EU-val 2019

David Lega Kandidat #2 Kristdemokraterna

David Lega
  1. Varför ska vi rösta just på dig i EU-valet?

Svara på max 10 rader (12 p)!

Får jag väljarnas förtroende kommer jag arbeta för ett lagom EU. Med det menar vi kristdemokrater ett EU som är lagom i ambitionen kring vilka frågor unionen kan och bör ägna sig åt. Samtidigt vill vi ha ett EU som är handlingskraftigt i frågor där gemensamma lösningar krävs. För mig är det en självklarhet att EU ska försvara och främja mänskliga fri-och rättigheter – lika självklart är det dock att EU inte ska stifta lagar som rör svensk, personlig assistans och psykiatri. På samma vis ska EU leda omställningen till ett fossilfritt samhälle och ha en välfungerande inre marknad som skapar jobb och välstånd – men inte besluta om svensk föräldraförsäkring eller ges beskattningsrätt. För det kommer jag slåss med näbbar och klor som kristdemokratisk europaparlamentariker.

  1. Vilken partigrupp kommer ditt parti att tillhöra.

Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater), också känd som EPP (European People’s Party).

  1. Vilka frågor avser du att driva i EU-parlamentet om du blir vald?

Svara på max 10 rader (12 p)!

Får jag väljarnas förtroende kommer jag helhjärtat arbeta för ett EU som försvarar och främjar mänskliga fri-och rättigheter – varthän de än må vara hotade. Om ett nuvarande eller aspirerande medlemsland visar sig ovilligt att garantera alla medborgares fri-och rättigheter måste detta få kännbara konsekvenser i form av indragna bidrag eller avslutade anslutningsförhandlingar. Jag kommer också aktivt jobba för en bättre fungerande inre marknad som skapar jobb och välstånd. Det gör inte en maktförskjutning av svensk arbetsmarknads-, social-och funktionshinderpolitik till EU-nivå. Därför kommer jag göra allt i min makt för att förhindra att EU får ytterligare inflytande och bestämmanderätt i sådana frågor, inom ramen för den så kallade sociala pelaren.

  1. Vilka personliga funderingar har du kring EU:s sociala pelare – på vilka områden bör EU-länderna samarbeta och på vilka bör de inte göra det? Motivera dina synpunkter!
    Svara på max 15 rader (12 p)!

EU ska inte besluta om svenska arbetsmarknadsvillkor eller svensk psykiatri eller personlig assistans. Det är Sverige bättre lämpat att besluta om. Därför ser jag med oro på hur den sociala pelaren nu i rask takt möjliggör allt fler lagförslag, såsom den tvångskvotering av föräldraförsäkringen som Europaparlamentet nyligen godkände. Allt med den svenska regeringens goda minne.

EU måste hitta tillbaka till den union såsom dess kristdemokratiska grundare tänkte sig den. Vissa frågor ska EU inte besluta om – samtidigt som EU ska vara handlingskraftigt i frågor som kräver gemensamma lösningar.

EU ska bekämpa terrorism – men inte ha beskattningsrätt. EU: s roll som utrikespolitisk aktör måste stärkas – samtidigt som EU inte ska ges inflytande över medlemsländernas kulturpolitik. EU ska bekämpa organiserad brottslighet – inte styra din Netflix. EU ska framförhandla fler frihandelsavtal – inte kvotera svenska bolagsstyrelser. EU ska underlätta svensk matexport – inte höja den svenska EU-avgiften. EU ska leda omställningen till ett fossilfritt samhälle – inte nedmontera den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Relaterade artiklar

David Lega
David Lega Kandidat #2 Kristdemokraterna