EU-Val: Special

Den 26 maj är det val till Europaparlamentet. Vi ska välja 21 politiker som ska representera oss i Bryssel och Strasbourg. Parlamentet består av 751 politiker från EU:s  28 medlemsländer.Inför valet har Vox Vigor skickat ut en enkät till de fem toppkandidaterna i de nio största partierna.

De fyra frågorna är:

  1. Varför ska vi rösta just på dig i EU-valet?

 Vi röstar på parti men det går också att kryssa för en kandidat som man vill ska komma in. Rent allmänt är EU-parlamentariker friare än riksdagsledamöter. En EU-politiker som vill satsa rejält på någon fråga kan ha betydligt större inflytande i EU än i den svenska riksdagen.

  1. Vilken partigrupp kommer ditt parti att tillhöra?

 Praktiskt taget alla partier tillhör någon av de åtta partigrupperna i EU.

I partigrupperna finns flera partier och från många länder. För att få igenom sina idéer är det viktigt att kunna förankra dem i gruppen. För många av de svenska partierna är det självklart vilken grupp de ska vara med i. För andra är det inte lika självklart. Valet av partigrupp är mycket viktigt. Partigruppen ska också godkänna det parti som vill vara med. 

  1. Vilka frågor avser du att driva i EU-parlamentet om du blir vald?

Det enkla svaret är oftast att kandidaten vill driva de frågor som står i valmanifestet. Sen har de olika politikerna förstås sina speciella intressen och kunskaper. En annan fråga är vilka möjligheter en kandidat har för att få gehör för sina frågor. EU har två lagstiftande församlingar: EU-parlamentet och ministerrådet. I ministerrådet sitter de olika ländernas ministrar. Det är därför många talar om två EU-val, det ena till Europaparlamentet och det andra till den inhemska riksdagen, minst lika viktigt. För att parlamentet ska kunna stifta lagar krävs det också att EU-kommissionen lägger fram lagförslag. Vill du veta vilka frågor som ligger i pipeline? Det är dessa frågor som lättast går att påverka under den kommande mandatperioden. EU-kommissionens representation i Sverige bör kunna svara på detta.

  1. Vilka personliga funderingar har du kring EU:s sociala pelare – på vilka områden bör EU-länderna samarbeta och på vilka bör de inte göra det? Motivera dina synpunkter!

De sociala frågorna har tidigare legat utanför EU:s samarbetsområden men under de senaste åren har många länder önskat få med dem. Den sociala pelaren har nu därför upprättats. Den innehåller 20 områden som berör arbetsmarknad, arbetsvillkor och social trygghet och social integration.

I den här frågan är många partier splittrade. Det är främst partierna åt höger som är emot. De menar att EU inte ska lägga sig i det som enskilda länder klarar av själva, som t.ex. familjepolitiken. Många anser också att eftersom Sverige ofta  har nått längre i sin välfärdspolitik än andra länder skulle vi förlora på den sociala pelaren. De som är för den sociala pelaren, ofta partier mer åt vänster, menar att genom att ställa minimikrav på alla länders socialpolitik och förbättra villkoren för de sämst lottade så gynnar vi alla länder, inklusive Sverige.

Här finns de olika toppkandidaternas svar. Om något parti representeras av färre än fem personer så beror det på att alla kandidater inte hunnit svara i tid. De som inte svarat vid deadline har fått minst två påminnelser.

Fredrick Federley, Kandidat #1 Centerpartiet

Fredrick Federley, Kandidat #1 Centerpartiet

Varför ska vi rösta just på dig i EU-valet? Svara på max 10 rader (12 p)! Jag och Centerpartiet har under mandatperioden levererat stärkt djurvälfärd, högre klimatambition och stärkta regler för sund och säker mat, men mer måste göras. Vi vill fortsätta bekämpa...

Abir al-Sahlani, Kandidat #2 Centerpartiet

Abir al-Sahlani, Kandidat #2 Centerpartiet

Varför ska vi rösta just på dig i EU-valet? Svara på max 10 rader (12 p)! För att jag vill ta kampen mot högerpopulistiska nationalister, för att jag vill se en gemensam europeisk migrationspolitik, för att stärka den liberala demokratin. Vilken partigrupp kommer ditt...

