Samhälle

Fler samtal än någonsin
till Minds Självmordslinje

Kvinna som talar i telefon. Hon sitter vid ett skrivbord och har en laptop framför sig. Foto: Marcus Aurelius från Pexels

Minds Självmordslinje tog 2020 emot 58 000 samtal från människor i kris. Under 2021 kom det in 80 000 samtal. Det är en ökning med 37 procent.


Minds Självmordslinje är till för den som har tankar på att ta sitt liv eller för den som har en närstående med sådana tankar. Linjen är bemannad av utbildade volontärer och hit kan man vända sig anonymt genom att ringa eller chatta dygnet runt för att få medmänskligt stöd.

De vanligaste samtalsämnena är självmordstankar, ångest, nedstämdhet och ensamhet. Många kontaktar också Mind för ett generellt psykiskt lidande orsakat av olika utmaningar i livet. Under året har Minds Självmordslinje besvarat cirka 80 000 samtal. Det är en ökning med 37 procent jämfört med året innan. Men trycket är så högt att insatserna ändå inte räcker till. Telefonsamtalen till Minds Självmordslinje har under 2021 ökat med drygt 30 procent i jämförelse med 2020. Innehållet i samtalen är inte nämnvärt förändrat under pandemin men antalet samtal har ökat avsevärt.

Mind önskar offentlig finansiering

– Trots det stora antalet samtal som blir besvarade i Minds Självmordslinje är den mängd samtal som kommer in alltför stor. Mind är en ideell organisation som till största del är finansierad genom gåvor och bidrag. För att kunna ta emot ännu fler samtal från människor i kris vill Mind se en offentlig finansiering av vårt medmänskliga stöd till 50 procent, menar Karin Schulz, generalsekreterare på Mind.

Vad den stora ökningen beror på har flera orsaker. Pandemin har medfört en negativ effekt på den psykiska hälsan såväl i Sverige som i andra OECD-länder. Det är särskilt märkbart bland personer som saknar sysselsättning eller lever i socioekonomisk utsatthet. Att tidigt upptäcka de särskilt utsatta och säkerställa en lyckad skolgång, ett tryggt boende och sysselsättning är helt avgörande för människors psykiska välbefinnande. Förutom fler förebyggande insatser behöver även vården vid psykisk ohälsa förstärkas och utvecklas.


Foto: Marcus Aurelius från Pexels

Lämna en kommentar

Relaterade artiklar

Kvinna som talar i telefon. Hon sitter vid ett skrivbord och har en laptop framför sig. Foto: Marcus Aurelius från Pexels
Fler samtal än någonsin
till Minds Självmordslinje