utan att det sker någon detaljreglering på EU-nivå eftersom sysselsättnings- och socialpolitik är medlemsländernas ansvar. EU bör därför ta fram riktlinjer och följa upp utfall och förverkligande i olika länder. Det måste även säkras att medlemsstaterna alltid får gå före vad gäller medborgarnas sociala rättigheter, såsom löner, jämställdhet och arbetsmarknadspolitik.