Emma Wiesner, Kandidat #3 Centerpartiet

Emma Wiesner, Kandidat #3 Centerpartiet

Varför ska vi rösta just på dig i EU-valet? Svara på max 10 rader (12 p)! Jag kandiderar till Europaparlamentet för att det behövs mindre prat och mer resultat för klimatet. Därför kommer jag uteslutande prioritera frågor som rör lagstiftning och budget. Många...

Gustav Hemming, Kandidat #4 Centerpartiet

Gustav Hemming, Kandidat #4 Centerpartiet

Varför ska vi rösta just på dig i EU-valet? Svara på max 10 rader (12 p)! Du ska rösta på mig för att du liksom jag vill rädda Östersjön. Östersjön riskerar just nu utfiskning av torsken, bottendöd och en miljö där det industriella fisket tar över på bekostnad av det...

Kristina Jonäng, Kandidat #5 Centerpartiet

Kristina Jonäng, Kandidat #5 Centerpartiet

Varför ska vi rösta just på dig i EU-valet? Svara på max 10 rader (12 p)! Jag har lång erfarenhet från i princip alla nivåer i svensk politik och har därför möjlighet att börja uträtta saker från dag ett i Europaparlamentet. Bland annat har jag jobbat i riksdag i...

Soraya Post, Kandidat #1 Feministiskt Initiativ

Soraya Post, Kandidat #1 Feministiskt Initiativ

Varför ska vi rösta just på dig i EU-valet? Svara på max 10 rader (12 p)! För att Europa behöver feminism! Vi feminister är det tydligaste motståndet mot den ökande högerextremismen och nationalismen i Europa. Under den här mandatperioden har jag satt de mänskliga...

Stina Svensson, Kandidat #2 Feministiskt Initiativ

Stina Svensson, Kandidat #2 Feministiskt Initiativ

Varför ska vi rösta just på dig i EU-valet? Svara på max 10 rader (12 p)! När 20 miljoner kvinnor/år utsätts för våld och sexuella övergrepp då behöver Europa feminism. Jag kommer vara en stark röst för ett stopp för mäns våld mot kvinnor och ett stopp för...

Jaime Gomez Alcaraz, Kandidat #3 Feministiskt Initiativ

Jaime Gomez Alcaraz, Kandidat #3 Feministiskt Initiativ

Varför ska vi rösta just på dig i EU-valet? Svara på max 10 rader (12 p)! Därför att jag kommer att ifrågasätta makten och bli ett verktyg som ger röst till de som är exkluderade i samhället. Jag kommer med all min kraft att motverka nationalistiska partiers framväxt...

Toktam Jahangiry, Kandidat #4 Feministiskt Initiativ

Toktam Jahangiry, Kandidat #4 Feministiskt Initiativ

Varför ska vi rösta just på dig i EU-valet? Svara på max 10 rader (12 p)! Jag är kvinna, muslim och som barn har jag upplevt krig och som ung tjej var jag tvungen att lämna mitt land Iran på grund av mina politiska åsikter. Jag är den som väldigt många pratar om men...

Alice Bah Kuhnke, Kandidat #1 Miljöpartiet

Alice Bah Kuhnke, Kandidat #1 Miljöpartiet

Varför ska vi rösta just på dig i EU-valet? Svara på max 10 rader (12 p)! Jag vill till europaparlamentet därför att jag tror att jag kan göra skillnad. Jag tror att jag kan bidra med kunskap, erfarenhet, kraft, och ett tydligt fokus på politik för klimatet, miljön,...

Pär Holmgren, Kandidat #2 Miljöpartiet

Pär Holmgren, Kandidat #2 Miljöpartiet

Varför ska vi rösta just på dig i EU-valet? Svara på max 10 rader (12 p)! Jag tar nu klivet in i politiken efter att ha arbetat aktivt med klimatfrågan i över 20 år. Jag gör det eftersom jag vet att de stora utmaningarna vi står inför just nu är globala frågor som EU...

