Åsikt, Insändare

Fler vårdplatser –
rätt kompetens på rätt plats
Inlägg från en sjuksköterska

Pågående operation. En manlig läkare i gröna arbetskläder med ryggen vänd mot betraktaren av bilden. Två sjuksköterskor, en manlig och en kvinnlig, i gröna arbetskläder vända mot betraktaren av bilden. Operationsbelysning i taket. Foto: Sasin Tipchai från Pixabay

Mitt namn är Jenny och jag jobbar som anestesisjuksköterska. Jag är dessutom skyddsombud på min arbetsplats. Under pandemin flyttades jag in till en ​​intensivvårdsavdelning för covidpatienter. Det har blivit många timmar övertid, större press på både den psykiska och fysiska arbetsmiljön för mig och mina kollegor.

Jag arbetade fler nätter än normalt och arbetet var fysiskt mycket tungt. Tiden mellan arbetspassen flöt ihop och jag hade ingen energi för att göra något annat. Ibland kändes det som att jag inte skulle klara av stressen, och jag var orolig för att kroppen skulle säga ifrån.

Situationen var särskilt tuff under pandemin men också riktigt tung redan innan. Vi hade hoppats att vården skulle tas på allvar nu när alla såg hur illa ställt det var med den i landet i och med pandemin.

Makthavarna lyssnar inte

Men jag upplever inte att våra makthavare lyssnar. Varken regeringen eller de som styr regionalt. Åtgärderna som sattes in var för få och för sent. Jag ser också fram emot att få kunna gå ut och äta, ta del av kulturlivet eller bara kunna gå och handla utan att bli rädd för ett virus. Men folk blir fortfarande smittade, behöver fortfarande vård och vården har återigen glömts bort och förväntas lösas av oss som jobbar inom den.

Samtidigt som vi sliter ut oss kunde jag läsa att SKR (Sveriges kommuner och regioner) som ska se till att det finns vårdplatser för alla vägrar införa ett mål på fler vårdplatser. Det var droppen som fick bägaren att rinna över för mig och mina kollegor som arbetat under obeskrivliga förhållanden.

Sedan covid-19 har varje pass varit underbemannat, det var illa innan men nu är det en katastrof. Ändå gör vi vårt bästa när det saknats säkerhetsutrustning och plats för allvarligt sjuka.

Trots all min frustration är allt jag vill att SKR och regeringen ska göra tre enkla saker innan vi går sönder:

* Arbetsgivarna måste göra stora förbättringar i vår dåliga arbetsmiljö
* Fler vårdplatser – rätt kompetens på rätt plats
* Kriskommission för vårdens arbetsmiljö

Därför har tretton fackförbund i vården gått ihop för att kräva att makthavarna vårdar vården. Jag vet att många står bakom oss men nu måste vi visa det. Om vi får tillräckligt många underskrifter kommer vi lämna över uppropet till socialminister Lena Hallengren.

Text: Jenny Myrgren

Foto: Sasin Tipchai, Pixabay

Lämna en kommentar

Relaterade artiklar