EU-val 2019

Gustaf Göthberg, Kandidat #5 Moderaterna

Gustaf Göthberg
  1. Varför ska vi rösta just på dig i EU-valet?

Svara på max 10 rader (12 p)!

För att det behövs en ny kraft i Bryssel. Jag har under mitt politiska engagemang arbetat mycket med internationella frågor. Med HBT-rörelsen i Uganda och människorättsaktivister i Ryssland. Då har jag lärt mig hur mycket EU kan göra för att åstadkomma förändring och förbättring. Men det kräver politiker som vågar stå upp för sina värderingar och har breda nätverk i dessa länder. Därför kandiderar jag till EU-parlamentet – för att göra konkret skillnad.

  1. Vilken partigrupp kommer ditt parti att tillhöra.

EPP.

  1. Vilka frågor avser du att driva i EU-parlamentet om du blir vald?

Svara på max 10 rader (12 p)!

Tre frågor är särskilt viktiga för mig:
EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. Jag vill se en gemensam Kinapolicy, Rysslandsstrategi och Magnitskijlagstiftning.
EU:s handelspolitik. Jag vill driva på för fler gröna frihandelsavtal, särskilt med fattiga länder. Det lyfter dem ur fattigdom, bidrar till jobb i Europa och hjälper dem att ställa om sin klimatpolitik.
Slöseriet med skattemedel. Istället för att höja EU-avgiften med 15 miljarder kronor behöver EU fokusera mer på att använda pengarna rätt.

  1. Vilka personliga funderingar har du kring EU:s sociala pelare – på vilka områden bör EU-länderna samarbeta och på vilka bör de inte göra det? Motivera dina synpunkter!
    Svara på max 15 rader (12 p)!

EU:s sociala pelare må vara kantad med goda intentioner, men riskerar att förgöra svensk socialpolitik som vi känner den. Den svenska modellen ska vara fortsatt svensk, och inte förhandlas bort med andra EU-länder. Däremot kan länderna arbeta mer med information, best practice och forskning sinsemellan, men det kan ske utanför ordinarie EU-samarbete.

 

Fotograf: Christine Ohlsson

Relaterade artiklar

Gustaf Göthberg
Gustaf Göthberg, Kandidat #5 Moderaterna