När:
7 maj, 2021 kl. 09:00 – 12:00
2021-05-07T09:00:00+02:00
2021-05-07T12:00:00+02:00
Var:
Digitalt. Länk skickas efter anmälan
Pris:
Gratis
Kontakt:

 

NSPH bjuder in till vårens mest betydelsefulla konferens kring brukarinflytande

Visa vägar 2021 är en halvdagskonferens som visar på möjligheterna med verktyg och metoder för ökat brukarinflytande inom psykiatrisk vård och omsorg.

Konferensen är avgiftsfri och vänder sig till alla som är intresserade av brukarorienterat utvecklingsarbete för att förbättra vård- och stödverksamheter inom psykiatrin och socialpsykiatri:

  • huvudmän som vill veta mer om hur man på ett konkret sätt kan utveckla verksamheten med ett brukarperspektiv.
  • engagerade inom brukarrörelsen som vill blir inspirerade till att vara med och genomföra kvalitetshöjande insatser med brukarledda metoder och verktyg

Under konferensen kommer ni kunna ta del av konkreta metoder och verktyg för brukarinflytande, som den uppmärksammade Återhämtningsguiden och möjligheterna med att ta in peer supportrar, professionella kamratstödjare, i en verksamhet.

Representanter från brukarrörelsen berättar om hur metoderna kan användas för att skapa brukarledda kvalitetsförbättringar, medan representanter från olika verksamheter delar med sig av sina erfarenheter av att arbeta med brukarorienterade verktyg.

Plats: webbsänds via länk som du får via mail närmare konferensen

PROGRAMMET SOM PDF

PROGRAM: 

9:00-9:10 Inledning

Conny Allaskog, representant för NSPH:s styrelse, hälsar välkommen
Inledningsanförande av Acko Ankarberg Johansson (kd), ordförande i socialutskottet

9:10-9:50 Handbok för systematiskt brukarinflytande

Ett metodstöd från brukarrörelsen till dig som vill organisera ett systematiskt arbete för att stärka inflytandet inom vård och omsorg för personer med psykisk ohälsa, i samverkan med brukarrörelsen. Boken presenterar ett arbetssätt för att stärka brukarinflytandet, hinder och möjliggörare för ett framgångsrikt brukarinflytande samt tips på aktiviteter och arbetssätt som kan stärka inflytandet lokalt och regionalt.

Medverkande:
Filippa Gagnér Jenneteg, utvecklingsledare på NSPH i Göteborg

9:50-9:55 paus

9:55-10:25 Möjligheterna med peer support

Yrkesrollen peer support – en egenerfaren stödperson utbildad av brukarrörelsen – presenteras och NSPH Stockholms län berättar om dess potential att bidra till mer brukarorienterad vård och stöd. Dessutom förmedlas verksamhetens och peer supporterns erfarenheter av arbetet med professionella kamratstödjare inom socialtjänsten.

Medverkande:
Ninja Larsson, bitr enhetschef FoT och Bostad Först, Socialförvaltningen, Stockholms stad
Ingalill Massiani, peer supporter
Johanna Adsjö, verksamhetsledare NSPH Stockholms Län
Kjell Broström, ordförande NSPH Stockholms Län

10.25-10:55 Återhämtningsguiden – ett verktyg för att arbeta med återhämtning
En presentation av Återhämtningsguiden och hur den används idag i olika verksamheter. Den har tagits fram i samarbete mellan brukarrörelsen och professionen i Skåne. Den håller nu på att implementeras i flera regioner och kommuner runt om i Sverige.

Medverkande:
Jessica Andersson, projektledare NSPH Skåne
Linda Nordström, projektsamordnare NSPH Skåne
Hans Brauer, verksamhetsområdeschef Malmö, Psykiatri Skåne
Eva-Lena Brönmark, verksamhetsområdeschef Lund, Psykiatri Skåne

10:55-11:00 paus

11:00- 11:30 Forskningssamarbete kring erfarenhetsbaserad kunskap som en resurs i psykiatrin 

Presentation av NSPH:s och CEPI:s samarbete kring forskning kring brukarinflytande, samt planerade forskningsinsatser kring etablerade brukarmetoder som peer support och brukarrevisioner.

Medverkande:
Urban Markström, professor vid institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet
David Rosenberg, lektor vid institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet

11:30-12:00 Panelsamtal
Panelsamtal med deltagarna kring möjligheterna med brukarinitierade verktyg och metoder.

12.00 Avrundning

ANMÄL DIG HÄR

Evenemanget finns också på facebook