EU-val 2019

Gustav Hemming, Kandidat #4 Centerpartiet

  1. Varför ska vi rösta just på dig i EU-valet?

Svara på max 10 rader (12 p)!

Du ska rösta på mig för att du liksom jag vill rädda Östersjön. Östersjön riskerar just nu utfiskning av torsken, bottendöd och en miljö där det industriella fisket tar över på bekostnad av det hållbara och kustnära yrkesfisket som är avgörande för levande skärgård och kustsamhällen. EU kan rädda Östersjön och dess fiskebestånd om viljan finns, eftersom Östersjön i stort sett är ett innanhav i EU. 

  1. Vilken partigrupp kommer ditt parti att tillhöra.

ALDE (Alliansen liberaler och demokrater för Europa).

  1. Vilka frågor avser du att driva i EU-parlamentet om du blir vald?

Svara på max 10 rader (12 p)!

Jag kommer främst driva fiske- och miljöfrågor med fokus på Östersjön, om jag blir vald. Vi måste också höja klimatmålen kraftigt och se till att mindre skräp och plast hamnar i våra hav och vattendrag. Fiskekvoterna och kraven på hållbara fångstmetoder för det storskaliga ”industrifisket” måste skärpas och reglerna ändras så att antalet skarvar i Östersjön kan minskas rejält då det är en invasiv art som gör stor skada på naturen och fiskebeståndet. Vi måste också öka forskningsanslagen till projekt inom grön teknik i framförallt transportsektorn för att vi på sikt ska få ett fossilfritt EU.

 

  1. Vilka personliga funderingar har du kring EU:s sociala pelare – på vilka områden bör EU-länderna samarbeta och på vilka bör de inte göra det? Motivera dina synpunkter! Svara på max 15 rader (12 p)!

Jag är emot att EU ges makten att fatta bindande majoritetsbeslut om välfärd och arbetsmarknadsvillkor. Situationen och traditionen ser väldigt olika ut i EU-länderna, och Sverige kommer inte att få majoritet för t ex vår familjepolitik baserad på jämställdhet eller vår modell för förhandlingar på arbetsmarknaden.

Grunden för förbättrade levnads- och arbetsvillkor är en stark konkurrenskraft i EU-länderna och att vi är öppna mot omvärlden. Självklart ska EU:s medlemsländer och unionen som helhet värna de mänskliga fri- och rättigheterna samt de grundläggande värderingar som EU-samarbetet vilar på.

 

Relaterade artiklar