Samhälle

Fett och socker försämrade minnet hos möss

Lab-mus, målad, svart med lång brun svans. Foro: Pixabay, mcmurryjulie

Att möss som äter mycket fett och socker får sämre minne har visserligen varit känt tidigare. Det forskare från Lunds universitet nu har kunnat visa är att påverkan på hjärnan inte är bestående. När mössen ändrade sin diet återställdes minnesfunktionerna.


Övervikt är en riskfaktor för att utveckla typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Den här typen av sjukdomar kan i sin tur öka risken för att utveckla demenssjukdom och Alzheimers sjukdom. Tidigare forskning har visat att en kost med mycket fett och socker leder till övervikt och diabetes hos möss och även kan påverka minnet. Hittills har det saknats kunskap om huruvida ohälsosamma kostvanor ger tillfälliga eller permanenta förändringar av hjärnan.
Övervikt är en riskfaktor för att utveckla typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Den här typen av sjukdomar kan i sin tur öka risken för att utveckla demenssjukdom och Alzheimers sjukdom. Tidigare forskning har visat att en kost med mycket fett och socker leder till övervikt och diabetes hos möss och även kan påverka minnet. Hittills har det saknats kunskap om huruvida ohälsosamma kostvanor ger tillfälliga eller permanenta förändringar av hjärnan.

Kosten påverkade hjärnans struktur

Forskare vid Lunds universitet har studerat hur kosten påverkade hjärnans struktur och funktion hos möss av båda könen. Deras studie visar att en kost rik på fett och socker gav omfattande metabola förändringar i hippocampus och hjärnbarken samt försämrat minne.

En hög med vita sockerbitar mort vit bakgrund. Foto: Humusak från Pixabay


Foto överst: mcmurryjulie, Pixabay
Foto sockerbitar: Humusak, Pixabay

Lämna en kommentar

Relaterade artiklar

Lab-mus, målad, svart med lång brun svans. Foro: Pixabay, mcmurryjulie
Fett och socker försämrade minnet hos möss