Debatt

Alla behövs i kampen mot klimatförändringarna!

Här syns Ranesvare naturreservat i Jokkmokk/Gällivare. En skyddsvärd skog som bidrar med att dämpa klimatförändringarna.
Thomas Gustafsson
Text

Klimatförändringarna är ett hot mot hela mänskligheten. Personer med psykisk ohälsa kan i högsta grad bidra i kampen mot klimatförändringarna. Gruppen med psykisk ohälsa arbetar ofta inte heltid och är genom det vana vid att leva sparsamt, vilket innebär lägre konsumtion och lägre utsläpp per person.

För att Sverige ska kunna minska utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet på jorden krävs det både ny teknik och minskad konsumtion. En enorm utmaning då ny teknik i regel innebär stora investeringar. För att till exempel kunna sätta upp solceller på hustaket, köpa en ny elbil, ett energismartare hus och övergå till mer vegansk kosthållning krävs det pengar.

Konsumera smartare och mindre

Höginkomsttagare bör lägga en större andel av sin konsumtion på klimatsmart konsumtion. Det innebär till exempel tågresor på semestern istället för flygresor fastän de senare är billigare. Marknaden har ännu inte prissatt de enorma koldioxidutsläpp som flygtrafiken ger.

Men för personer med psykisk ohälsa finns inte så mycket ekonomiskt utrymme att konsumera mer energi- och klimatsmart. För dem handlar det i stället om att fortsätta konsumera lite och lagom.

Inför basinkomst för alla!

Och än så länge finns det ingen basinkomst (inkomst som inte är baserad på en motprestation) som ger gruppen sjukskrivna en trygg och stabil ersättning. Ersättningen bygger fortfarande på att läkare bedömer arbetsförmågan och att sedan staten via Försäkringskassan godkänner rätten till sjukpenning. Om den ersättningen är för låg finns det en möjlighet att söka socialbidrag (numera heter det försörjningsstöd) av kommunen. Det senare innebär ett intrång i den personliga integriteten eftersom socialsekreterarna då granskar hur pass stora utgifter den sökande har och vad den konsumerar. Plus att alla extra inkomster som bidragstagaren får behöver redovisas. En sjukskriven som får socialbidrag får då ännu mindre inflytande över sitt eget liv.

Istället borde majoriteten tacka dessa personer med psykisk ohälsa för att deras redan låga konsumtion bidrar till att Sverige klarar sina klimatmål och bidrar positivt i kampen mot klimatförändringarna globalt.

En basinkomst skulle ändå ge ökad trygghet och minskad stress för många människor med psykisk ohälsa. Och detta är viktigt i längden.

Även låginkomsttagare har möjligheter att ändra konsumtion och beteende. Viktigt att ändå att ha en dator för att till exempel kunna boka billiga tågbiljetter på nätet. En dator eller hyfsad mobiltelefon är ett måste för att kunna leva klimatsmartare. Absurt kanske? Men det behöver inte vara en splitter ny modell.

För övrigt går det att odla mer potatis och grönsaker själv om man orkar jobba med odlingen. Och det klassiska: Baka ditt eget bröd, något som en av Sveriges tidigare statsministrar tipsat om.

Downshifting som nytt ideal

Hur som helst: Låginkomsttagare – varav många är personer med psykisk ohälsa – kan faktiskt skryta med att de är lågkonsumenter. De behöver inte skämmas för det. Livskvalité och ökad välfärd bygger inte på ökad konsumtion som många trodde tidigare. Downshifting: Jobba och konsumera mindre är det bästa för mänskligheten och kampen mot klimatförändringarna. Personer med psykisk ohälsa är ofta redan där. Låt dem slippa att förnedras av socialsekreterare som rotar i deras kylskåp! Inför basinkomst som en del i en klimatsmartare politik!

Text: Thomas Gustafsson
Foto: Frédéric Forsmark/Länsstyrelsen i Norrbottens län/Pressbild

Lämna en kommentar

Relaterade artiklar