1. Varför ska vi rösta just på dig i EU-valet?

Svara på max 10 rader (12 p)!

Mig ska man rösta på för ny energi in i EU-samarbetet. Jag har under stora delar av mitt liv varit företagare och jobbar även nu med att förbättra villkoren för svenska företag. Det finns för mycket trög och onödig byråkrati i Bryssel och därför vill jag komma in med entreprenörskap och framåtanda, så att vi kan få fart på utvecklingen i Europa.

  1. Vilken partigrupp kommer ditt parti att tillhöra.

Moderaterna tillhör den borgerliga partigruppen EPP, som är den största gruppen i EU-parlamentet.

  1. Vilka frågor avser du att driva i EU-parlamentet om du blir vald?

Svara på max 10 rader (12 p)!

Mina viktigaste frågor handlar om att förbättra företagsklimatet. Idag är det för krångligt att driva företag i Sverige, och därför vill Moderaterna ta bort 1000 byråkratiska EU-regler. Jag kommer vara den tydligaste rösten i EU för mer frihandel och minskat regelkrångel. Jag vill också driva på för mer klimatsmart kärnkraft i Europa. FN:s klimatpanel säger att den måste fördubblas och därför kommer jag driva på för att vi snabbt ska kunna börja bygga ren, säker och modern kärnkraft i EU. Det är viktigt både för att klara klimatomställningen och för att våra företag ska ha en stabil tillgång till ren och prisvärd el.

  1. Vilka personliga funderingar har du kring EU:s sociala pelare – på vilka områden bör EU-länderna samarbeta och på vilka bör de inte göra det? Motivera dina synpunkter!
    Svara på max 15 rader (12 p)!

Jag är motståndare till att ha en social pelare på EU-nivå. Lagar som berör arbetsmarknad, välfärd och socialpolitik ska inte beslutas om i Bryssel, utan hemma i Sverige. Det förstår nog vem som helst att det inte vore bra för svenska patienter eller pensionärer om Sverige kompromissade om sjukvårdspolitik och pensioner med Grekland och Rumänien. Jag och Moderaterna tycker att makten ska ligga så nära människan som möjligt. Bara i gränsöverskridande frågor som t.ex. handel, klimat och internationell brottsbekämpning ska EU ha makt. De vardagsnära och lokala frågorna ska bestämmas hemma i Sverige.