Kategori: Organisationer

Psykiatrins brukarråd

Brukarråd är möten där representanter för de olika brukar-patient- och anhörigföreningar träffar företrädare för psykiatrin för att diskutera förändringar och förbättringar av den psykiatriska vården. Brukarråd hålls 1-2 gånger...

Läs mer
  • 1
  • 2