När:
7 maj, 2021 kl. 09:00 – 12:00
2021-05-07T09:00:00+02:00
2021-05-07T12:00:00+02:00
Var:
Digitalt via videolänk
Pris:
Gratis
Kontakt:

Visa vägar 2021 är en halvdagskonferens som visar på möjligheterna med verktyg och metoder för ökat brukarinflytande inom psykiatrisk vård och omsorg.

Konferensen vänder sig till alla som är intresserade av brukarorienterat utvecklingsarbete för att förbättra vård- och stödverksamheter inom psykiatrin och socialpsykiatri:

huvudmän som vill veta mer om hur man på ett konkret sätt kan utveckla verksamheten med ett brukarperspektiv.

engagerade inom brukarrörelsen som vill blir inspirerade till att vara med och genomföra kvalitetshöjande insatser med brukarledda metoder och verktyg

Under konferensen kommer ni kunna ta del av konkreta metoder och verktyg för brukarinflytande, som den uppmärksammade Återhämtningsguiden och möjligheterna med att ta in peer supportrar, egenerfarna stödpersoner, i en verksamhet.

Representanter från brukarrörelsen berättar om hur metoderna kan användas för att skapa brukarledda kvalitetsförbättringar, medan kvalitetsansvariga från olika verksamheter delar med sig av sina erfarenheter av att arbeta med brukarorienterade verktyg.

Anmäl dig här

PRELIMINÄRT PROGRAM:

9:00-9:10 Inledning

Conny Allaskog, representant för NSPH: s styrelse, hälsar välkommen
Inledningsanförande av Acko Ankarberg (kd), ordförande i socialutskottet

9:10-9:50 Handbok för systematiskt brukarinflytande

Ett metodstöd från brukarrörelsen till dig som vill organisera ett systematiskt arbete för att stärka inflytandet inom vård och omsorg för personer med psykisk ohälsa, i samverkan med brukarrörelsen. Boken presenterar ett arbetssätt för att stärka brukarinflytandet, hinder och möjliggörare för ett framgångsrikt brukarinflytande samt tips på aktiviteter och arbetssätt som kan stärka inflytandet lokalt och regionalt.

Medverkande:
Filippa Gagnér Jenneteg, utvecklingsledare på NSPH i Göteborg

9:50-9:55 paus

9:55-10:25 Möjligheterna med peer support

Yrkesrollen peer support, egenerfaren stödperson, och dess potential att bidra till mer brukarorienterad vård och behandling presenteras. Dessutom förmedlas en peer supporters erfarenheter och hur arbetet kommer till nytta.

Medverkande:
Kjell Broström, ordförande NSPH Stockholms Län
Johanna Adsjö, verksamhetsledare NSPH Stockholms Län
Michell Malmgren, peer supporter

10.25-10:55 Återhämtningsguiden – ett verktyg för att arbeta med återhämtning
En presentation av Återhämtningsguiden och hur den används idag i olika verksamheter. Den har tagits fram i samarbete mellan brukarrörelsen och professionen i Skåne. Den håller nu på att implementeras i flera regioner och kommuner runt om i Sverige.

Medverkande:
Jessica Andersson, projektledare NSPH Skåne
Linda Nordström, projektsamordnare NSPH Skåne
Hans Brauer, verksamhetsområdeschef Malmö, Psykiatri Skåne
Eva-Lena Brönmark, verksamhetsområdeschef Lund, Psykiatri Skåne

10:55-11:00 paus

11:00- 11:30 Forskningsläget kring brukarinflytande
Mer information om deltagarna kommer inom kort

11:30-12:00 Panelsamtal
Panelsamtal med deltagarna kring möjligheterna med brukarinitierade verktyg och metoder.

12.00 Avrundning