Jacop Dalunde, Kandidat #3 Miljöpartiet

Jacop Dalunde, Kandidat #3 Miljöpartiet

Varför ska vi rösta just på dig i EU-valet? Svara på max 10 rader (12 p)! Enligt IPCC:s rapport har vi bara 11 år på oss att lösa klimatkrisen. Det stundande EU-valet avgör till stor del om en hållbar framtid är möjlig. Vi gröna ska vara en motkraft till de...

Bodil Valero, Kandidat #4 Miljöpartiet

Bodil Valero, Kandidat #4 Miljöpartiet

Varför ska vi rösta just på dig i EU-valet? Svara på max 10 rader (12 p)! Det kan vara bra med en ledamot som har bred erfarenhet av politiken. Jag har suttit i kommunfullmäktige och kommunala skol- och miljönämnder, i landstingsfullmäktige och hälso- och...

Tomas Tobé, Kandidat #1 Moderaterna

Tomas Tobé, Kandidat #1 Moderaterna

Varför ska vi rösta just på dig i EU-valet? Svara på max 10 rader (12 p)! Därför att Moderaterna fokuserar på att lösa Europas samhällsproblem. Vi vill göra Sverige och Europa tryggare. Vilken partigrupp kommer ditt parti att tillhöra. Moderaternas partigrupp är EPP,...

Jessica Polfjärd, Kandidat #2 Moderaterna

Jessica Polfjärd, Kandidat #2 Moderaterna

Varför ska vi rösta just på dig i EU-valet? Svara på max 10 rader (12 p)! Jag vill driva på för att Europasamarbetet tydligare fokuserar på de verkligt viktiga frågorna. En sådan fråga är klimatförändringarna och på det området måste EU:s politik bli ännu ambitiösare....

Jörgen Warborn, Kandidat #3 Moderaterna

Jörgen Warborn, Kandidat #3 Moderaterna

Varför ska vi rösta just på dig i EU-valet? Svara på max 10 rader (12 p)! Mig ska man rösta på för ny energi in i EU-samarbetet. Jag har under stora delar av mitt liv varit företagare och jobbar även nu med att förbättra villkoren för svenska företag. Det finns för...

Arba Kokalari, Kandidat #4 Moderaterna

Arba Kokalari, Kandidat #4 Moderaterna

Varför ska vi rösta just på dig i EU-valet? Svara på max 10 rader (12 p)! Jag vill kämpa för att demokratiska värderingar och gemensamma regler ska respekteras av alla EU-länder. För detta är avgörande om EU-samarbetet ska fungera väl. Jag vill se ett EU som fokuserar...

Gustaf Göthberg, Kandidat #5 Moderaterna

Gustaf Göthberg, Kandidat #5 Moderaterna

Varför ska vi rösta just på dig i EU-valet? Svara på max 10 rader (12 p)! För att det behövs en ny kraft i Bryssel. Jag har under mitt politiska engagemang arbetat mycket med internationella frågor. Med HBT-rörelsen i Uganda och människorättsaktivister i Ryssland. Då...

Heléne Fritzon, Kandidat #1 Socialdemokraterna

Heléne Fritzon, Kandidat #1 Socialdemokraterna

Varför ska vi rösta just på dig i EU-valet? Svara på max 10 rader (12 p)! Jag har en lång erfarenhet av att arbeta på medborgarnas uppdrag, att göra vårt samhälle jämställd och jämlikt på flera nivåer. Alla mina år i politiken har lärt mig att man måste ha en bestämd...

Johan Danielsson, Kandidat #2 Socialdemokraterna

Johan Danielsson, Kandidat #2 Socialdemokraterna

Varför ska vi rösta just på dig i EU-valet? Svara på max 10 rader (12 p)! Om man vill ha en kandidat som varje dag de kommande fem åren kommer kämpa för ordning och reda på arbetsmarknaden. En kandidat som kommer fokusera på att skapa trygghet för vanligt folk, både...

