Samhälle

Kritik ledde till avslutad insats från Arbetsförmedlingen

Montage: Porträtt av Robert i grå tröja och skägg framför buskar. Och utanför arbetsförmedlingen
Robert Kristiansson är kritisk till hur Arbetsförmedlingen behandlar arbetssökande som har synpunkter på myndighetens verksamhet.
Foto: t.v. Linnea Hammarfjord och t.h. Arbetsförmedlingen

Robert Kristiansson fick nej till fortsatta stödinsatser av Arbetsförmedlingen. Han betraktades vara för svår att samarbeta med. Robert föreslog förbättringar som skulle ha ökat chanserna till ett nytt jobb. Men myndigheten var aldrig intresserad av att genomföra dessa förbättringar.

Robert Kristiansson framförde att han behövde en lärare eller handledare som kunde hjälpa honom att lära sig yrket besiktningstekniker. Nu fick han istället gå en arbetsmarknadsutbildning utan praktisk och tillräcklig teoretisk utbildning. Det  innebar att Robert misslyckades med det praktiska prov som skulle ha gett honom den certifiering som underlättat möjligheterna till anställning. Och när Robert påtalade bristen till Arbetsförmedlingen fick han inget gehör. Istället uppfattades han som besvärlig och svår att samarbeta med.

Arbetsförmedlingen avslutade sedan Roberts möjligheter till utbildning och arbetsträning genom myndigheten.

– Bristande empati, summerar Robert bemötandet från Arbetsförmedlingen för tre år sedan.

Bristande handledning ledde till missad chans att få jobb

Arbetsförmedlingen bedyrar att det fanns handledare på plats under själva praktikdelen av utbildningen till besiktningstekniker. Enligt Robert stämmer detta inte alls. Avsaknaden av kunniga handledare innebar att det var omöjligt för Robert Kristiansson att klara de praktiska prov som krävdes för att komma vidare och söka jobb i branschen, menar Robert som påpekade detta gång på gång under utbildningen utan framgång.

– Jag klarade inte utbildningen för att jag aldrig fick någon handledare, säger Robert.

Arbetsförmedlingen kan inte lägga fram några bevis för sin ståndpunkt gällande handledningen på utbildningen. utan det är enbart leverantörens version som tjänstemännen från Arbetsförmedlingen presenterar för Robert.

– Myndigheten är korrupt och skyddar sina leverantörer. Ni bryr er om era leverantörer så in i Norden och lyssnar inte på era arbetssökande, säger Robert i ett inspelat telefonsamtal med Arbetsförmedlingen från 2021. Inspelningen finns även publicerad på internet.

Arbetsförmedlingen hade uttömt sina resurser för Robert

Arbetsförmedlingen ansåg då att de hade gjort allt de kunnat för att hjälpa Robert få ett arbete. Myndigheten hade ”uttömt sina resurser” och avslutade därför Roberts insatser som praktik, arbetsträning och utbildning. Robert skulle fortsätta att söka jobb och aktivitetsrapportera. Om Robert hittade en arbetsgivare som var intresserad av att rekrytera honom fanns det möjligheter för arbetsgivaren att få anställningsstöd.

När Robert krävde att få en kopia på det beslut som Arbetsförmedlingen grundade sitt beslut på fick han till svar ”att det har du inte med att göra i det här skedet…”.
Bemötandet var raka motsatsen till motiverande insatser som personer som Robert är i stort behov av för att orka fortsätta vidareutbilda sig och söka jobb trots att arbetslösheten stiger.

Utredning om Roberts arbetsförmåga hemlig

Under ett samtal mellan Arbetsförmedlingen och Robert, som Vox Vigor tagit del av, säger en psykolog att myndigheten har prövat Roberts arbetsförmåga. Den prövningen finns det ingen dokumentation om. Trots detta uttalar sig personerna som fattat beslutet om Roberts mentala hälsa.Det finns ingen dokumentation som styrker vad som sägs. Arbetsförmedlingen påstår att det står ord mot ord, suckar Robert.

Arbetsträning utan vettiga arbetsuppgifter

Arbetsförmedlingen grundade sitt beslut även på att Robert innan dess fått avbryta sin arbetsträning vid en kyrkogård i Göteborg. Enligt Robert fanns det inget att göra där eftersom det då var senhöst och därför inte gick att bedriva något trädgårdsarbete eftersom inga grödor då växer. Robert beskriver en arbetsplats där de arbetstränande deltagarna hade mycket litet att göra.

– Jag vill lära mig något och komma vidare, sitta och fika är i längden inte särskilt utvecklande.

