Hälsa

Hundars diabetes ökar risken
för TYP 2-DIABETES hos ägarna

Något överviktig hund mot brun bakgrund. Foto: Pixabay.

Hundägare som har en hund med diabetes löper högre risk att själva diagnosticeras med typ 2-diabetes än ägare till hundar utan diabetes. För kattägare och deras katter tycks dock inga sådana samband finnas. Det här visar en ny registerstudie som gjorts vid bland annat Uppsala universitet. Resultaten publiceras i tidskriften The BMJ.


Tidigare studier har visat på ett möjligt samband mellan övervikt hos hundägare och övervikt hos deras hundar. Men finns det också en gemensam risk för hundar, katter och deras ägare att drabbas av diabetes? Det har forskare vid Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Karolinska Institutet och University of Liverpool tillsammans undersökt i en stor studie.

Hund- och kattägarna var alla medelålders eller äldre när studien startade. Både de och deras husdjur följdes sen under sex års tid. Alla nyinsjuknanden av typ 2-diabetes hos djurägarna och av diabetes hos hundarna och katterna analyserades därefter.

Inget samband mellan katter med diabetes och deras ägare

Forskarna kunde se att ägare till hundar med diabetes hade 38 procent högre risk för att själva drabbas av typ 2-diabetes. Detta i en jämförelse med ägare till hundar utan diabetes. Hos kattägare och deras katter hittade forskarna inget sådant samband. Andra faktorer som till exempel ägarnas ålder, kön eller socioekonomi kunde inte förklara denna högre risk för hundägarna. Inte heller spelade hundarnas ålder, kön eller ras någon roll.

Hundar med diabetes ökar risken för ägarna att utveckla diabetes

– Våra resultat tyder på att en hund med diabetes skulle kunna signalera en ökad risk för hundägaren att också själv utveckla typ 2-diabetes. Vi har inte haft tillgång till information om hushållens levnadsvanor. Men vi tror att sambandet till exempel skulle kunna bero på gemensamma motionsvanor. Kanske också i viss mån kostvanor och gemensam risk för övervikt. Om gemensamma motionsvanor skulle utgöra en viktig faktor skulle det också kunna förklara varför vi inte ser någon liknande gemensam diabetesrisk för kattägare och deras katter. Det säger Beatrice Kennedy, postdoktor i medicinsk epidemiologi vid Uppsala universitet och en av studiens huvudförfattare.

Några av de okastrerade svenska jakthundarna är värst drabbade

Diabetes hos hund kräver som regel insulinbehandling livet ut. Det uppträder framför allt hos äldre hundar och är vanligare hos okastrerade tikar i samband med efterlöp. Den form som drabbar tikar har också kopplats till övervikt och förekommer oftare hos några av de svenska jakthundraserna. Hur vanligt det är med kastrering och vilka raser som är populärast varierar mellan olika länder. Det är därför inte säkert att den gemensamma diabetesrisken för svenska hundägare och hundar som studien visar på är densamma på andra håll i världen.

– Hundar och människor har levt tillsammans under minst 15 000 år och delar sin vardag på gott och ont. I den här unika studien visar vi att det verkar finnas gemensamma livsstils- och miljöfaktorer som ökar risken för diabetes inom hushållet, både hos hunden och dess ägare. Det säger Tove Fall, professor i molekylär epidemiologi vid Uppsala universitet och medförfattare till studien.

Porträtt av Tove Fall,  professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Molekylär epidemiologi, Uppsala universitet
Tove Fall, professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Molekylär epidemiologi, Uppsala universitet.
Foto: Mikael Wallerstedt

Foto överst: Pixabay

Lämna en kommentar

Relaterade artiklar