Jytte Guteland, Kandidat #3 Socialdemokraterna

Jytte Guteland, Kandidat #3 Socialdemokraterna

Varför ska vi rösta just på dig i EU-valet? Svara på max 10 rader (12 p)! Jag vill fortsätta att vara barnens och binas representant i parlamentet, de har inte rösträtt i det här valet men deras framtid avgörs av de beslut vi fattar i parlamentet. Jag har åstadkommit...

Sara Skyttedal, Kandidat #1 Kristdemokraterna

Sara Skyttedal, Kandidat #1 Kristdemokraterna

Varför ska vi rösta just på dig i EU-valet? Svara på max 10 rader (12 p)! Jag vill att EU fortsätter fördjupa sitt samarbete inom områden som exempelvis handel, inre marknad och miljö. Men tar ett steg tillbaka rörande exempelvis välfärdsfrågor och skatter. Det är en...

David Lega Kandidat #2 Kristdemokraterna

David Lega Kandidat #2 Kristdemokraterna

Varför ska vi rösta just på dig i EU-valet? Svara på max 10 rader (12 p)! Får jag väljarnas förtroende kommer jag arbeta för ett lagom EU. Med det menar vi kristdemokrater ett EU som är lagom i ambitionen kring vilka frågor unionen kan och bör ägna sig åt. Samtidigt...

Karin Karlsbro, Kandidat #1 Liberalerna

Karin Karlsbro, Kandidat #1 Liberalerna

Varför ska vi rösta just på dig i EU-valet? Svara på max 10 rader (12 p)! Jag är en varm EU-vän som är mycket positiv till EU. Den inre marknaden med över en halv miljard människor är själva motorn för jobb, tillväxt och välfärd i Sverige. Jag representerar...

Said Abdu, Kandidat #2 Liberalerna

Said Abdu, Kandidat #2 Liberalerna

Varför ska vi rösta just på dig i EU-valet? Svara på max 10 rader (12 p)! Man ska rösta på mig ifall man vill att Sverige ska ha en driven liberal representant i Bryssel. Jag vill ta striden för det öppna Europa. Ett Europa där människor med olika bakgrunder möts med...

Maria Weimer, Kandidat #3 Liberalerna

Maria Weimer, Kandidat #3 Liberalerna

Varför ska vi rösta just på dig i EU-valet? Svara på max 10 rader (12 p)! Född och uppvuxen i Tyskland flyttade jag till Sverige som 10-åring. Under studietiden i Uppsala väcktes mitt politiska intresse. Mitt engagemang har alltid sträckt sig över nationsgränserna....

Anders Rehnberg, Kandidat #5 Liberalerna

Anders Rehnberg, Kandidat #5 Liberalerna

Varför ska vi rösta just på dig i EU-valet? Svara på max 10 rader (12 p)! Jag är en driven person som jobbat med EU-frågor i många år och tror mig kunna göra skillnad i Europaparlamentet. Jag har både jobbat med näringslivsfrågor i Bryssel och stöttat mänskliga...

Peter Lundgren, Kandidat #1 Sverigedemokraterna

Peter Lundgren, Kandidat #1 Sverigedemokraterna

Varför ska vi rösta just på dig i EU-valet? Svara på max 10 rader (12 p)! Vill man ha en kritisk röst i parlamentet som inte är rädd för att säga ifrån och som har en bakgrund som helt vanlig arbetare ska man lägga rösten på mig. Vilken partigrupp kommer ditt parti...

Jessica Stegrud, Kandidat #2 Sverigedemokraterna

Jessica Stegrud, Kandidat #2 Sverigedemokraterna

Varför ska vi rösta just på dig i EU-valet? Svara på max 10 rader (12 p)! Jag har en bakgrund som ekonom i privata näringslivet och är allergisk mot slöseri och korruption. Jag säger bestämt nej till den föreslagna medlemsavgifts-höjningen på 15 miljarder kronor per...