Roberts synpunkter på arbetsträningen innebar att den platsansvarige vid kyrkogården inte längre ville låta Robert fortsätta. Arbetsförmedlingen höll med fastän arbetsträningen för Robert i just detta fall innebar ett slöseri med skattemedel och en ineffektiv insats för de arbetssökande. Möjligheterna till åtminstone ett sommarjobb på en kyrkogård hade kanske ökat om Robert aldrig hade påtalat bristerna på arbetsträningen.

Bristande förmåga att ”samarbeta”

Arbetsförmedlingen la skulden på Robert för att han även här visat upp bristande samarbetsförmåga och nedsatt social förmåga. Myndigheten tog ingen hänsyn till Roberts sakargument i sitt beslut om avstängning. Arbetsförmedlingen tog heller ingen hänsyn till att Robert är en känslig människa med en skörhet och som gärna vill ha ordning och reda för att trivas på en arbetsplats och kunna öva mer på att samarbeta med andra människor.

Inget stöd för psykisk ohälsa och skörhet

För till saken hör att Robert har en psykiatrisk diagnos kallad Kluster B om än med diffusa symptom. Kluster B delas in i formerna: Antisocial, borderline (emotionell instabilitet), histrionisk respektive narcissistisk form. Personer med dessa syndrom är utåtriktade, ofta dramatiska, färgstarka och ofta konfliktbenägna. De kan dessutom ha problematiska relationer till närstående liksom även svårigheter i arbetslivet på grund av impulsivitet, bristande empatisk förmåga eller emotionell instabilitet.

Ingen coachning av Arbetsförmedlingen

Dessutom ska Arbetsförmedlingen anlita coacher som kan stötta arbetssökande med behov av stöd. I Roberts fall har inga coacher anlitats. Varken av myndigheten eller ansvarig leverantör av utbildning eller arbetsträning. Den psykolog som hade i uppdrag att stötta Robert ställde sig helt och hållet på Arbetsförmedlingen och leverantören av utbildningens sida utan att ta hänsyn till Roberts uppfattning.

– Jag hade problem med mitt mående efter en separation där jag förlorade vårdnaden om bonusbarnen. Men det var ett tag sedan. Nu är det inget fel på mig, säger Robert, och tillägger: Arbetsförmedlingen tycker att jag ska träna upp min sociala kompetens och få en bättre självinsikt. Mina klagomål har inget att göra med mitt mående. Jag vill att det ska vara rättvist, säger Robert.

Den psykiska ohälsan hade ingen betydelse för Roberts inställning till det som Arbetsförmedlingen sysslade med. Robert var aldrig intresserad av att hålla tyst eller dra sig undan från arbete. Tvärtom ville han lära sig nytt för att komma närmare arbetsmarknaden, något som Robert tycker borde vara Arbetsförmedlingens mål.

Robert är mycket kritisk mot Arbetsförmedlingens insatser

Olika medier som Hallands Nyheter, Dagens arbete och Kvartal har skrivit artiklar om Roberts fall. Arbetsförmedlingen har aldrig brytt sig om att bemöta kritiken i sak. De har uppgett att de inte vill kommentera enskilda fall.

Robert har idag ett jobb och är inte längre inskriven på Arbetsförmedlingen. Men Roberts syn på saken har inte förändrats. Arbetsförmedlingen gör helt enkelt inte sitt jobb och sviker arbetssökande som vill skaffa sig yrkesutbildningar till yrken som är attraktiva på arbetsmarknaden, menar Robert. Arbetsförmedlingen slösar därmed med skattebetalarnas pengar och deltagarna känner sig besvikna och lurade.

Facebookgrupp riktar skarp kritik mot Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingens egen kvalitetskontroll av leverantörer av utbildning och arbetsträning är för dålig. Det anser även flera personer i Facebookgruppen Varning för Arbetsförmedlingen, som Robert var med och grundade. Flera medlemmar i gruppen vittnar om en myndighet som aldrig tar till sig kritik från de arbetssökande, snarare tvärtom. De som har synpunkter på myndighetens insatser riskerar att själva bli drabbade av sanktioner. Precis det som hände för Robert. På grund av detta är det få personer som törs ställa upp med namn och sin åsikt i media.

Vox Vigor har intervjuat en av personerna som är aktiv i Facebookgruppen och i likhet med Robert framfört synpunkter på Arbetsförmedlingens insatser. Mer om det i en kommande artikel.

1 kommentar

Lämna en kommentar

Relaterade artiklar

Montage: Porträtt av Robert i grå tröja och skägg framför buskar. Och utanför arbetsförmedlingen
Anders Larsson:
Kritik ledde till avslutad insats från Arbetsförmedlingen