Förra veckan genomförde Hästnäringen en kunskaps- och inspirationsdag med fokus på framförallt barn och ungas psykiska hälsa. Syftet var att belysa nytänkande kring samverkan mellan offentlig sektor, lokala resurser och hästnäringen. Den 10 oktober är det Världsdagen för psykisk hälsa. I olika delar av landet blir det satsningar på kunskapsspridning om psykisk hälsa genom olika seminarier och arrangemang. Frågan om psykisk hälsa är synnerligen aktuell då det kommer alltfler rapporter och statistik som visar att många mår dåligt.


Forskning har visat att det kan vara bra för människors hälsa att umgås med djur. De får oss att må bra psykiskt, fysiskt och socialt. Därför har vård, social omsorg, rehabilitering och utbildning börjat använda allt fler insatser med djur. Hästen har möjlighet att effektivisera insatser och bidra med en stor och viktig funktion för friskvård och rehabilitering för många människor i Sverige. Just insatser där hästar är inblandade visar sig främja god hälsa och kan också förebygga ohälsa hos människor som behöver extra stöd.

Ridsport blir friskvård och förebygger ohälsa hos många

Centerpartiet tycker att fler borde få möjlighet till denna gröna rehabilitering. Många kvinnor rider på fritiden och rehabilitering med djur och natur som komplement till medicinsk vård för sjukskrivna med stressrelaterad psykisk ohälsa, lockar allt fler kvinnor att starta företag inom just hästnäringen. Vissa regioner och landsting erbjuder idag grön rehabilitering. Vi ser gärna att möjligheten öppnas för fler, så att fler arbetsgivare vågar satsa och kan samarbeta med sjukvården.

Förra året blev det klart att ridsport kommer kunna räknas som friskvård. Det är en fråga vi i Centerpartiet har drivit och det är en väldigt bra början. Hästföretagande och ridturism är en viktig del av företagandet, men vi behöver göra mer för att underlätta för dessa näringar. Det måste bli enklare att starta och driva företag – speciellt på landsbygden. Centerpartiet vill därför minska regelkrånglet för företagare och presenterar nu i statsbudgeten en sänkning av arbetsgivaravgiften för vissa grupper som gör det lättare att anställa ungdomar.

Centern vill bygga ut bredband i landet

Centerpartiet nationellt har presenterat flera viktiga satsningar för att underlätta för människor som bor på landsbygden. Det handlar om drygt sju miljarder kronor mer i budgeten nästa år och totalt över 20 miljarder under en treårsperiod. Pengarna ska gå till att bygga ut bredband i fler delar av landet, till underhåll och nyinvesteringar i vägar och järnväg, till de gröna näringarna, samt till att se till att landsbygdsprogrammet bevaras.

Landsbygdsprogrammet och EU:s socialfond satsar också på hästnäringen

I förhandlingarna har Centerpartiet drivit på och sett till att 4,3 miljarder går till landsbygdsprogrammet över två år. I landsbygdsprogrammet och de gröna näringarna ingår just satsningar på hästnäringen. Inom ramen för EU:s socialfond finns också satsningar på hästföretag i perspektivet med rehabilitering för människor som behöver hjälp att komma tillbaka till en normal vardag. 

Ungas psykiska hälsa viktig

I Sverige finns tusentals företagare inom hästnäringen som bidrar till en levande landsbygd och skapar fler jobb. Det kan också bidra till att människor mår bättre, något som många hästägare vittnar om. När livet känns tungt blir det ofta lite lättare om du går ut i stallet. När vi då satsar på landsbygden och hästnäringen samt knyter ihop det med vård och rehabilitering kan det bidra till företagande och ett bättre mående. Centerpartiet tycker ungas psykiska hälsa är en oerhört viktig fråga och vill underlätta för alla som tillsammans kan göra så att människor mår bättre.  

Stina Larsson, riksdagsledamot (C), tjänstgörande ersättare
Ulrika Axelsson, regionpolitiker Skåne samt kommunpolitiker Sjöbo (C)

Stina Larsson (c)

Ulrika Axelsson (c)


Foto överst: Sofie Zbořilová, Pixabay