AA- Anonyma Alkoholister

Hit kan du ringa anonymt och ställa frågor om AA och Alkohol. Jouren är också till för personer som har anhöriga eller vänner som dricker för mycket.

Ring 08-720 38 42 eller e-posta HELP@AA.SE. Öppet alla dagar kl. 11-13, 18-20,

Mer information: www.aa.se

Anhöriglinjen

Anhöriglinjen är en nationell stödtelefon. I de fall det behövs kan de slussa vidare till rätt person för ditt ärende.

Telefon: 0200 – 23 95 00.
Öppet: måndag-tisdag, torsdag-fredag kl. 10 – 12 och 13.30 – 15, onsdag kl. 19.00–21.00.

För mer information: anhorigasriksforbund.se/anhoriglinjen/

BRIS stöd för vuxna om barn:

Telefon 0771-50 5 050.

Mer information: www.bris.se/for-vuxna-om-barn/just-nu/

BRIS – barnens telefon

Här finns chatt och möjlighet att boka tid hos en kurator.
Telefon 116 111
Alla dagar kl. 14-21, gäller både chatt och telefon
Webb: bris.se

Brottsofferjouren

Brottsofferjouren är en ideell organisation som arbetar för att brottsutsatta, vittnen och anhöriga ska få det stöd de behöver. Verksamheten fungerar som ett komplement till samhällets hjälpinsatser – men ersätter dem inte. Det är volontärer som utgör kärnan i Brottsofferjourens verksamhet. Varje år engagerar sig Brottsofferjourens volontärer genom att erbjuda stöd, samtal, information och praktisk hjälp i kontakten med myndigheter. Stödlinjen är gratis att ringa till.

Tel: 0200-21 20 19.

Mer information: www.brottsofferjouren.se

Mer information: www.brottsofferjouren.se/hjalp-och-stod/hitta-en-brottsofferjour/uppsala-lan/

ERIN (Equal Rights Initiative Network)

Ideell förening som ger juridiskt stöd till kvinnor som utsätts för våld i nära relationer.

Tel: 020 – 55 00 55 måndag – fredag kl. 11.00 _ 16.00. Kostnadsfritt och anonymt.

Mer information: erinswe.org

Föreningen Storasyster

Föreningen Storasyster ger råd och stöd till dig som utsatts för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp.

www.foreningenstorasyster.se

Mejl: jour@foreningenstorasyster.se

Föräldralinjen

Är du orolig för ditt barn eller barn i din närhet?

Ring Föräldratelefonen 020 – 85 20 00. Öppet vardagar kl. 9-15, samt torsdagskvällar kl. 9-21. Du är anonym och Mind står för samtalskostnaderna.

Mer information: mind.se/hitta-hjalp/stodverksamheter/foraldralinjen

Hjälplinjen

Hjälplinjen erbjuder tillfälligt psykologiskt stöd på telefon 0771 – 22 00 60.

Öppet alla dagar kl. 13 – 22. Det kostar som ett vanligt samtal och du kan vara anonym. Vill du nå Hjälplinjen via texttelefon kan du göra det via förmedlingstjänsten texttelefoni.se. Också öppet alla dagar kl. 13 – 22.

Mer information: www.1177.se/Orebrolan/Om-1177/Om-Hjalplinjen

Jourhavande kompis

tar emot chattsamtal från barn och unga upp till 25 år. Du är anonym och de som svarar i chatten är också anonyma. De som du chattar med är inga psykologer eller experter, utan andra unga människor som finns här för att chatta med dig.

Öppet: vardagar kl.18-00 – 22-00 och på lördagar och söndagar kl.14.00-18.00.
15 minuter före stängningstid slutar dom att ta emot nya samtal.

Verksamheten drivs av Röda korset ungdomsförbundet.

Mer information: rkuf.se/vad-vi-gor/jourhavande-kompis/

Jourhavande medmänniska:

tel. 08-7021680, öppet: 21.00-06.00 alla årets nätter.
www.jourhavande-medmanniska.se/

Ett särskilt jourtelefonnummer finns för verksamheten. Jouren är öppen för samtal alla kvällar och nätter. Telefonsamtalen tas emot anonymt.

Jourhavande präst

Jourhavande präst är öppen för alla som behöver medmänskligt stöd på natten.

Ring 112 och be att få tala med jourhavande präst, Svenska kyrkan. Öppet: Alla dagar kl. 21 – 06. Du kan också nå jourhavande präst om du befinner dig i utlandet. Telefonnumret är då +46-10 490 45 91. Öppet alla dagar kl. 21- 06 (svensk tid). Notera att samtal från utlandet inte är gratis och syns på din telefonräkning.

Skicka digitalt brev till Jourhavande präst. Brevlådan är alltid öppen. Adress: www6.teleqone.com/external/questionBox/questionBox.zul?type=questionbox&config=53fda161e4b0604415df5640

Chatta med Jourhavande präst: www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast/chatta

Öppet söndag – torsdag, kl. 20 –24.

Mer information: www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast

Kvinnofridslinjen:

Stödtelefon för den som utsatts för hot eller våld. Närstående är också välkomna att ringa. Den som svararhar tystnadsplikt. Du som ringer kan vara anonym och samtalet syns inte på telefonräkningen.

