Försäkringskassan, Politikersvar, Samhälle

Så tycker partierna om sjukskrivnas rättigheter i föreningslivet

Collage av poltikerna som blivit tillfrågade

Dagens regelverk innebär att sjukskrivna som får sjukersättning har svårt att ta ideella uppdrag utan att riskera indragen ersättning. Vox Vigor har fått svar från samtliga riksdagspartier om vad de tycker om saken.

Partier som vill se många förändrade regler:

Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill gå längre än Tidöpartiernas, Socialdemokraternas och Centerpartiets ordning- och-reda-syn på de sjukskrivnas möjligheter att själva forma sina liv. Vänsterpartiet tycker att Försäkringskassans regler är för stelbenta och tar för lite hänsyn till var och ens situation. V ser positivt på att sjukskrivna med sjukersättning får möjligheter att jobba ideellt som en del i sin rehabilitering. Men partiet har ännu inget konkret förslag om hur det ska se ut.

– Ideellt arbete kan även vara ett sätt att hitta tillbaka till arbetslivet utan samma press på prestation som riskerar att finnas i det vanliga arbetslivet, säger Ida Gabrielsson, riksdagsledamot för V.

Miljöpartiet har likande tankegångar som V. MP vill först och främst främja möjligheterna till rehabilitering för de sjukskrivna och de ska inte känna sig kontrollerade och övervakade av Försäkringskassan. Miljöpartiet tycker precis som S att regeringen bör gå fram med ett förslag som bygger på den statliga utredarens slutsatser, där möjligheten till fler ideella timmar i veckan än dagens fem är viktigt.

Partier som är nöjda med dagens regelverk:

Liberalerna anser att dagens regelverk och lagstiftning ger tillräckligt goda möjligheter för sjukskrivna till goda levnadsvillkor och möjligheter till rehabilitering. Bristerna ligger främst hos Försäkringskassan.

– Liberalerna anser att Försäkringskassans verksamhet behöver bli bättre, bland annat genom att de ska få tillgång till fler verktyg och tydligare rutiner…., svarar Mauricio Rojas, riksdagsledamot för L.

Kristdemokraterna och Moderaterna är mycket nöjda med dagens regelverk. Men KD anser också att sjukskrivna som har mycket dålig ekonomi bör få stöd. I synnerhet funktionsnedsatta.

– Kristdemokraterna anser därför att det är angeläget att stärka ekonomin för människor med funktionsnedsättning som har ett konstaterat livslångt utanförskap ifrån arbetsmarknaden, säger Ingemar Kihlström, riksdagsledamot för KD.

Moderaterna anser att Försäkringskassan precis som idag ska pröva arbetsförmågan hos alla som har sjukersättning. För mycket ideellt arbete kan vara en signal om att en sjukskriven kanske borde söka någon form av arbete menar partiet.

Partier som vill se vissa förändringar i regelverket:

Socialdemokraterna var i opposition när dagens regler för sjukersättning började gälla 2008. Men när S fick regeringsmakten gjorde regeringen inga förändringar av regelverket. S tillsatte istället en statlig utredning som blev klar 2021. Av svaren ser vi att S öppnar för att tillåta ideellt arbete i minst tio timmar i veckan. S vill att regeringen tar fram ett förslag, som ligger i linje med den statliga utredarens förslag. Riksdagen ska sedan fatta beslut.

– Vi tycker det är viktigt att regeringen nu går vidare med utredarens förslag och arbetar fram en proposition, säger Anders Ygeman, riksdagsledamot för S.

Den kontroll som Försäkringskassan utövar är fortfarande viktig för att förhindra fusk med medel som ska gå till sjukskrivna och rehabilitering, menar S.

Centerpartiet är mycket positiva till statliga utredarens förslag. Lägger sig mitt emellan S och MP i synen på att utöka antalet timmar i veckan för ideellt arbete. Och C vill ställa lika höga krav på de sjukskrivna som S. Försäkringskassan ska ha tydliga regler och kontrollera att de sjukskrivna följer dessa.

– Ja, det är viktigt att det genomförs kontroller eftersom det i enskilda fall förekommer felaktigt användande av sjukersättning, säger Anders W Jonsson, riksdagsledamot för C.

Sverigedemokraterna är en del i Tidöavtalet med regeringspartierna L, KD och M. Och SD intar här en mittenposition när det gäller villkoren för sjukskrivna med sjukersättning. SD intar samma position som S och C när det gäller möjligheten till ideellt arbete för personer som har sjukersättning eller aktivitetsersättning.

– Sverigedemokraterna anser att det finns behov av att utöka möjligheten till ideellt arbete, utan att detta ska påverka sjukersättningen. Vår uppfattning är därför att det förslag som återfinns i slutbetänkandet för utredningen SOU 2021:69, är väl avvägt, säger Clara Aranda, riksdagsledamot för SD.

När det gäller kontrollen av de sjukskrivna håller SD mest med regeringspartierna KD och M.

Slutsats

Det finns en majoritet i riksdagen för att utöka antalet ideella timmar från fem till tio i veckan. SD, S, C, MP och V har majoritet över M, KD och L. Om SD väljer att rösta med S och C i denna fråga i riksdagen kanske regeringen får se ändrade regler. Minskade kontroller från Försäkringskassan finns det ingen majoritet för i riksdagen i dagsläget.

Text: Thomas Gustafsson

Foto: Privat

Se tidigare artiklar om försäkringskassan >

Ida Gabrielsson
Vänsterpartiet

”[…] sjukskrivna ska ha möjlighet att delta i föreningslivet och arbeta ideellt utan rädsla att bli av med sin ersättning.”

Läs alla svar >

Anders Ygeman
Socialdemokraterna

”Vi tycker att det är rimligt att personer som uppbär sjuk- och aktivitetsersättning ska kunna arbeta ideellt i viss utsträckning och mer än idag.”

Läs alla svar >

Annika Hirvonen
Miljöpartiet

”Vi tycker att det är rimligt att personer som uppbär sjuk- och aktivitetsersättning ska kunna arbeta ideellt i viss utsträckning och mer än idag.”

Läs alla svar >

Anders W Jonsson
Centerpartiet

”Vi tycker att man ska ha rätt att arbeta ideellt och tycker att det bör vara mer än fem timmar i veckan.”

Läs alla svar >

Mauricio Rojas
Liberalerna

”Liberalerna tror att ett ideellt engagemang kan vara en viktig del i den enskildes väg till att bli arbetsför igen.”

Läs alla svar >

Ingemar Kihlström
Kristdemokraterna

”Ja. Det finns en rätt i dag att ha kvar sjukersättning och ändå arbeta ideellt.”

Läs alla svar >

Clara Aranda
Sverigedemokraterna

”[…] skapa bättre möjligheter för ideellt arbete om man har sjuk- eller aktivitetsersättning.”

Läs alla svar >

Jessica Rosencrantz
Moderaterna

”Har man full sjukersättning har man möjlighet att arbeta ideellt max fem timmar i veckan. Det är tillåtet idag och det är inget vi vill ändra på.”

Läs alla svar >

Lämna en kommentar

Relaterade artiklar

Collage av poltikerna som blivit tillfrågade
Så tycker partierna om sjukskrivnas rättigheter i föreningslivet