Min erfarenhet av bra bemötande handlar om beroendepsykiatrin och tandvården i Uppsala. Jag har erfarenhet av läkemedelsberoende som utvecklades på grund av svår ångestproblematik och trauman. Att äta mycket mediciner innebär att risken ökar för att få sämre munhälsa.

Vad innebär ”bra bemötande”?

Ett bra bemötande kan innebära olika saker för olika personer. För mig personligen har det varit viktigt att vårdpersonal lyssnar aktivt, att de tror på det jag berättar, att jag får träffa samma person varje gång och sist men inte minst att jag känner förtroende för vårdpersonalen.

 

Mina erfarenheter av psykisk ohälsa:

Svår och mycket panikångest
Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)
Social fobi
Generaliserad ångestsyndrom (GAD)
Läkemedelsberoende- benzodiazepiner
Utmattningssyndrom

 

Mina kontakter med vården:

Psykologer
Beteendevetare
Läkare
KBT-terapeut (Kognitiv Beteendeterapi)
Sjuksköterska hos Beroendepsykiatrin
Tandläkare/tandsköterskor
Läkare inom primärvården

 

På vilket sätt har jag upplevt bra bemötande?

Vårdpersonal som jag har träffat har lyssnat på mig, tagit mina problem på allvar, stöttat mig i min återhämtning och varit tillgängliga för mig.
Sjuksköterskan hos Beroendepsykiatrin tog sig alltid tid till att prata med mig varje gång jag var där, hon ringde hem till mig en gång per vecka för att höra hur jag mådde, hon lade upp ett bra nedtrappningsschema av benzodiazepiner (lugnande medicin) efter mina behov. Det tog mig 1 ½ år att trappa ut medicinen, men utan sköterskans goda bemötande hade det nog tagit mycket längre tid eller så hade jag nog fått läggas in.
Eftersom jag under lång tid har ätit mycket mediciner så har tänderna tagit skada. Jag har också levt länge med tandläkarskräck, därför har jag väntat alltför länge med att åtgärda mina tänder. Men nu har jag äntligen tagit tag i detta. Jag har hittat en tandläkare och en sköterska som jag trivs med. Jag har berättat för dem om min erfarenhet av psykisk ohälsa och om min tandläkarskräck. De har visat stor förståelse för detta genom att alltid prata lugnt med mig innan behandlingen och jag får också extra lugnande medel 30 minuter innan. Dagen efter en behandling ringer alltid sköterskan till mig för att höra hur jag mår. De har även visat förståelse när jag har avbokat tider när jag har mått lite sämre. Jag fick även ett kostnadsförslag på ett tidigt stadium. Tack vare deras fina bemötande så har jag inte längre så stark tandläkarskräck. Jag känner stort förtroende för dem.

 

Varför har jag fått ett bättre bemötande än andra?

Jag hör ofta människor berätta om att de inte får ett bra bemötande inom psykiatrin och/eller tandvården. Därför undrar jag ofta varför just jag har blivit så bra bemött- beror det på tur? Beror det på mig som person? Eller finns det andra orsaker till att jag har fått ett bättre bemötande än många andra?
Ett bra bemötande är så viktigt för alla människor, men särskilt för personer med psykiska problem eller psykiska funktionsnedsättningar. De viktigaste sakerna för oss är tillgänglighet, kontinuitet- att få träffa samma behandlare, tillit och att bli lyssnad på.
Jag känner stor tacksamhet för att ha fått ett så bra bemötande och önskar att fler får uppleva det!

 

Text: Petra Rohrer

Foto: Monica Atterberg