Ylva Backman, psykiatrisamordnare i Heby kommun, arbetar med råd och stöd för personer med psykisk ohälsa. Vår skribent Göran Holm har träffat Ylva för en intervju.

– Vad har du för bakgrund?

– Jag har tidigare jobbat inom öppenvården i Östhammar, bland annat som teamledare. Vi jobbade till exempel med manualen Ett självständigt liv (ESL), Anhörigstöd och rösthörning (att höra röster som inte finns. Reds anm). Det var en mottagning för människor med psykosproblematik. Trivdes bra men när patientarbetet minskade från cirka åttio procent till endast omkring sextio procent på grund av ”administrativa system och sysslor” så bytte jag från landstinget till socialpsykiatrin i Heby kommun för cirka 16 år sedan. Så nu är jag inom vård- och omsorgsförvaltningen här i Heby.

– Vilken är din roll?

– Att arbeta med råd och stöd. Det är flexibelt och området är brett. Kommunerna fick nytt ansvar när jag började här i och med psykiatrireformen på 90-talet.

– Vad är roligast?

– Variationen och klientkontakterna. Det finns ett flexibelt synsätt och det överlappar nog mer i en landsbygdskommun. Vi kommer in mer på varandras område. Man är också mer rörlig mellan orterna i kommunen.

– Har det varit några stora förändringar som revolutionerat arbetet?

– Kompetensen hos handläggare och annan personal har ökat när det gäller att stötta människor med psykisk ohälsa. Det har även blivit mer personaltätt. Samordningsförbundet har fått lokusgrupper som arbetar med rehabilitering till arbete eller studier.

– Vad är brukarna mest nöjda och missnöjda med?

– De är nöjda med boendestödet som också ökat sedan träffpunkterna lades ned. De uppskattar kontinuiteten, relationen med oftast samma person samt förtroendeskapande synsätt och viss rehabiliteringshjälp. Som exempel kan nämnas ”Träna på ekonomi”. Missnöjet är mest att det är svårt att få sjuk- eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan. Det personliga ombudet måste därför ha mycket kontakt med Försäkringskassan.

– Finns det träffpunkter?

– Nej, men det har funnits. Nu planeras istället att personal åker ut och håller träffpunkt. En slags ambulerande träffpunkt. Vårdföretaget WeMind åker även  med sitt team från Tierp till Tärnsjö. De gör till exempel läkarbedömningar och har samtal då.

– Vad skulle du vilja ändra på?

– Om medborgarlön infördes så skulle det finnas en grundplåt för alla. Kontakterna med Försäkringskassan och socialtjänstens försörjningsstöd skulle minska och så vidare.

– Vad anser du om sjukvården?

– Bekymmersamt med personalbrist som leder till organisationsproblem. Eller ibland organisationsproblem som leder till personalbrist. Det går liksom runt.

– Vad tycker du vi ska ta upp i vår webbtidning Vox Vigor?

– Jag tycker inte det ska vara någon klagomur utan konstruktiva förslag och tankar. Ett forum för saker som behöver förändras. Att brukarna får tillgång till hjälp och stöd.

 

Text och bild: Göran Holm