Samhälle

Depressionens svarta mantel

Världsmentalhälsodagen i Uppsala den 10 oktober 2019 arrangerades av SPES, Hjärnkoll Uppsala län och Studieförbundet Vuxenskolan. Temat var suicid och de kom cirka 20 åhörare.

Tre personer höll föredrag om olika erfarenheter av suicid. Den första personen, Leif från SPES i Stockholm, talade om att vara anhörig till någon som har begått självmord. Därefter talade Erik Klingenberg, som är Region Uppsalas Suicidpreventionssamordnare. Sist, men inte minst talade Malin Einarsson Carlsson om sin egen erfarenhet av suicidförsök. Dessutom läste Elisabeth Lindström från SPES Uppsala ur sin bok ”I sorgens famn”. Hon läste stycken ur boken som hon skrivit till sin son. I Uppsala län begår cirka 50 personer per år suicid och cirka 500 personer gör suicidförsök, informerade Elisabeth.

– I Uppsala län begår cirka 50 personer per år suicid och cirka 500 personer gör suicidförsök, informerade Elisabeth Lindström.

Dagens som förändrade familjens liv

Leif talade ur anhörigperspektivet, om sin dotter som han förlorade 2013. Han talade mycket om hur dotterns självmord påverkade barnen, två pojkar som vid den tidpunkten var tio respektive 3 år gamla. Leif talade om vilka trauman det blev för pojkarna, av vilka den äldste var den som hittade mamman död.

– Den äldste sonen drabbades av två trauman, menade Leif. Dels när han hittade sin mamma död och dels då han inte lyckades rädda henne.

Efter att ha delat sin berättelse med oss visade Leif oss en kort film där det äldsta barnbarnet deltog. Filmen hade titeln ”Jag är stark nu!” Därefter handlade resten av hans föredrag om forskning om hjärnan.

Leif talade bland annat om följande:

 • Sorgdemens – hur vårt minne fungerar.
 • Att man kan få problem med syn och hörsel vid svår sorg.
 • Att genetik och psykisk ohälsa hänger ihop.
 • Negativ stress – brist på djupsömn.
 • Att låggradig inflammation i hjärnan kan leda till depression.
 • Om SSRI-preparatens inverkan på självmord.

Suicidprevention i Uppsala län

Näste talare var Erik Klingenberg från Region Uppsala. Han arbetar som suicidpreventionssamordnare, en funktion som har funnits i Uppsala sedan 2017.

– Det begås cirka 1500 självmord i Sverige per år, vilket innebär ett liv var sjätte timme och att 4 – 6 gånger fler människor dör i suicid än i trafiken. Kostnaden för suicid uppgår till minst 65 miljoner kronor per år, sade Erik Klingenberg.

Han menade också att suicid är den vanligaste dödsorsaken bland män, och den näst vanligaste dödsorsaken bland kvinnor 15 – 44 år.

Erik talade även om ett frågebatteri som har skickats ut till årskurs 7 och 9 på högstadiet och årskurs 2 på gymnasiet som kallas ”Liv och hälsa – ung”.

Han nämnde också att det sedan 2008 har funnits en nollvision gällande suicid.

Därefter presenterade Erik det som Region Uppsala har arbetat med sedan 2017, vilket är följande:

 • Riskgrupper
 • Kunskapsunderlag
 • utbildningsförslag
 • Egen strategi och handlingsplan

– Mycket av vårt fokus har lagts på förebyggande åtgärder, fortsatte Erik.

Erik presenterade följande statistik om suicid:

 • Män lyckas oftare med ett självmordsförsök än kvinnor
  (70/30)
 • Kvinnor gör fler självmordsförsök än män (60/40)
 • Kvinnor sjukskrivs oftare i depression än män (66/34)
 • Män är underdiagnosticerade när det gäller depression

Att leva med självmordstankar

Malin Einarsson Carlsson var eftermiddagens sista talare. Hon talade om sin egen erfarenhet av suicidförsök. Hon började sitt föredrag med att läsa upp ett brev som hon har skrivit till sina föräldrar. Mamman dog när hon var 12 och pappan när hon var 19.

Malin jobbar idag på Hjärnkoll Uppsala län och är medlem i föreningen Balans.

– Jag har haft mycket skuldkänslor på grund av mina suicidförsök och på grund av att jag känner att jag har svikit min lillebror, berättade Malin.

Hon talade också om något som jag inte har hört någon annan tala om – nämligen psykiska problem och PMDS (premenstruellt dysforiskt syndrom). Malin pratade dessutom om skamkänslor av att vara sjukskriven när vännerna jobbar och gör karriär. Hon avslutade sitt föredrag med att rekommendera en bok: Handbok för livskämpar (2019).

Mina egna intryck

Jag tycker att det var en väldigt intressant och viktig eftermiddag/kväll om ett av vår tids viktigaste teman. Det var bra att föreläsarna hade olika perspektiv. Anhörigperspektiv, vårdens perspektiv samt den egna erfarenheten. Synd att det inte var fler åhörare på plats, endast cirka 20 personer. Tacksam över att åtminstone en av föreläsarna även talade om trauman i samband med suicid. Ett tema som alldeles för sällan nämns, men som många gånger också kan leda till suicid och suicidförsök.

Text och foto: Petra Rohrer

Lämna en kommentar

Relaterade artiklar

Petra Rohrer:
Depressionens svarta mantel