Tel: 020 _ 505050. Öppet dygnet runt.

Mer information: kvinnofridslinjen.se, eller www.nck.uu.se/kvinnofridslinjen (NCK, Nationellt Centrum för Kvinnofrid)

Kyrkans jourtjänst

Här är du välkommen, oavsett trosuppfattning och sexuell läggning.

Ring jourtelefonen 031 – 800 650. Öppet vardagar kl. 13 – 21, lördag, söndag och helgdag kl. 16-21, varje dag, året om.

Mer information:  www.svenskakyrkan.se/kyrkansjourtjanst/om-sos-brevladan-och-jourtelefonen

Vill du skriva väljer du webbtjänsten SOS-brevlådan sos.svenskakyrkan.se. Du registrerar dig som användare och får en egen brevlåda. Där skriver du och lägger ditt brev. Svar inom 72 timmar. Du hämtar svaret genom att återigen logga in i SOS-brevlådan. De som svarar är volontärer, anonyma och med tystnadsplikt.

Mer information: sos.svenskakyrkan.se

 

Mind-

telefon 90101, e-post: mejlsvar@mind.se. mind.se/hitta-hjalp/sjalvmordslinjen/

Självmordslinjen är till för dig som har tankar på att ta ditt liv eller har en närstående med sådana tankar. Du når oss via telefon 90101, chatt eller mejl. Öppet dygnet runt varje dag.

NA – Anonyma Narkomaner

Ideell förening/gemenskap för män och kvinnor som önskar sluta med droger. Medlemskapet är kostnadsfritt. Hela verksamheten bygger på frivilliga bidrag och ideellt arbete.

Telefon: 0771-13 80 00. Bemannad vardagar: 18.00-21.00 helger: 17.00-21.00

Mejl: info@nasverige.org  Hemsida: www.nasverige.org

PrevenTell – hjälplinjen vid oönskad sexualitet

Preventell är en nationell hjälplinje för dig som upplever att du tappat kontrollen över din sexualitet, som kanske känner oro för tankar och handlingar eller är rädd för att göra dig själv eller andra illa. Här får du möjlighet att prata anonymt med någon som har stor erfarenhet av liknande frågor. Du kan få stöd och råd och om du vill och behöver hjälp med att få behandling. Även anhöriga eller alla som har frågor om sexuellt problembeteende kan ringa.

Telefon: 020 – 66 77 88

Öppet vardagar kl. 12 – 15. Det går också att lämna meddelande på telefonsvarare och bli uppringd senast nästkommande vardag, obs från dolt nummer.

Bakom PrevenTell står ANOVA, som är en del av Karolinska Universitetsjukhuset och Karolinska institutet. Hemsida: www.srhr.se/sida/preventell-hj%C3%A4lplinjen-vid-o%C3%B6nskad-sexualitet

 

Psykiatriska akutvårdsavdelningen, Akademiska sjukhuset Uppsala

www.akademiska.se/for-patient-och-besokare/hitta-pa-sjukhuset/a-till-o/psykiatriska-akutvardsavdelningen/

 

Röda Korset kontaktringning:

Telefontjänst. Någon att prata med: direkt: 018 - 143223, mån – fred kl: 10-12

kommun.redcross.se/uppsala/vara-verksamheter/social-nytta/trygghetsringningen/

 

Röda Korset: Anhörigstöd- 

kommun.redcross.se/uppsala/vara-verksamheter/social-nytta/anhorigstod/

Mejl: anhorigstod.uppsala@redcross.se

 

SOS-Alarm

Vid akuta tankar på självmord, ring alltid telefon 112

 

SPES- Riksförbundet för Suicidprevention (Självmord) och efterlevandes Stöd- 

Telefon: 08-345873, alla dagar 19.00 -22.00. spes.se/2017/06/spes-uppsala-valkomnar-till-samtalstraffar/

UMO

UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. www.umo.se

På UMO.se kan du få kunskap om kroppen, sex, relationer, psykisk hälsa, alkohol och droger, självkänsla och mycket annat. Här finns bland annat också en frågetjänst där du får vara anonym. Bakom UMO står alla landsting och regioner i Sverige. Young är en webbplats med delar av UMO:s innehåll på arabiska, dari, engelska, somaliska, lätt svenska och tigrinska. Hemsida: www.youmo.se/sprakvalsida

Vårdguiden

Sjukvårdsrådgivning, uppgifter om närmsta psykiatriska akutmottagning samt tips på egenvård vid psykisk ohälsa:
Tel: 1177

Hemsida: www.1177.se/Uppsala-lan/

Ångestförbundet ÅSS:  

www.angest.se/riks/

 

Äldretelefonen

Vänder sig till dig som är 60+ och mår psykiskt dåligt men är också öppen för anhöriga och för dig som känner dig ensam.

Öppet vardagar kl. 10 – 15, för att prata med Minds volontärer på telefon 020 – 22 22 33. Samtalet kostar en markering. Mind står för resterande kostnad. Du får vara anonym.

Mer information: mind.se/hitta-hjalp/stodverksamheter/aldrelinjen/