Charlie Weimers, Kandidat #3 Sverigedemokraterna

Charlie Weimers, Kandidat #3 Sverigedemokraterna

Varför ska vi rösta just på dig i EU-valet? Svara på max 10 rader (12 p)! Jag kommer arbeta för att bekämpa islamistisk extremism och att EU ska bli ett mellanstatligt samarbete. En röst på mig är en röst på mindre byråkrati och mer makt till Sverige. Vilken...

Johan Nisser, Kandidat #5 Sverigedemokraterna

Johan Nisser, Kandidat #5 Sverigedemokraterna

Varför ska vi rösta just på dig i EU-valet? Svara på max 10 rader (12 p)! Jag vill stoppa slöseriet i EU. Det är oacceptabelt hur EU många gånger använder skattepengar. Det mest kända är att EU-parlamentet flyttas till Strasbourg varje månad, till en kostnad på över 1...

KANDIDERAR EJ LÄNGRE: Kristina Winberg

KANDIDERAR EJ LÄNGRE: Kristina Winberg

Varför ska vi rösta just på dig i EU-valet? Svara på max 10 rader (12 p)! Jag är den som stått upp för Sverige i Europaparlamentet på det tydligaste sättet emot EU:s överstatliga migrationsprojekt. Från dag ett har EU försökt tvinga alla medlemsstater däribland...

Malin Björk, Kandidat #1 Vänsterpartiet

Malin Björk, Kandidat #1 Vänsterpartiet

Varför ska vi rösta just på dig i EU-valet? Svara på max 10 rader (12 p)! Vänsterpartiet vill ha ett Europa för alla, inte bara för de rika. Det behövs ett nytt europeiskt samarbete som sätter människor och klimat före marknadsintressen. Tillsammans med andra...

Ana Rubin, Kandidat #2 Vänsterpartiet

Ana Rubin, Kandidat #2 Vänsterpartiet

Varför ska vi rösta just på dig i EU-valet? Svara på max 10 rader (12 p)! Det ska du inte. Du ska rösta på Vänsterpartiet. Vi driver den gemensamt beslutade politiken efter bästa förmåga. Listan är satt utifrån att vi genom ett ökat stöd, och fler mandat, kan driva...

Deniz Butros, Kandidat #3 Vänsterpartiet

Deniz Butros, Kandidat #3 Vänsterpartiet

Varför ska vi rösta just på dig i EU-valet? Svara på max 10 rader (12 p)! Det finns en trygghet i att oavsett vilka som representerar Vänsterpartiet så kommer personerna att driva en politik för jämlikhet och klimaträttvisa. Sverige och EU står inför ett ödesval,...

Nina Broman Costa, Kandidat #4 Vänsterpartiet

Nina Broman Costa, Kandidat #4 Vänsterpartiet

Varför ska vi rösta just på dig i EU-valet? Svara på max 10 rader (12 p)! Vi har inte personval, så en röst på Vänsterpartiet räcker bra. Den ska man lägga för att det behövs ett nytt europeiskt samarbete där människor och klimat går före marknadsintressen. Vi har en...

Hanna Gedin, Kandidat #5 Vänsterpartiet

Hanna Gedin, Kandidat #5 Vänsterpartiet

Varför ska vi rösta just på dig i EU-valet? Svara på max 10 rader (12 p)! Vänsterpartiet är ett parti som arbetar för att minska klyftorna i Sverige och i Europa. Ojämlikheten skapar ohälsa och sämre samhällen. Vi påverkas av klyftor på ett negativt sätt. Idag drar de...

Är du fortfarande osäker på hur du ska rösta?

Här hittar du de olika partiernas valmanifest inför valet till Europaparlamentet.

