Samhälle

Få får utbildning i datorkunskap

Kille i grön skjorta hjälper två kvinnor som sitter vid dator.

Ett fåtal träffpunkter i Sverige erbjuder besökare utbildning i datakunskap. Det vanligaste är att brukare och handledare hjälper varandra, visar Vox Vigors undersökning.


Vox Vigor undersökte under hösten 2022 till och med våren 2023 tillgången på datorer och utbildning i datakunskap på landets träffpunkter, som främst vänder sig till personer med psykisk ohälsa. Resultaten visar på en stor variation. Både när det gäller tillgång på datorer med internetuppkoppling och tillgången på lärarledd utbildning om datorer.

På Träffpunkten Kastanjegården i Jönköping har brukarna tillgång till en enda dator nära på alla dagar i veckan mellan klockan 8 och 15. Det är främst en tidningsgrupp som använder datorn när de skapar den egna tidningen Kastanjen. Och intresset är stort. Vissa har med sig egna datorer.

– Tidningen har funnits så länge. Hon som är tidningsredaktör har säkert jobbat i 25 år med detta. Det är ett gott gäng med bra samarbete, säger Linn Sandgren, behandlingspedagog och anställd på Kastanjegården.

Tidningen kommer ut på papper en gång i halvåret.

– Och det är inte uteslutet att det kan bli utgivning på webben någon gång i framtiden, tillägger Sandgren.

Uppsala har flera utbildningar i datakunskap

I Uppsala har kommunen satsat betydligt mer på digital kompetens.Träffpunkterna Tinget och Ymer bedriver sedan flera år tillbaka olika former av datautbildning.

– Vi har undervisning i datorkunskap måndag-torsdag på Tinget. På Ymer är det undervisning i alla fall tre gånger i veckan plus att de gör en tidning där. Handledarna kan dessutom hjälpa enskilda som behöver hjälp med sin dator eller mobiltelefon, säger Micael Lögde, verksamhetschef inom socialpsykiatrin Uppsala kommun.

Betydligt tuffare är det för deltagarna på Södertäljes träffpunkter. Där finns det ännu inte någon datautbildning.

– Vi har efterfrågan på en studiecirkel i datoranvändning men vårt problem hittills har varit att lösa tillgången på tillräckligt många datorer, svarar Hanna Hayran Lönn, resultatenhetschef vid Aktivitetscenter i Södertälje.

Träffpunkten Fontänhuset trappan, Älmhult, har heller ingen datautbildning. Men det finns ändå ett stort intresse för att använda de för tillfället fyra datorerna med internetuppkoppling som finns att tillgå på träffpunkten.

– Vi hjälper varandra. Vissa är självlärda och jätteduktiga. Ingen av oss har gått en datakurs, säger Susanne Linde, klubbhuschef på Fontänhuset trappan.

Träning på Youtube inspirerar

I Umeå har brukarna som besöker träffpunkten Björken på onsdags- och fredagseftermiddagar tillgång till datorer och viss hjälp av personalen men inte någon datautbildning.

– Det har funnits kurser och liknande, men inte längre. Personalen finns där och kan visa hur det fungerar. Vi försöker inspirera brukarna att använda internet hemma, till exempel visa träningspass via Youtube, förklarar Maria Öström, handledare vid träffpunkten Björken.

Träffpunkt Enköping har varken tillgång till fast lokal eller dator och därför ingen möjlighet att ge utbildning i datoranvändning.

Vox Vigors undersökning om tillgång på datorer och datautbildning på olika träffpunkter genomfördes från hösten 2022 fram till och med våren 2023. Frågor skickades till 161 träffpunkter runt om i hela Sverige och av dem har 86 svarat. Svarsfrekvensen ligger omkring 53 procent.

Närmare 80 procent av de svarande träffpunkterna har tillgång på datorer för brukarna och 22 procent har undervisning i datorkunskap för målgruppen.


Text: Thomas Gustafsson

Research och datainsamling: Wilma Jonsson och Maria Höglund

Foto överst: Mimi Thian, Unsplash

Tryck här för att gå till fullständiga svar på enkäten >

Lämna en kommentar

Relaterade artiklar

Kille i grön skjorta hjälper två kvinnor som sitter vid dator.
Thomas Gustafsson:
Få får utbildning i datorkunskap