Den som är skriven i och fått en kallelse till besök i vården inom Uppsala län kan ladda ner en fri 24-timmarsbiljett i UL:s app, som gäller för resa vid bokat vårdbesök. Biljetten gäller i 24 timmar för resa i kollektivtrafiken, som tillhör UL:s trafikområde. Biljetten gäller för dig och en följeslagare den dagen ditt besök är bokat.

Så här gör du med appen – tidigast dagen innan ditt besök:

  • Ladda ner/öppna UL-appen i din smarta mobiltelefon (Android/iPhone)
  • Gå in under “Lös in värdekod” i menyn, du klickar på den pil som pekar uppåt.
  • Knappa in ditt personnummer/reservnummer “ÅÅÅÅMMDDXXXX”  (12 siffror, utan mellanslag eller bindestreck)
  • Välj OK
  • I retur får du en vilande 24-timmarsbiljett, som lägger sig på UL-appens startsida
  • Klockan 4.30 på din besöksdag blir din biljett aktiv, och gäller till 4.30 dagen efter.

Vid resa öppnar du UL-appen och din 24-timmarsbiljett, och visar den för föraren/tågvärden.

*Undantag: Tandvård, Kvinnojouren. Dessutom kan inte den som har skyddad identitet utnyttja tjänsten. Se mer om detta på UL:s hemsida.

Reseräkningen finns kvar

Enligt Region Uppsala går det fortfarande att skicka in en reseräkning för sjukresor. Där går det att redovisa utgifter för resor med dels egen bil och dels kollektivtrafik. Vårdgivaren ersätter utlägg för resor med kollektivtrafik och i vissa fall med egen bil. Se mer om detta på Region Uppsala.

 

Text och foto: Thomas Gustafsson