Samhälle

Majoritet av unga mår sämre under pandemin

Flicka som betraktar Coronavirus genom ett fönster. Foto: Enriquelopezgarre från Pixabay

– Psykisk ohälsa bland unga i kombination med en känsla av maktlöshet skapar en mycket allvarlig situation, säger Fryshusets vd Johan Oljeqvist.


71 procent av de unga uppger att de mår sämre under pandemin jämfört med tidigare. 81 procent upplever att de saknar, eller inte vet att de har, en röst i samhället. Detta visar Fryshusets rapport “Ungas röster i pandemin”. Den är baserad på på en undersökning bland unga mellan 13 och 25 år, genomförd under våren 2021. Johan Oljeqvist, vd för Fryshuset menar att detta innebär en allvarlig och oroväckande kombination av flera negativa faktorer.

Stora risker för psykisk ohälsa

– Vi vet att fysisk isolering i kombination med en minskad tro på den egna framtiden är tunga riskfaktorer när det gäller psykisk ohälsa. Detta i kombination med en känsla av maktlöshet riskerar att skapa en mycket allvarlig situation. Närvaron av vuxna som positiva förebilder måste bli starkare. Vi behöver skapa fler positiva sammanhang och konkreta alternativ för unga som idag har tappat hoppet om framtiden, säger Johan Oljeqvist.

I Fryshusets rapport “Ungas röster i pandemin” svarar unga på frågor om hur de upplever sin vardag under pandemin, och hur pandemin har påverkat deras fritid, skola och jobb.

– Nästan alla unga är oroliga inför framtiden. Det är svårt att veta vad som sker när skolan tar slut och vuxenlivet tar sin början. Men med Corona härjande känns framtiden osäker för många av oss. Vi unga hade alla en annan idé om hur våra tonår skulle se ut, säger Ester J. A. Andersson, elev på Fryshuset Gymnasium i Stockholm.

Unga är rädda för att missa viktiga milstolpar i livet

Underökningen visar att det försämrade måendet bland unga till stor del handlar om att de upplever att distansundervisningen inte fungerar. De är rädda för att missa viktiga milstolpar i livet och oroar sig för att förlora sina chanser till utbildning och jobb. De lider av att vara isolerade och saknar sociala sammanhang och vänner, Samtidigt är många är oroliga över framtiden och att familjemedlemmar ska bli sjuka.

I undersökningen får de unga också en möjlighet att berätta för politiker och beslutsfattare vad de vill att politikerna ska göra. Mer än 850 unga valde att dela med sig av sina tankar till politikerna. Förslagen handlar bland annat om möjligheter att plugga upp betygen, vikten av att ta ungas psykiska ohälsa på allvar, att uppmuntra till fysisk aktivitet, underlätta övergången från studier till jobb, med mera.

“Ungas röster i pandemin” är baserad på en enkätundersökning gjord av Fryshuset och Ungdomar.se under mars-april 2021. Enkäten besvarades av 1102 unga mellan 13-25 år, från hela Sverige, både från storstäder och landsbygd.

Foto:  enriquelopezgarre från Pixabay


Rapporten Ungas röster i pandemin” 

Lämna en kommentar

Relaterade artiklar

Flicka som betraktar Coronavirus genom ett fönster. Foto: Enriquelopezgarre från Pixabay
Majoritet av unga mår sämre under pandemin