När:
25 november, 2019 kl. 17:30 – 20:00
2019-11-25T17:30:00+01:00
2019-11-25T20:00:00+01:00
Var:
Historiska Museet, Stockholm
Narvavägen 13-17
Pris:
250
Kontakt:
08-20 51 59

Alltför många drabbas av psykisk ohälsa. Det påverkar även närstående och deras psykiska hälsa. Skam och stigma försvårar möjligheten att få jobb och behålla sociala kontakter. Hur kan vi öka kunskapen för att minska skam och stigma kring psykisk ohälsa och sjukdom?

Den 25 november, kl. 17.30-20.00, på Historiska Museet, Narvavägen i Stockholm, deltar medicinska experter och personer med egna erfarenheter av bland annat psykossjukdom för att öka kunskapen om psykisk ohälsa, minska stigma och väcka hopp.

Moderator: Maria Borelius, journalist och författare till boken ”Bryt det sista tabut”.

Medverkande: Alexandra Charles, ordförande i 1,6 & 2,6 miljonerklubben, Lena Flyckt, vice ordförande Psykiatrifonden, Maria Skott, SLL, sakkunnig kognitiv behandlingsmetod NECT. Hjärnkollambassadör föreläser om sina egena erfarenheter av psykisk ohälsa och psykossjukdom, samt även flera sakkunniga inom forskning om psykisk ohälsa och nationella behandlingsriktlinjer.

PROGRAM

Lena Flyckt, vice vd Psykiatrifonden och Alexandra Charles, ordförande för 1,6 & 2,6 miljonerklubben hälsar välkomna.

Maria Borelius, vetenskapsjournalist och författare till Bryt sista tabut, Hälsorevolutionen och Bliss, berättar om sina egna erfarenheter. Mediebilden av psykisk ohälsa, stigma och okunskap.

Lena Flyckt, psykolog, Psykiatrifonden.  

  • Vad är allvarlig psykisk sjukdom och vad kan det innebära för en person
  • Skillnader mellan olika psykossjukdomar och mellan schizofreni och bipolär sjukdom
  • Vad säger stigmaforskningen
  • Skuldproblematiken. Vanföreställningar om att det var ”moderns” fel att barnet insjuknade i psykossjukdom
  • Anhörigas situation, de drabbas i hög utsträckning. Framförallt mödrar tar ofta ett stort ansvar att ta hand om och hantera sina vuxna barns sjukdom. Man riskerar att inte be om hjälp på grund av skam och stigma

Åsa Höij, (H)järnkollambassarör, Den egna historien

  • Visar genom sin historia att det är möjligt att återhämta sig från lång och allvarlig psykisk sjukdom
  • Berättar om sin upplevelse av skam och stigma

Maria Skott och Hannes Liedner

Maria Skott, SLL, berättar om NECT (Narrative Enchancement Cognitive Therapy) en behandlingmetod för att hjälpa personer att hantera och minska självstigma. Metoden är evidensbaserad och rekommenderas av Socialstyrelsen. Läs mer om metoden här.

  • Maria berättar om metoden NECT
  • Hannes berättar sin egen historia om hur han lärde sig att hantera och minska sitt självstigma

Diskussion om hur vi kan öka kunskapen, minska stigma kring psykisk sjukdom för att förhindra och behandla.

PAUS

Annette Lefterow, wellness expert, visar oss avslappnande och lätta yogaövningar

Carina Carnlöf, Universitetssjuksköterska, berättar det senaste från Red Heart studien med 900 kvinnor med hjärtklappningsbesvär.

Tack för ikväll!

Arrangörer: Psykiatrifonden, 1,6 & 2,6 miljonerklubben, Riksförbundet (H)järnkoll, NSPH och Icakuriren.

Anmälan sker till: http://www.1.6miljonerklubben.com  I priset ingår en smörgås och kaffe/te. Anmälan är bindande.