Insändare

Lyd!

Foto Monica Atterberg

Så ja lilla vän, du förstår inte bättre än så. Vi ska ta hand om dej. Gör som vi säjer så blir allt bra. Vet din plats och lyd! Var snäll och oförarglig. Be om ursäkt för att du finns. Var så lite som möjligt. Vi vet bäst. Du får bara foga dej. Du behöver ingenting. Du är till för våra behov. Du behövs inte. Du har inget att säja, så vi lyssnar på andra istället. Håll dej på mattan. Stick inte upp. Dej tar vi inte på allvar. Vi pratar med dej för det är vi som är proffs, inte du. Du ska uppmärksammas för dina problem. Det andra är inte viktigt. Tala tydligt – nu har du gjort det – det du har att säja har ingen betydelse, bara hur du säjer det. Sitt tyst och snäll och i övrigt ska du lägga av. Lyd! Lyd! Lyd! Lyd! Lyd!

 

Text: Kenneth Svensson

Foto: Monica Atterberg

1 kommentar

  • Väldigt bra beskrivning om hur det är för väldigt många som är i behov av stöd. De idiotförklaras! Vidrigt! Oacceptabelt helt enkelt, det bryter mot mänskliga rättigheter och demokrati men maktutövarna kommer alltid undan eftersom de lyckas rättfärdiga sina beteenden med att ”det är ju omsorg, det är för deras bästa”.

Lämna en kommentar

Relaterade artiklar

Foto Monica Atterberg
Lyd!