Samhälle

Internetbehandling effektiv mot självskadebeteende

Kvinna som ser frustrerad ut vid laptop

Självskadebeteende innebär lidande och ökar risken för självmord. Forskare vid Karolinska institutet har studerat om en internetbehandling kan minska självskadebeteende hos ungdomar. Studien tyder på att behandlingen har god effekt.

Internetbehandling, där ungdomar lär sig hantera svåra känslor, kan vara ett effektivt komplement till vanlig vård. En ny studie visar att självskador och andra destruktiva beteenden minskade med över 80 procent.

– Behandlingen bygger på teorin att om du lär ungdomar mer effektiva strategier för att hantera sina känslor kommer de inte längre ha samma behov av att skada sig själva. Våra resultat tyder på att det antagandet stämmer, säger Johan Bjureberg, PhD, leg. psykolog och forskare vid Karolinska institutet.

Träning i att hantera och reglera känslor

Självskadebeteende fungerar ofta känsloreglerande i stunden. Sammantaget har beteendet väldigt många negativa konsekvenser. Internetbehandlingen heter IERITA, Internet-delivered Emotion Regulation Individual Therapy for Adolescents. Tanken med behandlingen är att minska självskadebeteende. Främst genom att förbättra förmågan att hantera och reglera känslor.

Behandlingen pågår i elva delar över tolv veckor. Föräldrar har en separat kurs i sex delar. Syftet är att kunna stötta sitt barn. Under behandlingen har både ungdomen och föräldrar kontakt med en behandlare via internet.

Forskare har nu utvärderat effekterna av internetbehandlingen. I studien deltog 166 ungdomar mellan 13 och 17 år som skadat sig själva minst fem gånger, och minst en gång den senaste månaden. Även ungdomarnas föräldrar deltog i studien.

Så gick studien till

Deltagarna slumpades till att testa behandlingen IERITA, som tillägg till traditionell vård inom exempelvis barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. En kontrollgrupp fick enbart traditionell vård. Studien genomfördes mellan 2017 och 2020 på mottagningar i Stockholm, Västra Götalandsregionen och Region Skåne.

Stor minskning av självskadebeteenden

Internetbehandlingen, som tillägg till traditionell vård, resulterade i 82 procent minskning av självskadeepisoder och andra destruktiva beteenden. Ungdomarna fick även bättre förmåga att hantera sina känslor och ökad funktionsnivå efter behandlingen, jämfört med 47 procent vid behandling med enbart reguljär vård. Effekterna höll i sig vid en uppföljning tre månader senare.

Forskarna arbetar nu för att internetformatet ska öka tillgänglighet till behandling i fler regioner.

– Det finns få vetenskapligt utvärderade behandlingar för självskadebeteende. De som finns är det ofta kö till och erbjuds endast i tätorter. Målet med projektet var att öka tillgängligheten till behandlingen genom att erbjuda en lågtröskelbehandling som inte kräver att man åker till en mottagning, säger Clara Hellner, adjungerad professor och forskare vid Karolinska institutet.

Vetenskaplig studie:

Effect of Internet-Delivered Emotion Regulation Individual Therapy for Adolescents With Nonsuicidal Self-Injury Disorder: A Randomized Clinical Trial, Jama Network Open.

Foto: Elisa Ventur, Unsplash

Lämna en kommentar

Relaterade artiklar

Kvinna som ser frustrerad ut vid laptop
Internetbehandling effektiv mot självskadebeteende