 

Vänsterpartiets valmanifest

https://www.vansterpartiet.se/app/uploads/2019/04/EU_valp_2019.pdf

 

Feministiskt initiativs valmanifest

https://feministisktinitiativ.se/wp-content/uploads/2019/03/valplattform_a4_20190311.pdf

 

Miljöpartiets valmanifest

https://www.mp.se/sites/default/files/eu-valmanifest.pdf

 

Socialdemokraternas valmanifest

https://www.socialdemokraterna.se/globalassets/aktuellt/2019/190514—valmanifest_1.pdf

 

Centerpartiets valmanifest

https://www.centerpartiet.se/download/18.2e67c795164dc1841a617d1/1533626059627/Nytt%20ledarskap%20f%C3%B6r%20Sverige%20fram%C3%A5t_C_Valmanifest%202018_DEF.pdf

 

Liberalernas valmanifest

https://www.liberalerna.se/wp-content/uploads/1905-valmanifest.pdf

 

Moderaternas valmanifest

https://moderaterna.se/sites/default/files/page_attachments/2019-05/Valplattform%20FINALFINAL.pdf

 

Kristdemokraternas valmanifest

https://kristdemokraterna.se/wp-content/uploads/2019/05/valmanifest_marg-3.pdf

 

Sverigedemokraterna valmanifest

https://sd.se/wp-content/uploads/2019/03/EU-Valplattform-2019.pdf

 

 

Ännu mer information om EU hittar du på

 

Valmyndigheten

https://www.val.se/

 

Sveriges riksdag om EU-valet

https://eu.riksdagen.se/eu-valet/eu-valet-2019/

 

Europaportalen

https://www.europaportalen.se/tema

 

Valkompass EU-valet

https://valkompassen.svt.se/

 

Svt nyheter har sammanställt en valkompass där du genom att svara på frågor kanske kan få en uppfattning om hur dina åsikter stämmer överens med de svenska politiska partierna i EU.

 

Text: Monica Atterberg 

 

 

 

 

På gång

sep
28
tor
09:00 NSPH bjuder in till samtal på Bo... @ Göteborg
NSPH bjuder in till samtal på Bo... @ Göteborg
sep 28 kl. 09:00 – okt 1 kl. 17:00
Program för Bokmässan 2023 vid Scenen för Psykisk Hälsa Torsdagen den 28 september 09.30 -10.00 Livsviktiga snack hjälper föräldrar att prata om känslor Tema: Barn och ungas psykiska hälsa Deltagare: Suicide Zero Talare: Anna Matzinger Ett samtal kring[...]
17:30 Studieförbundet Vuxenskolan i Up... @ Uppsala
Studieförbundet Vuxenskolan i Up... @ Uppsala
sep 28 kl. 17:30 – 19:30
  Uppochner – om att vara öppen med psykisk sjukdom Föreläsningen handlar om diagnosen bipolär sjukdom, om Henriks egen resa med sjukdomen och hur han har hittat sätt att leva med den. Henrik talar även[...]
sep
30
lör
heldag Mental health run 2023 Stockholm... @ Fältet nedanför Sjöhistoriska museet, Djurgården
Mental health run 2023 Stockholm... @ Fältet nedanför Sjöhistoriska museet, Djurgården
sep 30 heldag
Motionslopp. På plats i Stockholm 30 september 2023, klockan 13.00. Plats: Fältet nedanför Sjöhistoriska museet, Djurgården. Längd 5 km. Kostnad: 395 kronor. Virtuellt på valfri plats 1-10 oktober 2023. Längd 5 km. Kostnad: 220 kronor.[...]
okt
2
mån
13:00 Promenader i Balans
Promenader i Balans
okt 2 kl. 13:00 – 14:00
Promenader i Balans
Föreningen Balans ”kom som du är” -aktivitet är för återhämtning igång igen! Bär du på psykisk ohälsa och vill göra något åt saken? Vill du ha en fast tidpunkt i vardagen? Vill du prata eller[...]
okt
3
tis
13:00 INTERNATIONELLA ÄLDREDAGEN Webbi... @ Digitalt
INTERNATIONELLA ÄLDREDAGEN Webbi... @ Digitalt
okt 3 kl. 13:00 – 14:30
Hjärnkoll riks uppmärksammar den Internationella Äldredagen med ett webbinarium där äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) medverkar.  Program Riksförbundet Hjärnkolls verksamhetschef Maria Sundström hälsar välkommen. Anna Tenje (M), äldre- och socialförsäkringsminister inledningstalar. Om samtalsgrupper för[...]

Vox Vigor ansvarar inte för innehållet i kalendariet.

Följ Vox Vigor