Samhälle

Kvinnor med missbruk
mer utsatta för våld i nära relationer
än andra

Närbild av ansikte på olycklig kvinna med en tår från höger öga. Fotot är i svartvitt. Fotograf: Kat Smith från Pexels.

Kvinnor med missbruk är mer utsatta för våld i nära relation än andra. Det visar en sverigeunik undersökning som MDU genomfört tillsammans med Länsstyrelsen Västmanland, socialtjänsten, beroendevården samt kriminalvården.


Resultatet av studien ”Vem ser oss?” – som handlar om kvinnor i missbruk och deras upplevelser av våld i nära relation – visar att:

  • målgruppen har en högre utsatthet för våld och kränkningar i nära relationer jämfört med kvinnor generellt
  • nära hälften av de deltagande kvinnorna har varit utsatta för grovt våld
  • fyrtio procent har fått skador som krävt akutvård
  • sexuellt våld var vanligt förekommande
  • nära hälften av kvinnorna uppgav att de har fått skador vid sexuellt umgänge
  • nästan alla, nittiosex procent av kvinnorna, har utsatts för verbala kränkningar.

– Den här målgruppen tillhör en av de mest utsatta grupperna i samhället och det har länge varit en lågt prioriterad grupp inom forskning. Det här är den första studien i sitt slag i Sverige och studien är viktig för länets utveckling men även som förstudie inför framtida fördjupade undersökningar, säger Charlotta Hellström, lektor i folkhälsovetenskap, vid MDU.

Viktigt med kunskap

Enligt Länsstyrelsen Västmanland är det viktigt att få mer kunskap om våldsutsatta kvinnor med missbruk och beroendeproblematik utifrån flera perspektiv.

– Syftet med den här undersökningen var, förutom att kartlägga förekomsten av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld bland den här gruppen av kvinnor, även att undersöka om deras erfarenheter av våld i nära relation påverkar deras pågående missbruksbehandling. Vi hoppas att studien kan ligga som grund för att kunna ge dem rätt stöd framöver, säger Pernilla Börjesson, enhetschef, Länsstyrelsen Västmanland.


Foto: Kat Smith, Pexels

Mer information

Resultatet av ”Vem ser oss? En studie om kvinnor i missbruk och deras upplevelser av våld i nära relation”

Lämna en kommentar

Relaterade artiklar

Närbild av ansikte på olycklig kvinna med en tår från höger öga. Fotot är i svartvitt. Fotograf: Kat Smith från Pexels.
Kvinnor med missbruk
mer utsatta för våld i nära relationer
än andra