Hälsa

Långvarig stress ökar risken för demens

Ett blått kranium med röd hjärna. Till höger om denna ett vitt pussel som inte går ihop. Allt mot svart bakgrund.

Det kan finnas ett möjligt samband mellan kronisk stress och demenssjukdom. Risken att bli drabbad är liten, men personer under 65 år med utmattningssyndrom och depression får i högre grad Alzheimers sjukdom. Det visar en studie.


I Sverige är cirka 160 000 människor drabbade av någon form av demenssjukdom, där Alzheimers sjukdom är den vanligaste.

Antalet personer som blir drabbade av demens ökar i takt med att vi lever längre. Samtidigt har flera nya diagnosmetoder och tidiga behandlingar utvecklats de senaste åren. Det väcker ett behov att identifiera fler riskfaktorer bakom sjukdomarna.

Tidigare studier har visat ett möjligt samband mellan kronisk stress, depression och demenssjukdom. En ny studie visar nu att personer som fått diagnosen utmattningssyndrom eller depression i högre grad får diagnosen Alzheimers sjukdom.

Förhöjd risk för alzheimer och kognitiv svikt

Risken att få Alzheimers sjukdom var över två gånger högre hos patienter med utmattningssyndrom och depression jämfört med patienter utan vare sig depression eller utmattningssyndrom.

– Vi kunde dessutom se att risken var upp till fyra gånger högre hos patienter med både utmattningssyndrom och depression. Risken för att bli drabbad av kognitiv svikt var förhöjd ungefär lika mycket. Det säger forskaren Axel Carlsson vid Karolinska institutet.

Risken är fortfarande mycket liten och orsakssambandet är inte känt.

– Men fynden är viktiga för att vi ska kunna förbättra preventionsarbetet och förstå samband med övriga riskfaktorer för demens, säger Axel Carlsson.

Fokus på personer under 65

Studien gjordes med hjälp av Region Stockholms hälsovårdsdatabas för vårdkontakter. Forskarna fokuserade på patienter i åldersgruppen 18 till 65 år mellan 2012 och 2013.

De fann drygt 44 000 personer med diagnosen utmattningssyndrom och, eller, depression. Dessa följdes under åtta år för att se hur många som senare blev diagnostiserade med mild kognitiv svikt eller Alzheimers sjukdom.

Antalet jämfördes med övriga drygt 1 300 000 individer i samma åldersgrupp, och visade att fler med utmattningssyndrom eller depression också blev diagnostiserade med mild kognitiv svikt eller Alzheimers sjukdom.

– Det är mycket ovanligt att personer i denna åldersgrupp blir drabbade av demenssjukdom. Därför är det viktigt att vi identifierar alla möjliga riskfaktorer bakom sjukdomen. Här visar vi att diagnosen är vanligare hos dem som tidigare varit utsatta för långvarig stress eller depression. Men vi behöver ytterligare studier för att vi ska kunna visa om där finns ett orsakssamband, säger Axel Carlsson.

Forskarna fortsätter nu sitt arbete med att bland annat utveckla enkäter och kognitiva tester för att tidigt kunna identifiera personer med risk för en demenssjukdom.

Foto: Gerd Altmann, Pixabay

Lämna en kommentar

Relaterade artiklar

Ett blått kranium med röd hjärna. Till höger om denna ett vitt pussel som inte går ihop. Allt mot svart bakgrund.
Långvarig stress ökar risken för demens